Výročné správy nadácie

Výročné správy prinášajú prehľad najdôležitejších udalostí a aktivít nadácie v danom roku. Rovnako nám záleží na transparentom zverejnení jej účtovnej závierky a účelu použitia jednotlivých finančných prostriedkov.

V rámci akvizície spoločností Aegon Slovensko ako spoločensky zodpovedná firma s hrdosťou nadväzujeme na charitatívnu činnosť Nadácie Aegon ľuďom. Záleží nám na transparentnosti a otvorenej komunikácii s verejnosťou, a preto uverejňujeme výročné správy nadácie za celú jej bohatú históriu.

Výročná správa nadácie za rok 2020

Výročná správa nadácie za rok 2019

Výročná správa nadácie za rok 2018

Výročná správa nadácie za rok 2017

Výročná správa nadácie za rok 2016

Výročná správa nadácie za rok 2015

Výročná správa nadácie za rok 2014

Výročná správa nadácie za rok 2013