Najlepší finanční agenti NN – Excelent club

NN Životná poisťovňa, a.s. s hrdosťou predstavuje svojich najlepších finančných agentov, svojich excelentných sprostredkovateľov v oblasti životného poistenia, dôchodkového zabezpečenia a správe aktív.

Ocenenie Finančný agent Excellent je udeľované spoločnosťou NN Životná poisťovňa, a.s. na ročnej báze, a to už od roku 2001. Vtedy 9 členný klub ocenených sa postupne rozrástol až do dnešnej podoby. Vstupenkou do skupiny excellentov je splnenie náročných podmienok stanovených spoločnosťou, ktoré sú dosiahnuteľné iba dlhodobou kvalitnou prácou, kde je spokojnosť klienta najdôležitejším ukazovateľom. Tento prestížny status dáva kvalitným agentom konkurenčnú výhodu, podporuje ich obchodnú činnosť a vytvára štandard excellentnosti.

Klientom pomáha poukázať na tých:

  • ktorí poskytujú kvalitné dlhodobé služby
  • ktorí poskytujú najširšiu škálu finančných produktov
  • ktorí so svojím portfóliom spokojných klientov prinášajú stabilitu v oblasti finančného sprostredkovania a majú skvelú povesť

Predstavujeme svojich najlepších finančných agentov - EXCELLENT KLUB na rok 2016:

Priezvisko & Meno Pobočka Telefon E-mailová adresa
Aschenbrierová Jana Bratislava +421 905 620 699
Baránková Andrea Trenčín +421 905 515 812
Bendík Jozef Prešov +421907931155
Černáková Alena Bratislava +421907741880
Furianová Jana Bratislava +421905253819
Gregušová Alena Bratislava +421905385945
Himič Marko Prešov +421905505003
Humeňanský Štefan Prešov +421907915351
Hurtečák Karol Prievidza +421905342748
Chovanec Tibor Poprad +421903624944
Jankovýchová Danka Trnava +421903456217
Kalužáková Alena Poprad +421905227283
Kissáry Soňa Nitra +421905621697
Kober Milan Poprad +421915960628
Kotvas Ivan Nitra +421905601144
Kyselicová Janka Žilina +421903558110
Libičová Ivica Banská Bistrica +421903525731
Pálová Marta Nitra +421905317615
Papiernik Pavol Trenčín +421905585103
Pavúková Beáta Prešov +421905359581
Pernická Mária Nitra +421905841323
Petrášová Jana Trenčín +421905349806 jana.petrasova@poradca.nn.sk
Ševčíková Anna Poprad +421905270461 anna.sevcikova@poradca.nn.sk
Tiliščáková Anna Prešov +421903914844 anna.tiliscakova@poradca.nn.sk
Trnková Ľudmila Bratislava +421905643862 ludmila.trnkova@poradca.nn.sk
Wesolowski Tibor Trenčín +421905263256 tibor.wesolowski@poradca.nn.sk