Magazín ING Poisťovne 13

Náš zákazník, náš pán

Spokojnosť zákazníkov je pre nás to najdôležitejšie, a preto sa neustále snažíme zlepšovať kvalitu našich služieb. To, že sa nám darí, dokazujú ocenenia, ktoré sme minulý rok získali.

Napriek tomu nechceme zaspať na vavrínoch a stratiť s vami, našimi klientmi, krok. Preto sme už v roku 2011 spustili špeciálny projekt, ktorý sa zameriava na prieskum vašej spokojnosti. Klientov oslovujeme prostredníctvom on-line dotazníka, a to z e-mailovej adresy, ktorú používame výhradne na účely tohto projektu: .

Radi by sme sa touto cestou poďakovali vám všetkým, ktorí ste sa nášho prieskumu už zúčastnili a poskytli nám veľmi cennú spätnú väzbu. Na základe vašich odporúčaní sme počas minulého roka zaviedli niekoľko procesných zmien a zlepšení. Jedným z prvých takýchto krokov bolo skvalitnenie a urýchlenie vybavenia poistnej udalosti – v súčasnosti uzatvárame 80 % poistných udalostí do 5 dní.

Ďalej sme reagovali na vašu požiadavku byť informovaní o kľúčových transakciách prostredníctvom notifikačných SMS/e-mailov. Týmto spôsobom vám napríklad potvrdzujeme registráciu poistnej udalosti či doručenie žiadosti o výplatu poistného plnenia pri dožití (skončení platnosti) zmluvy, upozorňujeme vás na možnosť prehodnotenia trvalých následkov úrazu hneď ako od úrazu uplynie ročná lehota, o zmenách v poistnej zmluve, ale aj o omeškaní v platbe poistného. Jednoducho sa snažíme o to, aby ste o svojej poistke mali čo najväčší prehľad.

V zlepšovaní našich služieb budeme, samozrejme, pokračovať aj tento rok. Momentálne, napríklad, revidujeme listy, ktoré vám posielame, a zameriavame sa na ich zjednodušenie a zvýšenie zrozumiteľnosti.

Zákaznícka skúsenosť zostane alfou a omegou nášho snaženia aj v budúcich rokoch. Ak od nás dostanete dotazník týkajúci sa spokojnosti s našimi službami, budeme vám veľmi vďační, keď nám poviete svoj názor. S vašou pomocou sa budeme snažiť vám vyjsť maximálne v ústrety.   

II. pilier: Kto nezašle vyhlásenie, automaticky prejde do garantovaného dôchodkového fondu

Sporíte si v II. pilieri v niektorom z negarantovaných fondov a chcete v ňom zotrvať? V tom prípade nám nezabudnite zaslať vyhlásenie ohľadom zotrvania v negarantovanom fonde! Inak vaše príspevky i majetok budeme musieť v súlade s novou legislatívou previesť do dlhopisového garantovaného fondu.

Ak ste zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení  podpisovali pred 1. januárom 2013, prípadne ste si zmenili fond/fondy v období do 29. apríla 2013 a rozhodli ste sa pre niektorý z negarantovaných fondov, zbystrite pozornosť. Najmä ak si v danom fonde/fondoch  prajete sporiť aj naďalej. Od 1. januára 2013 došlo k zmene legislatívy, ktorá po novom prikazuje dôchodkovým spoločnostiam spravovať fondy, z  názvov ktorých musí byť zrejmé či spoločnosť garantuje zhodnotenie finančných prostriedkov vo fonde (garantovaný fond/fondy) alebo toto zhodnotenie negarantuje (negarantovaný fond/fondy).

Preto ste koncom januára od našej spoločnosti dostali spolu s výpismi z vášho osobného dôchodkového účtu za rok 2012 aj vyhlásenie ohľadom zotrvania v negarantovanom fonde. Ak si v negarantovanom fonde prajete zotrvať, je dôležité, aby ste toto vyhlásenie vyplnili a doručili do našej spoločnosti do 31. marca 2013. Ak toto vyhlásenie do našej spoločnosti nedoručíte, sme zo zákona povinní k 30. aprílu 2013 previesť všetky vaše príspevky i majetok do dlhopisového garantovaného fondu.

Pokiaľ máte záujem sporiť si na dôchodok aj naďalej v negarantovanom fonde v rámci II. piliera (t.j. vo fondoch: Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond, Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond a Indexový negarantovaný dôchodkový fond), doručte nám do 31. marca 2013 vyplnené vyhlásenie. Na doručenie môžete zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov:

  • vyhlásenie zaslať na adresu našej spoločnosti: ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava
  • alebo ho odovzdať na ktorejkoľvek z pobočiek ING v rámci SR
  • alebo zaslať e-mailom oskenované ako prílohu na adresu: vyhlasenie@nn.sk

Toto vyhlásenie môžete nájsť : tu.

ING ako prvá spúšťa on-line predaj dôchodkového sporenia

ING ponúka ako prvá na Slovensku možnosť vstúpiť do II. a III. dôchodkového piliera cez internet.  Budúci klienti si tak môžu uzatvoriť zmluvu o starobnom  dôchodkovom sporení s ING dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou ING Tatry-Sympatia jednoducho z pohodlia domova. ING týmto krokom posilňuje svoju pozíciu lídra v on-line riešeniach,  keď v roku 2011 umožnila ako prvá poisťovňa v SR uzavretie zmluvy o životnom poistení elektronickou formou.

Zavedením možnosti elektronického dojednania sporenia, ING reaguje na dopyt klientov, keď v prieskume z júla 2012 sa tri štvrtiny opýtaných vyjadrili, že by uprednostnili možnosť uzatvoriť zmluvu o dôchodkovom sporení online*. „Naším dlhodobým cieľom je zlepšovať zákaznícke služby a prichádzať za klientmi na také miesto a v takom čase, ktoré si sami zvolia, namiesto toho, aby oni museli chodiť za nami,“ uviedla generálna riaditeľka ING ČR&SR pre poistenie a dôchodky Renata Mrázová a dodala: „Ponuku produktov, ktoré bude možné uzatvoriť cez internet, budeme naďalej rozširovať a prinášať ďalšie zaujímavé on-line novinky pre našich klientov.“  

Vysoký záujem o on-line produkty úzko súvisí s faktom, že internet sa z roviny zdroja informácií v poslednom období razantne posunul k nákupnému prostriedku a nástroju na riadenie osobných financií. Kým pred piatimi rokmi podľa Štatistického úradu využívala denne internet iba niečo vyše polovica populácie Slovenska (58,36 %), v minulom roku to boli už tri štvrtiny (75,7 %). Pritom internet na nákup tovarov a služieb využívalo až 72 % a internet banking 45,9 % Slovákov. Celková penetrácia internetu na Slovensku v roku 2012 pritom podľa štatistiky Internetworldstats.com patrila so 79,1 % k najlepším v Európe.

Poisťovacia divízia ING (zahŕňa spoločnosti ING Životná poisťovňa, ING dôchodková správcovská spoločnosť, ING Tatry-Sympatia) nie je v on-line prostredí žiadnym nováčikom. Na jeseň 2011 spustila on-line portál na predaj poistenia na Slovensku aj v Čechách. Za prvenstvo v sektore poisťovníctva si vyslúžila prívlastok Najinovatívnejšia spoločnosť 2011 a 3. miesto v prestížnej českej súťaži WebTop100. „Elektronický formulár zmluvy o dôchodkovom sporení či životom poistení, ktorý klienti nájdu na web stránke online.ingpoistovna.sk, je vytvorený tak, aby klient pochopil všetky aspekty konkrétneho sporenia, resp. poistenia, ktoré si kupuje. Celý proces  uzavretia zmluvy na životné poistenie či dôchodkové sporenie obsahuje len niekoľko krokov. Naším prvoradým zámerom bolo vytvoriť portál nenáročný na obsluhu, aby si životnú poistku a dôchodkové sporenie mohol na internete uzatvoriť skutočne každý a zároveň dostatočne poznal základné aspekty dojednávaného produktu,“ vysvetľuje R. Mrázová.

*Reprezentatívny prieskum  na vzorke 607 respondentov realizovala agentúra 2Muse v júli 2012
Zdroje štatistických údajov k internetu:
http://portal.statistics.sk/files/KrajskeSpravy/KE/gender2012/5/5-veda-technika-126-127.pdf
http://internetworldstats.com/stats9.htm

ING Tatry-Sympatia a ING DSS sa v roku 2012 mimoriadne darilo

Minulý rok bol pre obe dôchodkové spoločnosti mimoriadne úspešný, a to aj napriek tomu, že v súčasnosti finančné trhy prechádzajú zložitou situáciou. Výnosy ING Tatry-Sympatia dokonca patria k najlepším na trhu doplnkového dôchodkového sporenia. Potvrdili sme tak, že naša investičná stratégia nastavená v jednotlivých fondoch je správna.

 Výnosy ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.:

•    Konzervatívny príspevkový doplnkový dôchodkový fond: + 3,29 %;
•    Vyvážený príspevkový doplnkový dôchodkový fond:         + 7,49 %;
•    Rastový príspevkový doplnkový dôchodkový fond :         + 19,46 %.


V rámci investičných nástrojov, ktoré priniesli toto kladné zhodnotenie, boli využívané najmä silné dividendové akciové investície z rôznych sektorov so stabilným modelom podnikania (prevažne ťažký priemysel), ako i dlhopisy krajín s rozumnou hospodárskou politikou (napr. Nemecko).  Naše portfóliá sú „zdravé“, pričom nevyužívame cenné papiere „rizikových“ krajín.

Keďže stále nemožno hovoriť o zastabilizovaní situácie na finančných trhoch, pri rozhodovaní o výbere dôchodkového fondu, v ktorom budú investované príspevky, našim klientom odporúčame skôr fondy s konzervatívnou investičnou stratégiou.

Výnosy ING DSS, a.s.:

•    Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.:     +  2,53%
•    Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.: +  3,50%
•    Dynamika akciový negarantovaný d.f.:   +  3,44%
•    Indexový negarantovaný d.f.:              +15,65%


Z fondov ING DSS sa najviac darilo Indexovému negarantovanému d.f.  Dôvodom je pozitívny vývoj akciového indexu, ktorého výkonnosť daný indexový fond kopíruje.

Informácie o vývoji v dôchodkových, resp. doplnkových dôchodkových fondoch je možné i v priebehu kalendárneho roka nájsť v mesačných správach uverejňovaných na internetových stránkach oboch spoločností.

Podielový fond ING sa stal Investíciou roka

V  rebríčku Fincentrum Investícia roka 2012 sa víťazom v kategórii konzervatívnych dlhopisových fondov stal podielový fond ING (L) Flex Slovenský dlhopisový fond. Rebríček odráža kombináciu dosiahnutého výnosu a takzvaného Sharpovho pomeru, zohľadňujúceho primeranosť rizika. Konzervatívny dlhopisový fond dosiahol výborné 13,10 % hrubé zhodnotenie, takzvaný nadvýnos na úrovni 8,55% a Sharpov pomer 5,83. Na ocenený  fond je naviazané zhodnocovanie vkladov v investičnom životnom poistení ING Smart.

Víťazný fond ING investuje predovšetkým do likvidných slovenských štátnych dlhopisov v eurách. Portfólio fondu môže taktiež investovať do bezpečných dlhopisov vydaných ďalšími štátmi EÚ v eurách a do dlhopisov najvýznamnejších podnikov v rámci EÚ s ratingom v investičnom stupni. Poradenská spoločnosť Fincentrum pri hodnotení fondu ING skonštatovala, že dosiahnutý hrubý výnos nad 10 % je pri dlhopisovom fonde výborný výkon. Investície do dlhopisov sa v roku 2012 ukázali ako vysoko bezpečná investícia, schopná dosahovať nadpriemerné zhodnotenie vložených prostriedkov.

Fincentrum Investícia roka je rebríčkom, ktorý analyzuje výsledky investičných príležitostí so zameraním na bežného slovenského občana. Do hodnotenia sa dostávajú výlučne nástroje kolektívneho investovania (otvorené podielové fondy), do ktorých môže ľahko investovať každý. Sharpov pomer, ktorý odráža primeranosť rizika, odpočítava od výnosu poplatky, úroveň ročnej sadzby EURIBOR a dosiahnutý výnos delí výkyvmi denných výnosov.

Zanechajte nám Váš kontakt a my Vám zavoláme späť.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Informace o ING pojišťovně, a.s.

(dále také jen „pojišťovna“)

podle § 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen

„ZPOJ“), v souladu s ustanovením §§ 29 až 31 vyhlášky České národní

banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

pojišťovnictví (dále jen „vyhláška“)

Stav ke dni 31. 3. 2014 (rozhodný den)

Obchodní firma: ING pojišťovna, a.s.

Právní forma: Akciová společnost

Adresa sídla: Praha 5, Smíchov, Nádražní 344/25, PSČ 150 00

Identifikační číslo: 257 03 838

Datum zápisu do 

obchodního rejstříku: 21. 10. 1998

Datum zápisu poslední

změny v obchodním

rejstříku (vč. účelu):

3. 6. 2013 - způsob jednání jménem společnosti

Výše základního kapitálu

zapsaného v obchodním

rejstříku:

65 000 000 Kč

Výše splaceného základního

kapitálu: 65 000 000 Kč

Druh, forma, podoba a počet

emitovaných akcií:

65 000 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč,

v zaknihované podoběK uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Organizační struktura pojišťovnyK výše uvedenému datu je průměrný evidenční počet zaměstnanců 40,35; průměrný evidenční počet

zaměstnanců přepočítaný na plně zaměstnané je 5,01.ING pojišťovna, a.s.

Údaje o členech dozorčí rady a představenstva

Dozorčí rada:

• Ing. Luboš Zítka, předseda dozorčí rady, den vzniku členství: 8.3.2012 ; den vzniku funkce: 7.3.

2013; Tax Manager, zkušenosti v oblasti lokálních i mezinárodních daňových projektů, zkušenosti

s vedením týmu v mezinárodní společnosti, vedení daňového poradenství, komunikace s auditory.

• Mgr. Jana Rollerová, místopředseda dozorčí rady, den vzniku členství: 14.3.2007; den vzniku

funkce: 18.4.2007; manažerka oddělení pojistné matematiky, zkušenosti v oblasti vývoje

pojistných produktů, člen výboru společenství vlastníků jednotek Společenství domu č.p. 1453,

Červený Dvorec.

• Ing. Karel Nosek, člen dozorčí rady, den vzniku členství:1.3.2013; ORM Manager CR/SR,

zkušenosti v oblasti řízení operačních a  informačních rizik, bezpečnostního monitoringu a 

bezpečnosti IT, zkušenosti s auditem informačních systémů. V současnosti zodpovědný za řízení

oddělení pokrývajících všechny oblasti nefinančních rizik.

Představenstvo:

• Ing. Renata Mrázová, předseda představenstva, den vzniku členství: 12.8.2011; den vzniku

funkce: 20.10.2012; Chairman and Chief Executive Officer ING CR/SR, zkušenosti na 

manažerských pozicích nejen v oblasti pojišťovnictví, člen představenstva ING Penzijního fondu,

a.s., ING Tatry- Sympatia, d.d.s., a.s., organizační složky, ING Životná poisťovňa, a.s., pobočky

pro Českou republiku, vedoucí organizační složky ING Životní pojišťovny N.V., pobočky pro

Českou republiku, jednatelka ING Management Services, s.r.o.

Mgr. Martin Horčička, místopředseda představenstva, den vzniku členství: 1. 3. 2013, den vzniku

funkce: 7. 3. 2013; Chief Operations Officer CR/SR, v minulosti ředitel Business Transformačního

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.programu a  ředitel prodeje ve spol. Vodafone Česká republika a.s., se zkušenostmi v 

oblasti marketingu. V současnosti zodpovědný za řízení procesů společnosti, služeb back office,

IT a projektový management.• Ing. Ivan Kubla, člen představenstva, den vzniku členství 17.1.2011; Manager of Financial &

Operational Accounting CR and SR, od roku 2000 pracoval v sektoru penzijního připojištění na 

pozici hlavní účetní a CFO. V minulosti zastával rovněž funkci člena představenstva tuzemského

penzijního fondu.

Poznámka: dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon jejich funkcí a členství v 

představenstvu nebo dozorčí radě společnosti byli všichni členové těchto orgánů povinni prokázat České

národní bance, která udělila předchozí souhlasy s jejich jmenováním právě na základě posouzení kritérií

dosavadní odborné praxe a kvalifikačních předpokladů pro výkon jejich funkcí.K rozhodnému dni pojišťovna neposkytla žádné úvěry či půjčky členům dozorčí rady nebo představenstva

a rovněž za ně nevydala žádné záruky.

Údaj o složení akcionářůPojišťovna má jediného akcionáře, kterým je společnost ING Continental Europe Holdings B.V., se

sídlem Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko, společnost s omezeným ručením

založená podle nizozemského práva, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Hospodářskou komorou

v Amsterdamu pod číslem 33002024 dne 17. 9. 1904. Jediný akcionář je 100% vlastníkem akcií

pojišťovny, tedy jediným akcionářem.

Údaj o struktuře skupinyJEDINÝ AKCIONÁŘ POJIŠŤOVNYObchodní firma: ING Continental Europe Holdings B.V.

Právní forma: Společnost s omezeným ručením podle nizozemského práva

Adresa sídla: Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko

Přímý podíl na základním

kapitálu pojišťovny 100%

Přímý podíl na hlasovacích

právech pojišťovny 100%Pojišťovna nemá k uvedenému dni vůči svému jedinému akcionáři žádné závazky ani pohledávky. Rovněž

nemá pojišťovna k uvedenému dni v aktivech žádné cenné papíry emitované jediným akcionářem a nemá

z těchto cenných papírů žádné závazky. K uvedenému dni pojišťovna též nevydala žádné záruky za

jediného akcionáře, ani žádné záruky od jediného akcionáře nepřijala.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Grafické znázornění skupinyGrafické znázornění skupiny zahrnující všechny osoby ovládané osobou ovládající pojišťovnu

ING Continental Europe Holdings B.V. (NL)100% ING pojišťovna, a.s. (ČR)100% ING Penzijní společnost, a.s. (ČR)100% ING Management Services, s.r.o. (ČR)100% ING Finance, s.r.o. (ČR)100% ING Životná poisťovňa, a.s. (SR)ING Životná poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku50% ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. (SR)ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., pobočka pro Českou republiku

Údaje o činnosti pojišťovnyPředmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku:

• pojišťovací činnost dle § 3 odst. 1 písm. f) a § 4 odst. 1 ve spojení s § 137 odst. 3 zákona č.

277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (zákon o pojišťovnictví)

v rozsahu pojistného odvětví 2 a), b) a c) neživotních pojištění uvedených v části B přílohy

k zákonu o pojišťovnictví

• činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 1 písm. n) a § 6 odst. 1 ve spojení s § 137

odst. 3 zákona o pojišťovnictví:

- zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle

zákona o pojišťovnictví

- poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle

zákona o pojišťovnictví

- šetření pojistných událostí podle zákona o pojišťovnictví

- zprostředkování jiných finančních služeb a další činnosti související s výkonem

povolené pojišťovací činnosti podle zákona o pojišťovnictví

- vzdělávací činnost v oblasti pojišťovnictví a jiných finančních služeb podle zákona

o pojišťovnictvíUvedené činnosti pojišťovna k rozhodnému dni skutečně vykonává. Vykonávání těchto činností nebylo

pojišťovně Českou národní bankou ani omezeno, ani pozastaveno.

Výkazy zisků a ztrát za předchozí období najdete zdeRozvahu pojišťovny najdete zde

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Reálné a jmenovité (pomyslné) hodnoty derivátů souhrnně za deriváty sjednané za účelem

zajišťování a souhrnně za deriváty sjednané za účelem obchodování nebo spekulacePojišťovna nevlastní žádné deriváty sjednané za účelem zajišťování ani za účelem obchodování nebo

spekulace.Poměrové ukazatele pojišťovny (pojišťovna poskytuje pouze neživotní pojištění, vykazuje ukazatele

solventnosti pouze pro neživotní pojištění; nad pojišťovnou není vykonáván dohled ve skupině podle § 87

odst. 1 písm. a) a b) ZPOJ, tedy pojišťovna nevykazuje upravenou míru solventnosti)Disponibilní míra solventnosti (DMS) 107,5 mil Kč*

Požadovaná míra solventnosti (PMS) 90,0 mil Kč*

Výše garančního fondu (VGF) 90,0 mil Kč*

Poměr DMS a PMS 1,194*

Poměr VGF a součtu položek podle § 18 vyhlášky (DMS) 0,837*

Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) -0.06%

Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) -0.07%

„Combined ratio“ v neživotním pojištění 118,1%***) Tyto údaje v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ jsou údaje vypočtené z hodnot platných k 31. 12.

2013 (za období 1.1.2013 - 31.12.2013, neboť ING pojišťovna, a.s. tyto hodnoty stanoví pouze 1x ročně.

**) Údaj „Combined ratio“ v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ je údajem za období 1.4.2013 31.3.2014. ING pojišťovna, a.s. tuto hodnotu stanoví rovněž pouze 1x ročně.Tento postup (stanovování uvedených hodnot pouze 1x ročně) není ZPOJ vyloučen, tj. je v souladu

s platnými právními předpisy.Praha, 7. května 2014