Nadácia NN ľuďom

Identifikačné údaje:
Jesenského 4/C
811 02 Bratislava
IČO: 42 355 982
DIČ: 20240938961
Registračné číslo: 203/Na-2002/1073
Právna forma: Nadácia
Dátum vzniku: 16. decembra 2013

Účel Nadácie:

Účelom nadácie je podpora zdravia, podpora aktivít zameraných na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne obyvateľov, podpora vedy a výskumu, podpora a rozvoj športu, podpora rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt, podpora realizácie a ochrany ľudských práv alebo iných humanitných cieľov a dobrovoľníckej činnosti, podpora ochrany práv detí a mládeže, poskytovanie sociálnej pomoci, predovšetkým podpora pomoci fyzickým osobám v ťažkých životných situáciách, pri závažnom poškodení zdravia a úraze alebo chorobe.

Zloženie orgánov
Správca:
Peter Brudňák

Členovia správnej rady:
Boris Fošnár (predseda)
Miroslava Berdáková (člen)
Katarína Tarasová (člen)
Daniela Tomášková (člen)
Marcela Šarlinová (člen)

Revízor:
Róbert Tóth

Viac informácii: www.nadaciannludom.sk