Najlepší finanční agenti NN – Excelent club

NN Životná poisťovňa, a.s. s hrdosťou predstavuje svojich najlepších finančných agentov, svojich excelentných sprostredkovateľov v oblasti životného poistenia, dôchodkového zabezpečenia a správe aktív.

Ocenenie Finančný agent Excellent je udeľované spoločnosťou NN Životná poisťovňa, a.s. na ročnej báze, a to už od roku 2001. Vtedy 9 členný klub ocenených sa postupne rozrástol až do dnešnej podoby. Vstupenkou do skupiny excellentov je splnenie náročných podmienok stanovených spoločnosťou, ktoré sú dosiahnuteľné iba dlhodobou kvalitnou prácou, kde je spokojnosť klienta najdôležitejším ukazovateľom. Tento prestížny status dáva kvalitným agentom konkurenčnú výhodu, podporuje ich obchodnú činnosť a vytvára štandard excellentnosti.

Klientom pomáha poukázať na tých:

  • ktorí poskytujú kvalitné dlhodobé služby
  • ktorí poskytujú najširšiu škálu finančných produktov
  • ktorí so svojím portfóliom spokojných klientov prinášajú stabilitu v oblasti finančného sprostredkovania a majú skvelú povesť

Predstavujeme svojich najlepších finančných agentov - EXCELLENT KLUB na rok 2018:

Priezvisko & Meno Pobočka Telefon E-mailová adresa
Janka Aschenbrierová Bratislava +421 905 620 699
Anna Bakošová Prešov +421 905 338 437
Andrea Baránková Trnava +421 905 515 812
Tomáš Bazsó Nitra +421 905 466 050
Jozef Bendík Prešov +421 907 931 155
Alena Bohušová Banská Bystrica +421 905 386 962
Marko Himič Prešov +421 905 505 003
Zdenko Kačiak Bratislava +421 905 915 714
Ivan Kotvas Nitra +421 905 601 144
Martina Kubáňová Žilina +421 911 697 784
Janka Kyselicová Žilina +421 903 558 110
Marcela Medveová Košice +421 902 158 580
Józef Pál Nitra +421 948 740 019
Jana Petrášová Trnava +421 905 349 806
Ivan Šabík Nitra +421 905 348 496
Ľuboslav Šimšaj Poprad +421 903 189 432
Katarína Špendelová Poprad +421 904 604 155 katarina.spendelova@poradca.nn.sk
Mária Tóthová Bratislava +421 907 448 761 maria.tothova@poradca.nn.sk
Magdaléna Vargová Bratislava +421 905 425 770 magdalena.vargova@poradca.nn.sk
Tibor Wesolowski Trnava +421 905 263 256 tibor.wesolowski@poradca.nn.sk