Online portál WebKlient

Na portáli WebKlient môžete nájsť informácie o vašom životnom poistení, starobnom dôchodkovom sporení a doplnkovom dôchodkovom sporení v spoločnostiach patriacich do skupiny NN na Slovensku.

Viac informácií nájdete na www.nn.sk/webklient a v podmienkach používania portálu WebKlient (účinné od 1. júla 2022).
Do 30. júna 2022 zostávajú v platnosti tieto podmienky používania.

Portál Moja NN bol dostupný iba do 31. decembra 2021. Registrácia nových klientov na portáli Moja NN už nie je možná.

Informácie o všetkých zmluvách uzatvorených so spoločnosťami patriacimi do skupiny NN na Slovensku sú klientom od 1. januára 2022 k dispozícii výlučne na portáli WebKlient.

WebKlient

  • životné poistenie
  • starobné dôchodkové sporenie (II.pilier) 
  • doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier)
 
Vstúpiť do portálu WebKlient
Nemáte prístup do portálu? Zaregistrujte sa.

 

Ak potrebujete poradiť alebo pomôcť s registráciou, kontaktujte telefonicky našu Klientsku linku na 0850 111 464 alebo emailom na .