Nadácia NN ľuďom () Pridať do obľúbených

Nadácia NN ľuďom

Na vás záleží

Naším cieľom je pomáhať pri ochrane zdravia, vzdelávania a ľudských práv. Jednoducho všade tam, kde je pomoc potrebná.

O nadácii

Spoločenská zodpovednosť a charita sú pre nás dôležité

Veríme, že naša rola by sa nemala obmedzovať len na vytváranie zisku. Záleží nám nielen na spokojnosti našich klientov, ale berieme vážne aj svoju zodpovednosť voči spoločnosti, v ktorej pôsobíme. Sme si vedomí svojho postavenia a záväzku voči komunite.

Preto je cieľom našej Nadácie NN ľuďom pomáhať najmä pri ochrane zdravia, vzdelávania a ľudských práv. Všade tam, kde je pomoc potrebná.

Darujte nám 2 % z daní

Stanete sa súčasťou našej nadačnej rodiny

Vďaka vašim príspevkom dokáže Nadácia NN ľuďom adresne pomáhať všade tam, kde je to potrebné.

Ako darovať 2 % z daní

Novinky a články

Grantový program: Darovali sme úsmev aj vďaka zamestnancom NN Slovensko

25.11.2020
Aj tento rok podporila Nadácia NN ľuďom viacero zaujímavých projektov, a rozhodne k nim patria aj tie, ktoré boli súčasťou Grantového programu pre zamestnancov NN. Hlavnou myšlienkou bolo zapojiť do charitatívnej činnosti zamestnancov NN a s ich pomocou finančne podporiť neziskové spoločnosti, organizácie či komunity, ktoré sa venujú záslužným a nezištným aktivitám. Grantový program sme úspešne ukončili v novembri tohto roka a spoločne sme od augusta 2020 pomohli ôsmim projektom.
 
Viac noviniek

Pomohli sme

Prehľad projektov a subjektov, ktoré získali podporu od našej nadácie.

Výročné správy

Záleží nám na transparentom zverejnení využitia finančných prostriedkov.