Najlepší finanční agenti NN – Držitelia ocenenia IQA LIMRA International

Ocenenie - certifikát International Quality Award (Medzinárodná cena kvality),  skrátene IQA je udeľované spoločnosťou LIMRA International, Inc. Už viac ako 45 rokov. Pri pohľade späť do roku 1960 nájdeme len 221 udelených ocenení; v roku 2006 však už bolo vydaných viac ako 22 000 ocenení. Tieto impozantné štatistiky sú presvedčivým dôkazom, že IQA dosiahla to, čo si vytýčila:

  • Oceniť tých, ktorí poskytujú kvalitné služby
  • Ochraňovať kvalitu na denno-dennej báze
  • Pomôcť klientom identifikovať kvalitných agentov

Samozrejme, IQA dáva kvalitným finančným agentom konkurenčnú výhodu, podporuje výnosnú obchodnú činnosť a vytvára štandard výnimočnosti na vstup do poistného odvetvia. Kvalifikovať sa (splniť podmienky) na ocenenie International Quality Award znamená dosiahnuť vynikajúcu úroveň a skvelú povesť. Kvalifikovaný totiž musí splniť nielen podmienky a štandardy stanovené vlastnou spoločnosťou (poisťovňou), ale aj vopred definované medzinárodné štandardy stanovené LIMRA International.

Na dosiahnutie týchto štandardov musí mať finančný agent obsiahle znalosti a skúsenosti v poisťovníctve, ako aj záväzok excelentnej kvality servisu.

NN Životná poisťovňa, a.s. s hrdosťou predstavuje svojich najlepších finančných agentov - ocenených IQA za rok 2014:

Priezvisko a meno Agentúra Počet ocenení IQA Telefón E-mail
Andits Peter Nové Zámky 1 421 905 608 256  
Árpas Ľudovít Nové Zámky 6 421 905 466 257  
Aschenbrierová Jana Bratislava 4 421 905 620 699  
Bajo Štefan Košice 1 421 905 223 146  
Balážová Mária Žilina 2 421 905 293 311
Barna Andrej Prešov 5 421 905 505 002  
Bartek Karol Trnava 3 421 905 380 529  
Belejik Jozef Prešov 1 421 905 897 885  
Belovičová Božena Nitra 1 421 907 212 107  
Bendík Jozef Prešov 11 421 907 931 155
Bernerová Adriana Bratislava 1 421 905 384 635  
Bogdan Jozef Prešov 3 421 904 184 100
Bondarenková Mišurová Iveta Žilina 11 421 905 745 290
Brada Dušan Trenčín 4 421 903 441 047   
Brodecká Ľubica Trenčín 3 421 903 910 749   
Černáková Alena Bratislava 11 421 907 741 880
Dadová Terézia Žilina 3 421 905 309 280   
Dobozy Július Banská Bystrica 1 421 905 326 605  
Doletínová Miroslava Banská Bystrica 4 421 903 525 731   
Dukát Jozef Nové Zámky 4 421 905 327 349   
Eleková Judita Nové Zámky  1 421 902 215 985   
Fabiánová Eva Nové Zámky  2 421 905 236 782  
Fapšová Margaréta Trenčín 3 421 905 243 085  
Ferko Miroslav Banská Bystrica 1 421 905 767 689   
Furianová Jana Bratislava 1 421 905 253 819
Gašparíková Alžbeta Nitra 4 421 905 542 077
Gregušová Alena Bratislava 3 421 905 385 945   
Gura Štefan Prešov 2 421 905 352 964  
Halamičková Jana Bratislava 3 421 905 536 566   
Haraslínová Zdenka Bratislava 1 421 903 554 473  
Hasáková Renáta Skalica 6 421 907 740 922
Himič Marko Prešov 4 421 905 505 003
Hlinková Ľubica Bratislava 3 421 905 266 333   
Holčíková Gertrúda Trnava 1 421 905 620 361   
Hromádková Alena Banská Bystrica 3 421 905 386 962   
Humeňanský Štefan Prešov 7 421 907 915 351
Chovanec Tibor Poprad 8 421 903 624 944
Chovanec Vladimír Bratislava 1 421 903 378 021   
Jankovýchová Danka Trnava 2 421 903 456 217  
Jányová Elena Žilina 5 421 905 260 919  
Jassová Renáta Nitra 6 421 905 416 252   
Kačiak Zdenko Bratislava 1 421 905 915 714   
Kalužáková Alena Poprad 3 421 905 227 283   
Kiss Ervin Košice 1 421 903 608 382   
Kiss Ladislav Nitra 6 421 948 269 514
Kissáry Soňa Nové Zámky 8 421 905 621 697
Klevárová Anna Trenčín 3 421 907 099 884 
Knap Miroslav Trenčín 1 421 905 709 173   
Kober Milan Poprad 5 421 915 960 628
Kolláriková Nadežda Banská Bystrica 4 421 907 854 944
Kotvas Ivan Nitra 8 421 905 601 144  
Kubová Marta Bratislava 4 421 903 452 028   
Kušnír Emil Košice 5 421 905 346 406   
Kyselicová Janka Žilina 8 421 903 558 110
Lackovič Anton Banská Bystrica 2 421 905 345 789   
Libičová Ivica Banská Bystrica  2 421 903 525 731   
Lojeková Gabriela Poprad 5 421 905 340 523
Lukáč Peter Bratislava 2 421 905 494 553   
Ľuníková Darina Prešov 3 421 905 279 729   
Marcinčinová Viera Poprad 3 421 905 576 643
Marcinová Janka Prešov 2 421 905 240 187  
Marek Ján Trenčín 3 421 905 916 449   
Marek Juraj Nitra 1 421 907 759 344
Maxinčák Michal Poprad 2 421 905 711 874  
Medžová Jarmila Poprad 1 421 905 282 964   
Meško Ladislav Košice 4 421 903 629 316   
Nagy Igor Žilina 1 421 903 358 317   
Ondíková Daniela Prešov 2 421 905 386 893   
Pálová Marta Nové Zámky 7 421 905 317 615  
Papiernik Pavol Trenčín 6 421 905 585 103   
Patakyová Anna Poprad 3 421 905 627 766   
Pavúková Beáta Prešov 6 421 905 359 581   
Pernická Mária Nitra 4 421 905 841 323   
Petrášová Jana Trnava 2 421 905 349 806   
Pisarčíková Ľubomíra Trenčín 1 421 907 101 995
Povazsay Ivan Poprad 4 421 905 832 017
Priečinská Henrieta Bratislava 1 421 905 437 279   
Regrutová Katarína Prešov 3 421 908 256 261   
Rizman Ľubomír Žilina 1 421 905 313 262  
Sipková Tatiana Prešov 1 421 905 341 183  
Sipľaková Valentína Prešov 5 421 910 162 656   
Sivaničová Zuzana Bratislava 1 421 905 640 623   
Sládečková Magdaléna Bratislava 2 421 905 747 573   
Sokolová Jarmila Bratislava 9 421 905 612 774
Sovík Milan Prešov 4 421 903 810 343   
Stracký Igor Trnava 3 421 905 354 398   
Stuhl Milan Trenčín 2 421 905 267 200  
Suchálová Ľubica Bratislava 5 421 905 650 252   
Svitaničová Gabriela Košice 5 421 903 625 434  gabriela.svitanicova@poradca.nn.sk 
Šabík Ivan Nitra 2 421 905 438 496  ivan.sabik@poradca.nn.sk 
Ševčíková Anna Poprad 8 421 905 270 461 anna.sevcikova@poradca.nn.sk
Šidlovská Maria Banská Bystrica 1 421 905 437 812 maria.sidlovska@poradca.nn.sk 
Šimšaj Ľuboslav Poprad 2 421 903 189 432  luboslav.simsaj@poradca.nn.sk 
Terebesyová Andrea Bratislava 1 421 907 746 453 andrea.terebesyova@poradca.nn.sk
Tiliščáková Anna Přerov 3 421 903 914 844  anna.tiliscakova@poradca.nn.sk 
Tkáčová Anna Poprad 4 421 905 985 581  anna.tkacova@poradca.nn.sk 
Trčková Anna Trenčín 4 421 905 468 638  anna.trckova@poradca.nn.sk 
Trnková Ľudmila Bratislava 9 421 905 643 862 ludmila.trnkova@poradca.nn.sk
Tulala Pavol Trnava 1 421 905 626 898  pavol.tulala@poradca.nn.sk 
Tvrdá Eva Žilina 2 421 905 547 959  eva.tvrda@poradca.nn.sk 
Uhrinová Helena Nové Zámky 3 421 905 421 253  helena.uhrinova@poradca.nn.sk 
Vančová Božena Nitra 3 421 903 442 900 bozena.vancova@poradca.nn.sk 
Vereš Gejza Bratislava 3 421 905 622 631  gejza.veres@poradca.nn.sk 
Višňovská Anna Žilina 1 421 905 850 824  anna.visnovska@poradca.nn.sk 
Wesolowski Tibor Trenčín 7 421 905 263 256  tibor.wesolowski@poradca.nn.sk