Magazín ING Poisťovne 13

Náš zákazník, náš pán

Spokojnosť zákazníkov je pre nás to najdôležitejšie, a preto sa neustále snažíme zlepšovať kvalitu našich služieb. To, že sa nám darí, dokazujú ocenenia, ktoré sme minulý rok získali.

Napriek tomu nechceme zaspať na vavrínoch a stratiť s vami, našimi klientmi, krok. Preto sme už v roku 2011 spustili špeciálny projekt, ktorý sa zameriava na prieskum vašej spokojnosti. Klientov oslovujeme prostredníctvom on-line dotazníka, a to z e-mailovej adresy, ktorú používame výhradne na účely tohto projektu: .

Radi by sme sa touto cestou poďakovali vám všetkým, ktorí ste sa nášho prieskumu už zúčastnili a poskytli nám veľmi cennú spätnú väzbu. Na základe vašich odporúčaní sme počas minulého roka zaviedli niekoľko procesných zmien a zlepšení. Jedným z prvých takýchto krokov bolo skvalitnenie a urýchlenie vybavenia poistnej udalosti – v súčasnosti uzatvárame 80 % poistných udalostí do 5 dní.

Ďalej sme reagovali na vašu požiadavku byť informovaní o kľúčových transakciách prostredníctvom notifikačných SMS/e-mailov. Týmto spôsobom vám napríklad potvrdzujeme registráciu poistnej udalosti či doručenie žiadosti o výplatu poistného plnenia pri dožití (skončení platnosti) zmluvy, upozorňujeme vás na možnosť prehodnotenia trvalých následkov úrazu hneď ako od úrazu uplynie ročná lehota, o zmenách v poistnej zmluve, ale aj o omeškaní v platbe poistného. Jednoducho sa snažíme o to, aby ste o svojej poistke mali čo najväčší prehľad.

V zlepšovaní našich služieb budeme, samozrejme, pokračovať aj tento rok. Momentálne, napríklad, revidujeme listy, ktoré vám posielame, a zameriavame sa na ich zjednodušenie a zvýšenie zrozumiteľnosti.

Zákaznícka skúsenosť zostane alfou a omegou nášho snaženia aj v budúcich rokoch. Ak od nás dostanete dotazník týkajúci sa spokojnosti s našimi službami, budeme vám veľmi vďační, keď nám poviete svoj názor. S vašou pomocou sa budeme snažiť vám vyjsť maximálne v ústrety.   

II. pilier: Kto nezašle vyhlásenie, automaticky prejde do garantovaného dôchodkového fondu

Sporíte si v II. pilieri v niektorom z negarantovaných fondov a chcete v ňom zotrvať? V tom prípade nám nezabudnite zaslať vyhlásenie ohľadom zotrvania v negarantovanom fonde! Inak vaše príspevky i majetok budeme musieť v súlade s novou legislatívou previesť do dlhopisového garantovaného fondu.

Ak ste zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení  podpisovali pred 1. januárom 2013, prípadne ste si zmenili fond/fondy v období do 29. apríla 2013 a rozhodli ste sa pre niektorý z negarantovaných fondov, zbystrite pozornosť. Najmä ak si v danom fonde/fondoch  prajete sporiť aj naďalej. Od 1. januára 2013 došlo k zmene legislatívy, ktorá po novom prikazuje dôchodkovým spoločnostiam spravovať fondy, z  názvov ktorých musí byť zrejmé či spoločnosť garantuje zhodnotenie finančných prostriedkov vo fonde (garantovaný fond/fondy) alebo toto zhodnotenie negarantuje (negarantovaný fond/fondy).

Preto ste koncom januára od našej spoločnosti dostali spolu s výpismi z vášho osobného dôchodkového účtu za rok 2012 aj vyhlásenie ohľadom zotrvania v negarantovanom fonde. Ak si v negarantovanom fonde prajete zotrvať, je dôležité, aby ste toto vyhlásenie vyplnili a doručili do našej spoločnosti do 31. marca 2013. Ak toto vyhlásenie do našej spoločnosti nedoručíte, sme zo zákona povinní k 30. aprílu 2013 previesť všetky vaše príspevky i majetok do dlhopisového garantovaného fondu.

Pokiaľ máte záujem sporiť si na dôchodok aj naďalej v negarantovanom fonde v rámci II. piliera (t.j. vo fondoch: Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond, Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond a Indexový negarantovaný dôchodkový fond), doručte nám do 31. marca 2013 vyplnené vyhlásenie. Na doručenie môžete zvoliť jeden z nasledujúcich spôsobov:

  • vyhlásenie zaslať na adresu našej spoločnosti: ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava
  • alebo ho odovzdať na ktorejkoľvek z pobočiek ING v rámci SR
  • alebo zaslať e-mailom oskenované ako prílohu na adresu: vyhlasenie@nn.sk

Toto vyhlásenie môžete nájsť : tu.

ING ako prvá spúšťa on-line predaj dôchodkového sporenia

ING ponúka ako prvá na Slovensku možnosť vstúpiť do II. a III. dôchodkového piliera cez internet.  Budúci klienti si tak môžu uzatvoriť zmluvu o starobnom  dôchodkovom sporení s ING dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou ING Tatry-Sympatia jednoducho z pohodlia domova. ING týmto krokom posilňuje svoju pozíciu lídra v on-line riešeniach,  keď v roku 2011 umožnila ako prvá poisťovňa v SR uzavretie zmluvy o životnom poistení elektronickou formou.

Zavedením možnosti elektronického dojednania sporenia, ING reaguje na dopyt klientov, keď v prieskume z júla 2012 sa tri štvrtiny opýtaných vyjadrili, že by uprednostnili možnosť uzatvoriť zmluvu o dôchodkovom sporení online*. „Naším dlhodobým cieľom je zlepšovať zákaznícke služby a prichádzať za klientmi na také miesto a v takom čase, ktoré si sami zvolia, namiesto toho, aby oni museli chodiť za nami,“ uviedla generálna riaditeľka ING ČR&SR pre poistenie a dôchodky Renata Mrázová a dodala: „Ponuku produktov, ktoré bude možné uzatvoriť cez internet, budeme naďalej rozširovať a prinášať ďalšie zaujímavé on-line novinky pre našich klientov.“  

Vysoký záujem o on-line produkty úzko súvisí s faktom, že internet sa z roviny zdroja informácií v poslednom období razantne posunul k nákupnému prostriedku a nástroju na riadenie osobných financií. Kým pred piatimi rokmi podľa Štatistického úradu využívala denne internet iba niečo vyše polovica populácie Slovenska (58,36 %), v minulom roku to boli už tri štvrtiny (75,7 %). Pritom internet na nákup tovarov a služieb využívalo až 72 % a internet banking 45,9 % Slovákov. Celková penetrácia internetu na Slovensku v roku 2012 pritom podľa štatistiky Internetworldstats.com patrila so 79,1 % k najlepším v Európe.

Poisťovacia divízia ING (zahŕňa spoločnosti ING Životná poisťovňa, ING dôchodková správcovská spoločnosť, ING Tatry-Sympatia) nie je v on-line prostredí žiadnym nováčikom. Na jeseň 2011 spustila on-line portál na predaj poistenia na Slovensku aj v Čechách. Za prvenstvo v sektore poisťovníctva si vyslúžila prívlastok Najinovatívnejšia spoločnosť 2011 a 3. miesto v prestížnej českej súťaži WebTop100. „Elektronický formulár zmluvy o dôchodkovom sporení či životom poistení, ktorý klienti nájdu na web stránke online.ingpoistovna.sk, je vytvorený tak, aby klient pochopil všetky aspekty konkrétneho sporenia, resp. poistenia, ktoré si kupuje. Celý proces  uzavretia zmluvy na životné poistenie či dôchodkové sporenie obsahuje len niekoľko krokov. Naším prvoradým zámerom bolo vytvoriť portál nenáročný na obsluhu, aby si životnú poistku a dôchodkové sporenie mohol na internete uzatvoriť skutočne každý a zároveň dostatočne poznal základné aspekty dojednávaného produktu,“ vysvetľuje R. Mrázová.

*Reprezentatívny prieskum  na vzorke 607 respondentov realizovala agentúra 2Muse v júli 2012
Zdroje štatistických údajov k internetu:
http://portal.statistics.sk/files/KrajskeSpravy/KE/gender2012/5/5-veda-technika-126-127.pdf
http://internetworldstats.com/stats9.htm

ING Tatry-Sympatia a ING DSS sa v roku 2012 mimoriadne darilo

Minulý rok bol pre obe dôchodkové spoločnosti mimoriadne úspešný, a to aj napriek tomu, že v súčasnosti finančné trhy prechádzajú zložitou situáciou. Výnosy ING Tatry-Sympatia dokonca patria k najlepším na trhu doplnkového dôchodkového sporenia. Potvrdili sme tak, že naša investičná stratégia nastavená v jednotlivých fondoch je správna.

 Výnosy ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.:

•    Konzervatívny príspevkový doplnkový dôchodkový fond: + 3,29 %;
•    Vyvážený príspevkový doplnkový dôchodkový fond:         + 7,49 %;
•    Rastový príspevkový doplnkový dôchodkový fond :         + 19,46 %.


V rámci investičných nástrojov, ktoré priniesli toto kladné zhodnotenie, boli využívané najmä silné dividendové akciové investície z rôznych sektorov so stabilným modelom podnikania (prevažne ťažký priemysel), ako i dlhopisy krajín s rozumnou hospodárskou politikou (napr. Nemecko).  Naše portfóliá sú „zdravé“, pričom nevyužívame cenné papiere „rizikových“ krajín.

Keďže stále nemožno hovoriť o zastabilizovaní situácie na finančných trhoch, pri rozhodovaní o výbere dôchodkového fondu, v ktorom budú investované príspevky, našim klientom odporúčame skôr fondy s konzervatívnou investičnou stratégiou.

Výnosy ING DSS, a.s.:

•    Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.:     +  2,53%
•    Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.: +  3,50%
•    Dynamika akciový negarantovaný d.f.:   +  3,44%
•    Indexový negarantovaný d.f.:              +15,65%


Z fondov ING DSS sa najviac darilo Indexovému negarantovanému d.f.  Dôvodom je pozitívny vývoj akciového indexu, ktorého výkonnosť daný indexový fond kopíruje.

Informácie o vývoji v dôchodkových, resp. doplnkových dôchodkových fondoch je možné i v priebehu kalendárneho roka nájsť v mesačných správach uverejňovaných na internetových stránkach oboch spoločností.

Podielový fond ING sa stal Investíciou roka

V  rebríčku Fincentrum Investícia roka 2012 sa víťazom v kategórii konzervatívnych dlhopisových fondov stal podielový fond ING (L) Flex Slovenský dlhopisový fond. Rebríček odráža kombináciu dosiahnutého výnosu a takzvaného Sharpovho pomeru, zohľadňujúceho primeranosť rizika. Konzervatívny dlhopisový fond dosiahol výborné 13,10 % hrubé zhodnotenie, takzvaný nadvýnos na úrovni 8,55% a Sharpov pomer 5,83. Na ocenený  fond je naviazané zhodnocovanie vkladov v investičnom životnom poistení ING Smart.

Víťazný fond ING investuje predovšetkým do likvidných slovenských štátnych dlhopisov v eurách. Portfólio fondu môže taktiež investovať do bezpečných dlhopisov vydaných ďalšími štátmi EÚ v eurách a do dlhopisov najvýznamnejších podnikov v rámci EÚ s ratingom v investičnom stupni. Poradenská spoločnosť Fincentrum pri hodnotení fondu ING skonštatovala, že dosiahnutý hrubý výnos nad 10 % je pri dlhopisovom fonde výborný výkon. Investície do dlhopisov sa v roku 2012 ukázali ako vysoko bezpečná investícia, schopná dosahovať nadpriemerné zhodnotenie vložených prostriedkov.

Fincentrum Investícia roka je rebríčkom, ktorý analyzuje výsledky investičných príležitostí so zameraním na bežného slovenského občana. Do hodnotenia sa dostávajú výlučne nástroje kolektívneho investovania (otvorené podielové fondy), do ktorých môže ľahko investovať každý. Sharpov pomer, ktorý odráža primeranosť rizika, odpočítava od výnosu poplatky, úroveň ročnej sadzby EURIBOR a dosiahnutý výnos delí výkyvmi denných výnosov.