Eva Mandáková

NN poradkyňa

Eva Mandáková - Finančná agentkaPrečo som sa rozhodla pracovať v NN? Mojou motiváciou boli príbuzní, ktorí v tejto spoločnosti pracovali. Videla som, ako si plnili svoje osobné plány, cestovali a vedeli si zadeliť voľný čas. Moja práca v školstve bola zaujímavá, no nevidela som v nej žiadny ďalší kariérny rast ani vyšší príjem.

V NN som sa našla. Stretávam sa s rôznorodým zoskupením ľudí, s rôznymi názormi a charaktermi. Ku každému klientovi treba pristupovať individuálne a nič nie je stereotypné.

Rada komunikujem a vďaka NN som spoznala zaujímavých ľudí a nadviazala množstvo priateľstiev. Rada tiež chodievam na servisne stretnutia, kde môžem klientom ponúknuť nové pripoistenia a, samozrejme, analýzu ich vlastných potrieb. Teším sa, že im môžem pomáhať. Táto práca mi poskytla zaujímavý príjem, možnosť vzdelávať sa a v nemalej miere aj úžasný kolektív spolupracovníkov. Na spoločnosti NN sa mi páči aj to, že organizuje zaujímavé spoločenské podujatia a dáva mi pocit, že som plnohodnotnou súčasťou firmy.

NN pomáha našim klientom prechádzať mnohými náročnými životnými obdobiami. Neľutujem svoje životné rozhodnutie, keď som vo svojich 50-tich rokoch zmenila zamestnanie.