Aegon Životná poisťovňa sa 1. 1. 2020 zlúčila s NN Životnou poisťovňou

 
Zo zázemia ešte silnejšej a väčšej spoločnosti pod značkou NN budú profitovať všetci naši klienti, pričom budú môcť využívať to najlepšie z oboch spoločností.

Skupina NN Group začiatkom roka 2019 úspešne ukončila akvizíciu spoločností AEGON na Slovensku. V súvislosti s touto transakciou sa AEGON Životná poisťovňa, a.s., a NN Životná poisťovňa, a.s., 1. 1. 2020 zlúčili. O vaše životné poistenie sa od nového roka staráme už pod značkou NN.

Vaše poistenie ostáva naďalej v dobrých rukách. NN Životná poisťovňa, a.s., je súčasťou skupiny s medzinárodnou pôsobnosťou a viac ako 170 ročnou tradíciou v oblasti poistenia, dôchodkového zabezpečenia a investícií. Holandská značka NN je prítomná v 18 krajinách sveta, kde sa stará o finančnú budúcnosť 15 miliónov klientov. Zmyslom našej práce je pomôcť zaistiť vašu finančnú budúcnosť. Záleží nám na vašej spokojnosti a na tom, čo je pre vás dôležité.

Zlúčením oboch spoločností získali všetci naši klienti viacero výhod - stabilné zázemie silnejšej a väčšej poisťovne, prístup ku kvalitnému zákazníckemu servisu, možnosť využiť zdieľané know how a inovatívne technologické platformy. Spojili sme sa, aby sme klientom ponúkli to najlepšie z oboch spoločností.

Aktuálne vám prinášame stručný prehľad všetkých zmien, ktoré sa týkajú vašej zmluvy o životnom poistení, ktorú ste uzavreli v AEGON Životnej poisťovni, a.s.

  • Všetky práva a povinnosti súvisiace s vašou poistnou zmluvou uzavretou v AEGON Životnej poisťovni, a.s., prešli 1. 1. 2020 na NN Životnú poisťovňu, a.s., IČO 35691999, so sídlom Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava.
  • Zlúčenie spoločností nemá žiadny vplyv na podmienky vášho poistenia, rozsah zmluvnej poistnej ochrany a všetky záväzky poisťovne, ku ktorým sa zmluvne zaviazala.
  • Pre úplnosť tiež uvádzame, že platobné údaje pre úhradu poistného zostávajú nezmenené.

Bezplatný online prístup k vášmu poisteniu prostredníctvom portálu WebKlient

Stav vášho poistenia a všetky informácie k zmluve si môžete i naďalej kedykoľvek skontrolovať cez online službu WebKlient. Tá je dostupná už v novom dizajne na adrese webklient.nn.sk. Prihlasovacie údaje do služby WebKlient sa pre vás rovnako nemenia. Ak ste ich zabudli alebo máte problém s prihlásením, obráťte sa telefonicky na Klientskú linku na čísle 0850 111 464 alebo emailom na .  

Vážime si, že môžeme byť i naďalej vaším partnerom v životnom poistení.