Magazín číslo 20

Ako si ochrániť zdravie v zime? Predovšetkým buďte opatrní

Zimné obdobie dáva obvykle nášmu telu zabrať. Nedostatok svetla a slnka, sychravé počasie v kombinácii s hektickým pracovným tempom často spôsobujú, že naša imunita býva prevalcovaná rôznymi virózami. Ďalším strašiakom je sneh a ľad: poľadovica dokáže výrazne zvýšiť štatistiky úrazov. Nehovoriac o zimných športoch, ktoré každoročne zásobujú nemocnice čerstvými zlomeninami, pomliaždeninami a otrasmi mozgu. Dá sa vôbec zima prežiť v zdraví?

Základom zachovania zdravia je dobrá životospráva. Dôležité je nielen jedlo, ale aj pohyb na čerstvom vzduchu. V zime často podceňujeme spánok a pitný režim. „V zime necítime smäd tak, ako v lete, takže  môžeme pitný režim ľahko zanedbať. Dostatok tekutín pritom môže výrazne pomôcť telu pri boji s chorobami,“ konštatuje MUDr. Zuzana Košťálová. „Ak sa cítite byť v zime stále unavení, nesnažte sa to riešiť zvýšením počtu káv. Počúvnite svoj organizmus a doprajte mu dostatok spánku,“ dodáva.

Okrem chorôb na nás  počas chladných mesiacov číha vo väčšej miere aj riziko úrazov, takže opatrnosť je naozaj namieste. Kartičku o zdravotnom poistení nosíme so sebou automaticky. V prípade ošetrovania úrazu v nemocnici si však mnohí z nás nespomenú, že majú uzatvorené aj životné či úrazové poistenie, ktoré nám môže výrazne pomôcť pri preklenutí výpadku príjmu počas doby liečenia. „Úrazové poistenie predstavuje doslova zadné dvierka, ktoré umožnia aj v prípade nepríjemného „ľadového“ úrazu preliečenie v pokoji a bez stresu z nižšieho príjmu počas nemocenskej,“ hovorí Jiří Čapek, generálny riaditeľ ING Životnej poisťovne. „Riziko predstavujú zimné športy, najmä preto, že sa im väčšina ľudí venuje len rekreačne. To znamená, že si lyže alebo snoubord pripnú raz, maximálne dvakrát do roka,“ konštatuje doktorka Koštáľová. „Ide pritom o namáhanie špecifických svalov v špecifických situáciách, takže opatrnosť je naozaj dôležitá,“ dodáva. Ak milujete rýchlu jazdu na lyžiach, radšej si najskôr overte, ako je na tom tento rok vaša kondícia. V prípade, že pravidelne nešportujete, na tom asi nebudete najlepšie – prvú jazdu si preto radšej odskúšajte na „somárskej lúke“. Precenenie schopností na svahu môže mať fatálne následky.

AKO SI USTRÁŽIŤ PRÍJEM, AK SA DOMA LIEČITE MESIAC Z ÚRAZU?

NEMOCENSKÁ: Človek s priemernou mzdou stratí za 1 mesiac poberania nemocenskej dávky počas liečenia úrazu 218,55 eur.

POISTENIE*: Pri nastavení denného odškodnenia na 10 eur denne však od poisťovne získa za 1 mesiac 300 eur. Takto si nielen vyváži stratu, ale dokonca si prilepší o 81,45 eur.  

*modelový príklad poistenia v ING Životnej poisťovni

 

Do Nového roka vstúpte radšej triezvo

Špeciálnou kapitolou je Silvester. Oslavy Nového roka dokážu byť poriadne rizikové, v prípade úrazu pod vplyvom alkoholu vám však úrazové poistenie bude nanič, resp. dostanete preplatenú iba časť škody. Takzvaná poistná výluka sa vzťahuje nielen na rizikové situácie (adrenalínové športy, automobilové preteky), ale i na alkohol a drogy. Toto obmedzenie nie je výmyslom poisťovní, ale vychádza z  Občianskeho zákonníka, ktorý je všeobecným poistným podmienkam nadradený.

Dokonca aj zdravotná poisťovňa môže od vás vymáhať späť náklady na vaše liečenie, ak zistí, že ste úraz utrpeli pod vplyvom alkoholu. Ak sa teda chystáte príchod Nového roka uprostred zamrznutého mesta osláviť vo veľkom štýle, myslite na to, že v prípade komplikovanej zlomeniny môžete dostať nepríjemný novoročný „darček“: mesiac neplateného voľna. „Spúšťať sa na Silvestra dole svahom potme na kajaku nie je ideálny nápad. Takýto telefonický dopyt sme skutočne dostali a museli sme človeku na druhej strane linky oznámiť, že pri nahlásení takejto poistnej udalosti by sme zisťovali vplyv alkoholu,“ konštatuje generálny riaditeľ ING Životnej poisťovne Jiří Čapek.

5 KROKOV, AKO PREŽIŤ ZIMU V ZDRAVÍ

  1. 1. Posilňujte imunitu spánkom, dostatkom tekutín a pohybom na čerstvom vzduchu.
  2. 2. Nezanedbávajte svoju fyzickú kondíciu.
  3. 3. Pri zimných športoch buďte nadmieru opatrní.
  4. 4. Zabezpečte si úrazové poistenie.
  5. 5. Vyhýbajte sa nadmernej konzumácii alkoholu počas sviatočných dní.

ING Servisný portál predstavuje ďalšie vylepšenia - je stále bližšie ku klientovi

ING Životná poisťovňa a ING dôchodkové spoločnosti (ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. a ING Tatry-Sympatia, d. d. s., a.s.) predstavujú novinky na svojom klientskom portáli. Pri dôchodkových produktoch vidia klienti detailné informácie o stave ich osobných účtov, vrátane historického vývoja hodnoty dôchodkových jednotiek a pri produktoch životného poistenia pribudol zoznam oprávnených osôb, prehľad platieb a pri všetkých zmluvách je po novom k dispozícii i kontakt na finančného agenta s možnosťou dohodnúť si ihneď schôdzku. Klienti s uzatvoreným životným poistením tiež určite ocenia možnosť hlásiť prostredníctvom portálu poistné udalosti, čo im ušetrí veľa času, pretože všetko vybavia on-line z pohodlia domova. 

Nielen tieto novinky lákajú k návšteve ING Servisného portálu čoraz viac ľudí. Len za posledný mesiac navštívilo portál 14-tisíc slovenských a českých klientov. Za posledný polrok pritom zaznamenali jednotlivé ING spoločnosti 15-tisíc nových registrácií. Od začiatku svojej existencie, od apríla 2013, má Servisný portál už 50-tisíc pravidelných používateľov na Slovensku i v Česku.

Informácie po ruke jednoducho a zrozumiteľne
A prečo sa stal ING Servisný portál tak rýchlo obľúbený? Jeho hlavnou výhodou je, že klienti majú všetky potrebné informácie takpovediac po ruke a navyše v jednoduchej a zrozumiteľnej podobe. „Naším cieľom je klientom zjednodušovať život. Chceme, aby so správou svojho poistenia mali čo najmenej starostí. Všetky informácie teda zobrazujeme čo najjednoduchšou formou a chceme, aby im porozumel každý, kto náš portál navštívi. A pokiaľ by aj tak mal klient ďalšie otázky, nájde vo svojom profile i kontakt na svojho finančného agenta a má možnosť dohodnúť si s ním schôdzku alebo sa spojiť s Klientskou linkou, ktorá najnovšie vidí všetko, čo sa na portáli odohralo a môže tak poradiť či pomôcť ešte rýchlejšie ako doteraz,“ vysvetľuje Helena Lazosová, riaditeľka marketingu a produktového vývoja poisťovacej časti ING SR/ČR.

Hlásenie poistnej udalosti on-line
Navyše sa najnovšie ponúka možnosť on-line hlásenia poistnej udalosti. Portál prevedie klienta celým procesom hlásenia. Poradí, ktoré dokumenty musia byť priložené a umožní ich priamo nahrať. Klient musí vyplniť len informácie nevyhnutné pre vybavenie vybraného typu poistnej udalosti a následne ich odoslať. Odpadáva tak nutnosť zasielať dokumenty poštou alebo ich posielať cez finančných agentov. Po prihlásení môže pritom klient pracovať so svojimi dôchodkovými produktmi či s väčšinou zmlúv investičného a rizikového životného poistenia. 
Mimochodom, celý proces registrácie a zmien autorizačných údajov sa tiež obmenil tak, aby bol pre klientov jednoduchší, a to pri zachovaní vysokého štandardu bezpečnosti.

Na ďalších vylepšeniach sa pracuje
„V tomto roku sme zaviedli na portáli mnoho noviniek, ale na vavrínoch nespíme, stále na ňom pracujeme a vylepšujeme ho. Najväčší ohlas má doposiaľ možnosť on-line náhľadu platieb, najmä od zamestnávateľa,“ dopĺňa H. Lazosová.

Pri produktoch s investičnou zložkou (dôchodkové fondy a investičné životné poistenie) sa hlavné novinky týkajú fondov. Klient má po prihlásení sa na ING Servisný portál k dispozícii informácie o aktuálnej hodnote jeho osobného účtu, počte i hodnote dôchodkových a podielových jednotiek a nechýba ani graf s vývojom historickej hodnoty týchto jednotiek. Pre všetky produkty je k dispozícii aj podrobný prehľad transakcií.
Pri produktoch životného poistenia je k dispozícii aj zoznam poistených osôb, vrátane opisu ich poistného krytia a oprávnených osôb, prehľad platieb bežného i mimoriadneho poistného či zrealizovaných odkupov. Klienti sa tu dozvedia tiež o prípadných preplatkoch či nedoplatkoch. ING Servisný portál však neslúži iba k nahliadnutiu do zmlúv, ktoré má používateľ, ale tiež k ich správe. Samozrejmosťou je možnosť aktualizovať kontaktné údaje pri všetkých zmluvách. V neposlednom rade je na ING Servisnom portáli v súčasnosti dostupný napr. rozpad poistného pre zmluvy životného poistenia alebo možnosť meniť oprávnené osoby bez nutnosti notársky osvedčenej pravosti podpisov.

Výplata dôchodkov z II. piliera

Od 1. januára 2015 nadobúda účinnosť viacero ustanovení novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení (tzv. anuitná novela), ktorá upravuje podmienky a formy vyplácania dôchodkov z II. piliera. V rámci tohto článku by sme vám, klientom a sporiteľom, radi zjednodušene priblížili postup pri podávaní žiadosti o dôchodok z II. piliera.

Pre podanie žiadosti o dôchodok je potrebné, aby sporiteľ osobne navštívil pobočku Sociálnej poisťovne alebo dôchodkovú správcovskú spoločnosť, ktorej je sporiteľom (ING DSS). Sporiteľ, ktorý žiada o starobný dôchodok z II. piliera musí splniť podmienku dovŕšenia dôchodkového veku. V prípade predčasného starobného dôchodku zákon osobitne upravuje podmienky na vznik nároku na dôchodok z II. piliera.
Na základe takto podanej žiadosti, dôchodková správcovská spoločnosť (ING DSS) vystaví certifikát o výške úspor sporiteľa, pričom výšku nasporenej sumy zaznamená do tzv. CIPS (centrálny informačný ponukový systém), ktorý slúži na komunikáciu medzi Sociálnou poisťovňou, dôchodkovými správcovskými spoločnosťami a životnými poisťovňami za účelom vystavenia ponúk dôchodkov z II. piliera.
Následne Sociálna poisťovňa zašle sporiteľovi ponukový list s ponukami dôchodkov vystavených životnými poisťovňami a/alebo dôchodkovými správcovskými spoločnosťami. Ponukový list je možné zaslať poštou alebo elektronicky, pričom spôsob jeho zaslania si určí sporiteľ v žiadosti. Platnosť ponúk bude vyznačená na ponukovom liste (30 kalendárnych dní). Počas platnosti ponúk sa nasporené prostriedky sporiteľa uvedené v certifikáte nezhodnocujú.

Dôchodky z II. piliera budú vyplácať životné poisťovne (len tie, ktoré sa do ich vyplácania zapoja) vo forme doživotného dôchodku a dočasného dôchodku a dôchodkové správcovské spoločnosti vo forme programového výberu.
Ak sa sporiteľ rozhodne pre niektorú/é z ponúk uvedených v ponukovom liste, je potrebné, aby kontaktoval konkrétnu životnú poisťovňu a/alebo dôchodkovú správcovskú spoločnosť za účelom uzatvorenia zmluvy o poistení dôchodku a/alebo dohody o vyplácaní dôchodku programovým výberom. Kontakty na jednotlivé životné poisťovne a dôchodkové správcovské spoločnosti budú uvedené v ponukovom liste.

Po dovŕšení dôchodkového veku sa sporiteľ môže rozhodnúť, že ešte nechce, aby mu bol vyplácaný dôchodok z II. piliera a môže sa rozhodnúť pre výplatu dávky tzv. výnosu z investovania. Takúto dávku si sporiteľ môže dohodnúť len vo svojej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (ING DSS). Nasporené prostriedky zostávajú na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa a v závislosti od dosiahnutého zhodnotenia dôchodkového fondu sa raz ročne bude sporiteľovi vyplácať výnos z investovania. Výška tohto výnosu nie je garantovaná. Ponuku na výnos z investovania nenájde sporiteľ v ponukovom liste, nakoľko nejde o dôchodok z II. piliera.

V prípade, ak počas obdobia vyplácania dôchodku z II. piliera, dôjde k smrti sporiteľa, nevyplatené prostriedky na jeho osobnom dôchodkovom účte sa stanú majetkom oprávnených osôb, ktoré si sporiteľ určil. V prípade, ak si sporiteľ oprávnené osoby neurčil, stane sa tento majetok predmetom dedenia.

Poisťovacia časť ING Slovensko má nového obchodného riaditeľa a organizáciu manažmentu

Jan Zápotočný je od 1. 12. 2014 novým obchodným riaditeľom slovenskej poisťovacej časti ING. Vo všetkých troch spoločnostiach patriacich do ING Group (ING Životná poisťovňa, a.s., ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., ING Tatry-Sympatia, d. d. s., a.s.) bude zodpovedať za internú a externú distribúciu, vývoj a riadenie produktov životného poistenia, starobného dôchodkového a doplnkového dôchodkového sporenia, marketing a starostlivosť o zákazníka. Zároveň bude Národnej banke Slovenska podaná žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na jeho voľbu za člena predstavenstva jednotlivých spoločností.

„Veľmi si vážim dôveru, ktorú do mňa ING vložila. Verím, že sa mi na novej pozícii podarí posilniť vnímanie spoločnosti ING ako značky, pre ktorú sú klienti, ich potreby a želania na prvom mieste,“ komentuje svoj kariérny posun Jan Zápotočný.
Jan získal skúsenosti so slovenským trhom ako obchodný riaditeľ v spoločnosti Telefónica O2 Slovakia. Pred nástupom do ING pracoval pre ČEZ Prodej, kde mal na starosti obchodné siete a bol jedným z konateľov firmy. Poznatky z oblasti poisťovníctva získal rozvojom obchodných tímov v spoločnosti Amcico AIG.

Nová organizácia manažmentu poisťovacej časti ING
Od 25. októbra 2014 má manažment slovenskej poisťovacej časti ING novú štruktúru. Pre všetky tri entity – ING Životná poisťovňa, a.s., ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., ING Tatry-Sympatia, d. d. s., a.s. – boli v rámci top manažmentu vytvorené nové riadiace pozície v oblasti financií a prevádzky. Finančným riaditeľom sa stal Tomáš Řezníček a prevádzkovým riaditeľom Martin Višňovský. Spolu s riaditeľkou ľudských zdrojov Andreou Podstrelencovou, CEO ING Česká republika Renatou Mrázovou a generálnym riaditeľom Jiřím Čapkom sú členovia top manažmentu zároveň členmi predstavenstiev všetkých troch ING spoločností.

Andrea Podstrelencová – riaditeľka ľudských zdrojov, členka predstavenstva. Vyštudovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave, odbor ekonomika a manažment podniku. Po ukončení štúdia nastúpila do VÚB, a.s., kde počas 7-ročného pôsobenia prešla viacerými pozíciami v oblasti ľudských zdrojov. Rozbiehala a riadila oblasť HR biznis partneringu a zavádzala aktivity na podporu employer branding. V ING pôsobí od roku 2013, od začiatku sa podieľa na tvorbe firemnej kultúry, transformácii ľudských zdrojov a budovaní employer brandingu.

Martin Višňovský – prevádzkový riaditeľ, člen predstavenstva. Vyštudoval Právnickú fakultu UK v Bratislave a následne absolvoval postgraduálne štúdium v oblasti práva cenných papierov na Trnavskej univerzite. Od roku 2002 pôsobil v Slovenskej sporiteľni, a.s., v oblasti retailu. Venoval sa tu viacerým projektom, napr. príprave a rozbehu úverového registra. Od roku 2007 sa v  spoločnosti Cornhill Management, o.c.p., a.s., spolupodieľal na vytvorení platformy distribúcie investičných fondov pre krajiny EMEA a juhovýchodnej Ázie. V ING pôsobil od roku 2011 ako manažér právneho oddelenia. Od 25. októbra 2014 prevzal pozíciu prevádzkového riaditeľa, na ktorej zodpovedá za IT, operations, právne služby, vnútorné služby a procurement.

Tomáš Řezníček – finančný riaditeľ, člen predstavenstva. Vyštudoval Vysokú školu ekonomickú v Prahe, fakultu Financií a účtovníctva. Od roku 2000 pracoval pre poisťovaciu časť ING Česká republika v Prahe ako poistný matematik a neskôr sa stal manažérom oddelenia poistnej matematiky. Zodpovedal najmä za oceňovanie záväzkov poisťovne, modelovanie peňažných tokov spojených s poistnými zmluvami, tvorbu a implementáciu investičných stratégií a stanovovanie ceny poistných produktov. Počas svojej štrnásťročnej kariéry v ING sa taktiež podieľal na zakladaní a rozvoji obchodných aktivít v Rusku a v Turecku. Od 25. októbra 2014 prevzal pozíciu finančného riaditeľa.

PF 2015

Generálny riaditeľ poisťovacej časti ING SR Jiří Čapek a generálna riaditeľka ING SR/ČR Renata Mrázová Vám všetkým želajú krásne Vianoce a šťastný Nový rok.

Vážené klientky, vážení klienti, priatelia,

radi by sme vám za celý tím ING Životnej poisťovne a ING dôchodkových spoločností (ING dôchodková správcovská spoločnosť, a. s. a ING Tatry-Sympatia, d. d. s., a. s.) poďakovali za dôveru a priazeň v tomto roku.

Pre nás v ING to bol skutočne výnimočný a prelomový rok. Ako ste si možno všimli v médiách, poisťovacia časť skupiny ING, ktorej sme súčasťou, vstúpila 2. júla tohto roku na amsterdamskú burzu Euronext. Týmto krokom sa zavŕšilo naše oddelenie sa od bankovej časti ING skupiny a naše podnikanie sa tak vracia ku svojim koreňom – teda k poisťovníctvu a zabezpečeniu života na starobu.

Pre vás, našich klientov, sa nič nezmení. I naďalej vám budeme poskytovať naše produkty a starostlivosť, len sa budeme snažiť ešte viac zlepšovať ich kvalitu. Naším poslaním je pomáhať vám zabezpečiť vašu finančnú budúcnosť – rovnako, ako tomu bolo posledných 170 rokov v celosvetovom kontexte a posledných 19 rokov na slovenskom trhu. Náš úspech na amsterdamskej burze a záujem investorov, ktorý skutočne prekonal naše očakávania, dokazujú, že sme silná spoločnosť nielen s pôsobivou tradíciou, ale aj s veľmi sľubnou budúcnosťou.

Veríme, že sme v roku 2014 boli pre vás dobrým partnerom a naša spolupráca bude úspešne pokračovať i v nadchádzajúcom období. Rok 2015 so sebou istotne prinesie mnoho nového a i naša spoločnosť prejde dôležitou zmenou. Značku ING nahradí nové meno - NN. Názov NN v sebe spája odkaz na už spomínanú dlhoročnú tradíciu našej spoločnosti (Nationale-Nederlanden) a zároveň ambíciu byť modernou a medzinárodnou značkou, ktorá obstojí ďalších sto rokov. My v ING/NN sme pyšní, že môžeme pracovať pre túto spoločnosť a pevne dúfame, že podobný pocit „zázemia“ pociťujete i vy, naši klienti. 

A pretože sa blížia Vianoce, dovoľte, aby sme vám zaželali krásne prežitie sviatkov po boku vašich najbližších. Nech je pre vás sviatočný čas obdobím pokoja, oddychu a radosti, počas ktorého načerpáte energiu do nového roku.

Za nás všetkých v ING Životnej poisťovni a ING dôchodkových spoločnostiach vám týmto prajeme pekné Vianoce a úspešný rok 2015! Nech sa vám darí po stránke pracovnej i osobnej.

Jiří Čapek
generálny riaditeľ poisťovacej časti ING SR
a
Renata Mrázová
generálna riaditeľka ING SR/ČRZanechajte nám Váš kontakt a my Vám zavoláme späť.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Informace o ING pojišťovně, a.s.

(dále také jen „pojišťovna“)

podle § 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen

„ZPOJ“), v souladu s ustanovením §§ 29 až 31 vyhlášky České národní

banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

pojišťovnictví (dále jen „vyhláška“)

Stav ke dni 31. 3. 2014 (rozhodný den)

Obchodní firma: ING pojišťovna, a.s.

Právní forma: Akciová společnost

Adresa sídla: Praha 5, Smíchov, Nádražní 344/25, PSČ 150 00

Identifikační číslo: 257 03 838

Datum zápisu do 

obchodního rejstříku: 21. 10. 1998

Datum zápisu poslední

změny v obchodním

rejstříku (vč. účelu):

3. 6. 2013 - způsob jednání jménem společnosti

Výše základního kapitálu

zapsaného v obchodním

rejstříku:

65 000 000 Kč

Výše splaceného základního

kapitálu: 65 000 000 Kč

Druh, forma, podoba a počet

emitovaných akcií:

65 000 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč,

v zaknihované podoběK uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Organizační struktura pojišťovnyK výše uvedenému datu je průměrný evidenční počet zaměstnanců 40,35; průměrný evidenční počet

zaměstnanců přepočítaný na plně zaměstnané je 5,01.ING pojišťovna, a.s.

Údaje o členech dozorčí rady a představenstva

Dozorčí rada:

• Ing. Luboš Zítka, předseda dozorčí rady, den vzniku členství: 8.3.2012 ; den vzniku funkce: 7.3.

2013; Tax Manager, zkušenosti v oblasti lokálních i mezinárodních daňových projektů, zkušenosti

s vedením týmu v mezinárodní společnosti, vedení daňového poradenství, komunikace s auditory.

• Mgr. Jana Rollerová, místopředseda dozorčí rady, den vzniku členství: 14.3.2007; den vzniku

funkce: 18.4.2007; manažerka oddělení pojistné matematiky, zkušenosti v oblasti vývoje

pojistných produktů, člen výboru společenství vlastníků jednotek Společenství domu č.p. 1453,

Červený Dvorec.

• Ing. Karel Nosek, člen dozorčí rady, den vzniku členství:1.3.2013; ORM Manager CR/SR,

zkušenosti v oblasti řízení operačních a  informačních rizik, bezpečnostního monitoringu a 

bezpečnosti IT, zkušenosti s auditem informačních systémů. V současnosti zodpovědný za řízení

oddělení pokrývajících všechny oblasti nefinančních rizik.

Představenstvo:

• Ing. Renata Mrázová, předseda představenstva, den vzniku členství: 12.8.2011; den vzniku

funkce: 20.10.2012; Chairman and Chief Executive Officer ING CR/SR, zkušenosti na 

manažerských pozicích nejen v oblasti pojišťovnictví, člen představenstva ING Penzijního fondu,

a.s., ING Tatry- Sympatia, d.d.s., a.s., organizační složky, ING Životná poisťovňa, a.s., pobočky

pro Českou republiku, vedoucí organizační složky ING Životní pojišťovny N.V., pobočky pro

Českou republiku, jednatelka ING Management Services, s.r.o.

Mgr. Martin Horčička, místopředseda představenstva, den vzniku členství: 1. 3. 2013, den vzniku

funkce: 7. 3. 2013; Chief Operations Officer CR/SR, v minulosti ředitel Business Transformačního

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.programu a  ředitel prodeje ve spol. Vodafone Česká republika a.s., se zkušenostmi v 

oblasti marketingu. V současnosti zodpovědný za řízení procesů společnosti, služeb back office,

IT a projektový management.• Ing. Ivan Kubla, člen představenstva, den vzniku členství 17.1.2011; Manager of Financial &

Operational Accounting CR and SR, od roku 2000 pracoval v sektoru penzijního připojištění na 

pozici hlavní účetní a CFO. V minulosti zastával rovněž funkci člena představenstva tuzemského

penzijního fondu.

Poznámka: dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon jejich funkcí a členství v 

představenstvu nebo dozorčí radě společnosti byli všichni členové těchto orgánů povinni prokázat České

národní bance, která udělila předchozí souhlasy s jejich jmenováním právě na základě posouzení kritérií

dosavadní odborné praxe a kvalifikačních předpokladů pro výkon jejich funkcí.K rozhodnému dni pojišťovna neposkytla žádné úvěry či půjčky členům dozorčí rady nebo představenstva

a rovněž za ně nevydala žádné záruky.

Údaj o složení akcionářůPojišťovna má jediného akcionáře, kterým je společnost ING Continental Europe Holdings B.V., se

sídlem Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko, společnost s omezeným ručením

založená podle nizozemského práva, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Hospodářskou komorou

v Amsterdamu pod číslem 33002024 dne 17. 9. 1904. Jediný akcionář je 100% vlastníkem akcií

pojišťovny, tedy jediným akcionářem.

Údaj o struktuře skupinyJEDINÝ AKCIONÁŘ POJIŠŤOVNYObchodní firma: ING Continental Europe Holdings B.V.

Právní forma: Společnost s omezeným ručením podle nizozemského práva

Adresa sídla: Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Amsterdam, Nizozemsko

Přímý podíl na základním

kapitálu pojišťovny 100%

Přímý podíl na hlasovacích

právech pojišťovny 100%Pojišťovna nemá k uvedenému dni vůči svému jedinému akcionáři žádné závazky ani pohledávky. Rovněž

nemá pojišťovna k uvedenému dni v aktivech žádné cenné papíry emitované jediným akcionářem a nemá

z těchto cenných papírů žádné závazky. K uvedenému dni pojišťovna též nevydala žádné záruky za

jediného akcionáře, ani žádné záruky od jediného akcionáře nepřijala.

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.Grafické znázornění skupinyGrafické znázornění skupiny zahrnující všechny osoby ovládané osobou ovládající pojišťovnu

ING Continental Europe Holdings B.V. (NL)100% ING pojišťovna, a.s. (ČR)100% ING Penzijní společnost, a.s. (ČR)100% ING Management Services, s.r.o. (ČR)100% ING Finance, s.r.o. (ČR)100% ING Životná poisťovňa, a.s. (SR)ING Životná poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku50% ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. (SR)ING Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., pobočka pro Českou republiku

Údaje o činnosti pojišťovnyPředmět podnikání zapsaný v obchodním rejstříku:

• pojišťovací činnost dle § 3 odst. 1 písm. f) a § 4 odst. 1 ve spojení s § 137 odst. 3 zákona č.

277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (zákon o pojišťovnictví)

v rozsahu pojistného odvětví 2 a), b) a c) neživotních pojištění uvedených v části B přílohy

k zákonu o pojišťovnictví

• činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 1 písm. n) a § 6 odst. 1 ve spojení s § 137

odst. 3 zákona o pojišťovnictví:

- zprostředkovatelská činnost prováděná v souvislosti s pojišťovací činností dle

zákona o pojišťovnictví

- poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle

zákona o pojišťovnictví

- šetření pojistných událostí podle zákona o pojišťovnictví

- zprostředkování jiných finančních služeb a další činnosti související s výkonem

povolené pojišťovací činnosti podle zákona o pojišťovnictví

- vzdělávací činnost v oblasti pojišťovnictví a jiných finančních služeb podle zákona

o pojišťovnictvíUvedené činnosti pojišťovna k rozhodnému dni skutečně vykonává. Vykonávání těchto činností nebylo

pojišťovně Českou národní bankou ani omezeno, ani pozastaveno.

Výkazy zisků a ztrát za předchozí období najdete zdeRozvahu pojišťovny najdete zde

Profil ING

ING je globální finanční instituce holandského původu, která nabízí služby v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a správy aktiv pro 85

milionu klientů ve více než 40 zemích světa.

Reálné a jmenovité (pomyslné) hodnoty derivátů souhrnně za deriváty sjednané za účelem

zajišťování a souhrnně za deriváty sjednané za účelem obchodování nebo spekulacePojišťovna nevlastní žádné deriváty sjednané za účelem zajišťování ani za účelem obchodování nebo

spekulace.Poměrové ukazatele pojišťovny (pojišťovna poskytuje pouze neživotní pojištění, vykazuje ukazatele

solventnosti pouze pro neživotní pojištění; nad pojišťovnou není vykonáván dohled ve skupině podle § 87

odst. 1 písm. a) a b) ZPOJ, tedy pojišťovna nevykazuje upravenou míru solventnosti)Disponibilní míra solventnosti (DMS) 107,5 mil Kč*

Požadovaná míra solventnosti (PMS) 90,0 mil Kč*

Výše garančního fondu (VGF) 90,0 mil Kč*

Poměr DMS a PMS 1,194*

Poměr VGF a součtu položek podle § 18 vyhlášky (DMS) 0,837*

Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) -0.06%

Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) -0.07%

„Combined ratio“ v neživotním pojištění 118,1%***) Tyto údaje v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ jsou údaje vypočtené z hodnot platných k 31. 12.

2013 (za období 1.1.2013 - 31.12.2013, neboť ING pojišťovna, a.s. tyto hodnoty stanoví pouze 1x ročně.

**) Údaj „Combined ratio“ v tabulce „Poměrové ukazatele pojišťovny“ je údajem za období 1.4.2013 31.3.2014. ING pojišťovna, a.s. tuto hodnotu stanoví rovněž pouze 1x ročně.Tento postup (stanovování uvedených hodnot pouze 1x ročně) není ZPOJ vyloučen, tj. je v souladu

s platnými právními předpisy.Praha, 7. května 2014