Magazín ING Poisťovne 08

Poznáte svoje FQ?

Svoje IQ si dnes už môže otestovať každý. Kto však pozná svoje FQ? Každý, koho zaujíma výška jeho finančného kvocientu, má teraz vďaka ING jedinečnú možnosť spoznať rozsah svojich finančných znalostí.

Na stránke ING Poisťovne, v sekcii Finančné sebavedomie (www.ingpoistovna.sk/financne-sebavedomie/) si každý návštevník stránky môže prostredníctvom vtipného testu overiť, ako je zbehlý v oblasti financií. V prípade, že zhodnotí, že jeho vedomosti nie sú na takej úrovni, ako by si želal, má možnosť si ich prehĺbiť. Viac informácií o dôchodkoch, životnom poistení, investíciách a sporení nájde v článkoch, videách a rôznych ďalších materiáloch pripravených našimi odborníkmi. Všetky spomínané informácie sú uvedené priamo v sekcii finančné sebavedomie.

FQ test je možné si vyplniť aj na Facebooku, priamo na novom profile ING Poisťovne, kde naša spoločnosť prináša svojím fanúšikom najnovšie informácie nielen zo sveta financií, ale aj zo života ING. (Link: http://www.facebook.com/ing.poistovna.sk )

ING testovalo finančné znalosti ľudí v celosvetovej miere. Do projektu sa zapojili napríklad USA, Mexiko, Belgicko, Kórea, Japonsko, Rumunsko, India, či Česko. Výsledky po ukončení celosvetového zbierania dát plánuje spoločnosť ING medializovať. Čo myslíte, ako je na tom Slovensko? A ako ste na tom vy? Overte si to v našom FQ teste!

Vyskúšajte FQ test

Životné poistenie si možno uzatvoriť už aj cez internet

Uvažujete nad uzatvorením životného poistenia, ale nemáte čas na osobné stretnutie s finančným agentom či navštíviť našu pobočku v Bratislave? Máme pre vás riešenie! ING Životná poisťovňa ako prvá na slovenskom poistnom trhu prichádza s možnosťou uzatvoriť si životné poistenie cez internet!

Je to pritom celkom ľahké. Stačí vyplniť jednoduchý on-line formulár priamo na webovej stránke ING Životnej poisťovne (www.ingpoistovna.sk). Pri uzatvorení poistenia dostanete na svoju e-mailovú adresu návrh poistnej zmluvy v elektronickej forme, ktorý je náhradou jej papierovej podoby. Po uhradení poistného za prvé poistné obdobie a pripísaní tejto sumy na účet ING Životnej poisťovne sa životné poistenie stáva právoplatne uzatvoreným.

Vďaka tomuto jednoduchému procesu šetríme nielen váš čas, ale vďaka zľave vo výške
5 % zo sumy poistného aj vaše peniaze.

Podrobné informácie Uzatvorenie poistenia on-line

Trend Top Poisťovňa roka: ING Životná poisťovňa si odniesla striebro

Týždenník TREND udelil 8.11. počas gala večera pätnáste výročné ceny za mimoriadne podnikateľské výsledky. Na základe dosiahnutých hospodárskych výsledkov za minulý rok určil najúspešnejšiu firmu, banku a poisťovňu roka. ING Životná poisťovňa sa v kategórii Poisťovňa roka umiestnila na skvelom druhom mieste.

ING Poisťovňa - TOP poisťovňa rok 2011

„Veľmi si ceníme, že naša snaha o dosahovanie čo najlepších obchodných výsledkov nezostala nepovšimnutá aj zo strany odborníkov. Určite by sme to nedosiahli bez našich vynikajúcich spolupracovníkov a samozrejme našich klientov,“ vyjadrila sa k získanej striebornej priečke Renata Mrázová, generálna riaditeľka pre poistenie a dôchodky ING ČR/SR.

„Táto prestížna cena potvrdzuje, že sme sa vydali v našej stratégii správnym smerom a veľké poďakovanie patrí aj našim obchodným partnerom,“ dodal Dušan Quis, generálny riaditeľ ING Životnej poisťovne.

Poisťovňou roka 2011 sa stala poisťovňa Metlife Amslico, druhé miesto získala ING Životná poisťovňa a tretiu priečku obsadila Poisťovňa Slovenskej sporiteľne.

Pri ocenení Poisťovňa roka 2011 sa hodnotiaci model nemenil. Ako každý rok sa do hodnotenia TRENDU nekvalifikovali poisťovne, ktoré hospodárili v roku 2010 so stratou, respektíve tie subjekty, ktoré postúpili zaisťovateľom viac ako 60 percent biznisu. Definitívne do výpočtu postúpilo 13 poisťovateľov.

Finančné trhy dnes a v budúcnosti. Aký je stav a čo možno očakávať?

V posledných mesiacoch sa pomerne často skloňuje slovné spojenie panika na trhoch. Aké je súčasné správanie trhov a aké sú očakávania odborníkov pre blízku budúcnosť sme sa opýtali Róberta Bohyníka, člena predstavenstva ING dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s., zodpovedného za riadenie investícií.

K akému sledu udalostí dochádza na finančných trhoch v posledných dňoch?

V súčasnosti majú investori na celosvetových finančných trhoch obavy z hneď niekoľkých udalostí, a to z vývoja udržateľnosti dlhov v krajinách Eurozóny, z udržateľnosti verejných financií a ich stavu v USA resp. Veľkej Británii a zo spomalenia hospodárskeho rastu a rastúcej hrozby ďalšej hospodárskej recesie vo väčšine sveta. Z tohto dôvodu sa rozhodli stiahnuť peňažné prostriedky zo všetkých typov rizikových investícii. Toto rozhodnutie investorov, odrážajúce uvedené obavy, spôsobilo pokles trhových cien takmer všetkých tried rizikových aktív (akcie, podnikové dlhopisy, rizikové štátne dlhopisy, komodity) a rast cien aktív považovaných za bezrizikové, resp. menej rizikové ako sú najkvalitnejšie štátne dlhopisy (napríklad Nemecka, Nórska, Kanady, USA, Veľkej Británie).

Možno tvrdiť, že v súčasnosti je na trhu panika?

Cenové pohyby, ktorých svedkami sme v posledných týždňoch, rozhodne nie sú štandardné. Investori veľmi intenzívne reagujú na negatívne správy, zatiaľ čo tie pozitívne (ako napríklad veľmi dobré hospodárske výsledky spoločnosti v prvom polroku 2011, vrátane ING Group) si takmer vôbec nevšímajú. Zdá sa, že investičné rozhodnutia investorov sú podmienené nevyhnutnosťou, ochotou či túžbou zhromaždiť likviditu bez ohľadu na realizovanú cenu. Ale obdobnú situáciu sme za posledné roky videli niekoľko krát a v najbližších rokoch asi ešte niekoľko krát uvidíme.

Ako sú nastavené fondy spoločnosti ING?

Konzervatívny a výplatný fond sú tradične nastavené veľmi defenzívne. Keďže ich úlohou bolo, je a bude uchovávať hodnotu, v ich výkonnosti sa aktuálna situácia na trhoch odráža len minimálne a neočakávame, že by sa toto malo v najbližšej dobe zmeniť. Vo výkonnosti vyváženého a najmä rastového fondu sa aktuálne poklesy trhových cien rizikových aktív do určitej miery odrážajú, keďže tieto fondy majú vo svojom majetku aj akciové investície. Investičnú stratégiu oboch fondov priebežne upravujeme podľa vývoja na trhu a na základe zmeny našich očakávaní. Som však presvedčený (a vývoj v rokoch 2008-2010 to potvrdil), že rizikové aktíva v týchto fondoch majú miesto a opodstatnenie a že pri dnešných skutočne minimálnych výnosoch na bezpečných aktívach je práve tu priestor na zaujímavejšie zhodnotenie v investičnom horizonte niekoľko rokov. Pri správe týchto fondov budeme dodržiavať investičnú stratégiu aj napriek tomu, že táto môže v krátkodobom horizonte znamenať pokles hodnoty majetku. Veríme, že poklesy budú dočasné a zvolená investičná stratégia prinesie trpezlivým a hlavne dlhodobo a pravidelne sporiacim klientom rozumné zhodnotenie.

Kedy sa situácia na finančných trhoch zmení?

Na túto otázku odpovedať neviem, nakoľko žiadnu vešteckú guľu nemám. Vo väčšine sveta vyhliadky na tempo hospodárskeho rastu v nasledujúcich rokoch nie sú ružové. Stále však predpokladám, že napriek existujúcej možnosti ďalšej globálnej recesie sa tejto podarí vyhnúť. A tak ako sme "koniec sveta" nevideli v roku 2008, tak sa nazdávam, že po prechodnej dobe sa situácia naprieč finančnými trhmi upokojí a investori sa opäť začnú zaujímať o podstatu a o to, ktoré aktíva ponúkajú zaujímavé investičné príležitosti. Pretože turbulentná doba a paušálne poklesy naprieč trhmi bez rozdielu v kvalite toho - ktorého aktíva ponúknu pripraveným investorom atraktívne investičné príležitosti.

Ako by mali na uvedenú situáciu reagovať naši sporitelia?

Našim klientom a sporiteľom môžem odporučiť len to, aby pred akoukoľvek zásadnou zmenou zvážili a posúdili dôvody svojho rozhodnutia v dlhodobom horizonte. Ak nie sú ochotní akceptovať možný dočasný pokles hodnoty ich majetku ani na prechodnú dobu, je pre ich dôchodkové sporenie vhodnou alternatívou konzervatívny fond. S rastom ochoty akceptovať negatívne výnosy, teda prípadný dočasný pokles hodnoty majetku, sú potom vhodnejšou alternatívou vyvážený, respektíve rastový fond. Zmena dôchodkového fondu len na základe emócií, pripadne kvôli ich krátkodobej kolísavosti zvyčajne nebýva najlepšou voľbou.

Využite program zliav a výhod s ING

ING Životná poisťovňa a ING Tatry – Sympatia ponúkajú všetkým klientom balík výhod so zaujímavými produktmi a službami v spolupráci so svojimi zmluvnými partnermi. Je to poďakovanie za rozhodnutie stať sa našimi klientmi v životnom poistení či v doplnkovom dôchodkovom sporení. Zaujímavé produkty a služby za zvýhodnených podmienok ponúkame všetkým klientom s platným preukazom klienta ING Životnej poisťovne a všetkým účastníkom, ich zamestnávateľom a poberateľom dávok s platným preukazom účastníka doplnkového dôchodkového sporenia ING.

Novinky v poskytovaných zľavách:

 • AVITA INTERNATIONAL výživové doplnky – zľava 25 %
 • EdWell s.r.o. vzdelávanie a koučing – zľava 10-33 %
 • HOTEL FORTON ubytovanie s raňajkami – zľava 25 %
 • Inštitút jazykov a vzdelávania (Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec) kurzy, vzdelávanie – zľava 15 %
 • LASKONKA.SK dizajnové kuchynské doplnky – zľava 10 %
 • LAURENTIS kozmetický salón a laserová epilácia – zľava 15 %
 • LUGEREX interiérové dvere, kľučky – zľava 5-20 %
 • TERE elektrospotrebiče čierna a biela technika – zľava do 40 %
 • VILLEROY&BOCH stolovanie, porcelán, doplnky – zľava do 20 %

Úplný zoznam poskytovaných zliav nájdete na www.zlavy.nn.sk. Veríme, že budete s ponukou našich partnerov aj s ING spokojní.

nájdite si ďalšie zľavy

ING ProAktiv Štart – rizikové životné poistenie on-line

Uzatvorenie on-line – rizikové životné poistenie ING ProAktiv Štart. Pri on-line uzatvorení získavate zľavu na poistnom a ďalšie výhody.

Rizikové životné poistenie ING ProAktiv Štart vám pomôže zabezpečiť sa pre tieto prípady:

 • Poistenie pre prípad úmrtia (poistná suma 330 € / 9 941,58 SKK).
 • Pripoistenie trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením (poistná suma 8 300 € / 250 045,80 SKK).
 • Pripoistenie denných dávok za dobu nevyhnutného liečenia úrazu (poistná suma 5 € / 150,63 SKK).

Aké výhody ponúka poistenie ING ProAktiv Štart?

 • Pri nových klientoch neskúmame zdravotný stav.
 • Na zmluvu vám môže prispievať zamestnávateľ.
 • Výplata až štvornásobku dohodnutej sumy v prípade vážnych trvalých následkov po úraze. Aj trvalé následky malých úrazov sú poistené!

Uzatvorte si poistenie on-line a získajte ďalšie výhody:

 • Môžete získať zľavu až 8,8 % z ročného poistného!
 • Nízke náklady na poistenie už od 7,20 € / 216,91 SKK za mesiac.
 • Uzatvorenie poistenia priamo z pohodlia vášho domova, a to za menej ako 10 minút.

Uzatvorenie poistenia on-line

S prípadnými otázkami sa neváhajte obrátiť na naše ING Kontaktné centrum na linke 02/59 800 733 alebo 0850 111 464.

Daňovo-odvodová reforma nebude

V minulom čísle Magazínu sme Vás informovali o plánovanej daňovo-odvodovej reforme, ktorá mala byť účinná od januára 2012. Hlavným cieľom pripravovaných zmien malo byť zjednotenie výberu daní, poistných odvodov a vymeriavacích základov. Reforma mala taktiež výrazným spôsobom znížiť administratívnu zaťaženosť občanov. Vzhľadom na politickú situáciu, ktorá na Slovensku nastala, bola plánovaná reforma pozastavená.

ING Životná poisťovňa podporila projekt pre hluchoslepú mládež

ING Životná poisťovňa sa zapojila do charitatívnej aukcie organizovanej Holandskou obchodnou komorou v Slovenskej republike. Vďaka aukcii a tombole sa vyzbieralo až 18.500 Eur, ING Životná poisťovňa prispela šliapacým autíčkom, ktoré bolo vydražené za sumu 500 Euro. Výťažok bol venovaný neziskovej organizácii Maják – Domov sociálnych služieb pre hluchoslepých a viacnásobne postihnutých dospelých.

ING Poisťovňa pomáha postihnutým

Symbolický šek s 18.500 Eur prevzala z rúk Emila Roesta, prezidenta Holandskej obchodnej komory, pani Henrieta Hajdeckerová, riaditeľka n. o. Maják.

ING Tatry - Sympatia d.d.s., a.s. ako jediná na trhu ponúka svojim klientom špeciálny bonus k ich sporeniu

Aj tento rok sme sa rozhodli osloviť našich verných klientov s lákavou ponukou zvýšenia si svojho dôchodku prostredníctvom karty ING Bonus. Klientovi za každý nákup zaplatený kreditnou kartou pripíšeme na účet v ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. bonus vo výške 1% z hodnoty nákupu. Takto pripísaná suma sa bude považovať za príspevok účastníka na doplnkové dôchodkové sporenie.

Od 21. novembra 2011 ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. oslovuje priamo listami vybraných klientov. Títo môžu, vyplnením priloženej žiadosti, požiadať o vydanie kreditnej karty ako špeciálneho bonusu k ich doplnkovému dôchodkovému sporeniu. Na získanie karty nie je potrebné si zakladať bežný účet v banke a navyše karta bude klientom vydaná bezplatne. Úverové limity na kreditnej karte sú rozdelené do troch kategórií: 300 €, 600 € a 900 €, v závislosti od stanovených riskových kritérií. Na všetky bezhotovostné platby doma i v zahraničí je možné využívať 45-dňové bezúročné obdobie. Z každej bezhotovostnej platby klient získa bonus 1 %, ktorý mu bude pripísaný na účet doplnkového dôchodkového sporenia. (Príklad: keď kartou zaplatí 100 €, získa bonus 1 € na dôchodok). Získané bonusy budú na účet pripísané vždy v nasledujúcom období po zaúčtovaní platby.

Kartu ING Bonus vydáva spoločnosť CFH (Consumer Finance Holding, a.s.) v spolupráci s VUB bankou. Otázky ohľadom kariet môžu klienti smerovať na infolinku spoločnosti CFH: 0850 111 007 alebo mailom na: info@kkarty.sk.

V prípade, že ste klientmi ING Tatry-Sympatia, d.d.s, a.s. a spomínaným listom oslovení nebudete, ale máte záujem o tento špeciálny bonus k vášmu doplnkovému dôchodkovému sporeniu, môžete navštíviť ktorúkoľvek pobočku VUB banky a požiadať o jej vydanie. (V tomto prípade však pôjde o kreditnú kartu VUB, ktorá má prísnejšie riskové kritériá, ako aj vyšší úverový rámec. Úverový limit na VUB karte je 500 – 4000 € a bezúročné obdobie až do 40 dní).

V minulosti o vernostnú kartu požiadalo niekoľko tisíc klientov. ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. ponúka takýto špeciálny bonus k doplnkovému dôchodkovému sporeniu pre svojich verných klientov na slovenskom trhu ako jediná.

Viac informácií o kreditnej karte

ING Smart: Objav roka aj najlepší produkt v hlasovaní verejnosti

ING Životná poisťovňa tento rok svojím produktom ING Smart bodovala v súťaži Zlatá minca hneď dvakrát, keď získala prvenstvo v hlasovaní verejnosti o najlepší produkt poisťovní a zároveň jej bol udelený titul Objav roka 2011. Ocenenie za stabilne kvalitné produkty a služby už tradične získala aj ING Tatry-Sympatia, ktorá v oblasti dôchodkového doplnkového sporenia získala tretie miesto.

„Veľmi nás teší, že po úspešnom získaní titulu Životné poistenie roka 2011 v súťaži Banka roka v Českej republike sme potvrdili kvalitu nášho top produktu ING Smart aj na Slovensku. Titul Objav roka 2011 od odbornej poroty je pre nás prestížou. Veľkým ocenením je predovšetkým víťazstvo v hlasovaní verejnosti. Naši klienti sú tí, pre ktorých produkty pripravujeme a keďže za nás ľudia hlasovali, znamená to, že sme svoju prácu urobili skutočne dobre,“ zhodnotil Dušan Quis, generálny riaditeľ ING Životnej poisťovne.

Pre ING Životnú poisťovňu je to už druhé ocenenie za tento mesiac, keď začiatkom novembra získala druhé miesto v súťaži Trend Top Poisťovňa roka.

Vyherca Zlata minca

V súťaži Zlatá minca 2011 získala poisťovacia časť ING nasledovné ocenenia:

Objav roka 2011
ING Životná poisťovňa a jej produkt ING Smart

Hlasovanie verejnosti – najlepší produkt poisťovní
ING Životná poisťovňa a jej produkt ING Smart

Zlatá minca v kategórii Doplnkové dôchodkové sporenie
3. miesto ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.

Slováci majú pomerne vysoké finančné sebavedomie. Ich skutočné vedomosti sú však omnoho horšie.

ING PojisteniTakmer tretina Slovákov je presvedčená, že to s financiami vie. V skutočnosti im ale naozaj rozumie, resp. to s nimi vie len 12 %. S 88 % obyvateľov so základnými, prípadne slabými finančnými znalosťami tak Slováci vo svetovom rebríčku skončili na poslednom mieste. Vyplynulo to z medzinárodnej štúdie poisťovacej časti ING vykonanej v 12 krajinách Ameriky, Európy a Ázie.

Financie majú Slováci podľa svojich slov pod kontrolou, úplne istí si však pri narábaní s nimi nie sú. Najväčšie problémy im pritom robili otázky o sporení. „Správne si spočítať úroky dokázalo len 37 % Slovákov, pritom ide o bežný finančný produkt, ku ktorému stačia základné finančné znalosti,“ uviedla k výsledkom generálna riaditeľka ING pre poistenie a dôchodky Renata Mrázová. S otázkami ohľadne investícií si potom správne poradilo 42 % respondentov, úvery správne zhodnotilo len 48 % Slovákov. „Investície stále považujeme za niečo veľmi zložité a nepochopiteľné a túto oblasť financií máme tendenciu opomínať. Z úverov potom máme strach a ťažko si pripúšťame neschopnosť postarať sa sami o seba a blízkych. Často sa preto podrobnými podmienkami úveru či pôžičky ani nezaoberáme,“ doplnila Renata Mrázová.

Smutné posledné miesto

I keď sa Slováci považujú za relatívne zdatných finančníkov, realita je úplne opačná. V porovnaní s 12 národmi Európy, Ameriky i Ázie skončili suverénne na poslednom mieste. Dobrými alebo výbornými finančnými znalosťami totiž oplýva len 12 % Slovákov. Pred nimi sa umiestnili Mexičania s 19 % respondentov s vysokou úrovňou finančných znalostí a Česi s 21 %. Naopak najlepšie sa vo financiách orientujú Japonci (44 %), Indovia (40 %) a Kórejci (37 %).

Súboj pohlaví, generácií a krajov

V porovnaní muži vs. ženy na Slovensku víťazí silnejšie pohlavie – spomedzi ľudí s vysokou úrovňou finančných znalostí bolo 67 % mužov. Medzigeneračný súboj vyhrala veková skupina 35–49 rokov, až 45 % respondentov s vysokými finančnými znalosťami bolo v tomto veku. Tesne v závese je skupina 20–34 rokov (40 %). Porazenými boli ľudia vo veku 50 až 64 rokov len s 15 %. Pritom najlepšie sú na tom Bratislavčania a Trenčania, pretože najvyšší podiel ľudí s vysokou úrovňou finančných znalostí bol z týchto krajov. A ekonomické vzdelanie? Ani to nie je podľa štúdie zárukou finančného know-how – ľudia znalí ekonómie tvorili tretinu respondentov s nízkymi finančnými znalosťami.

Financna gramotnost na Slovensku

Na čo najviac míňame?

Takmer ¾ slovenských domácností si vedú rozpočet či prehľad o svojich príjmoch a výdavkoch a stanovený cieľ dodrží každý mesiac približne 59 % slovenských domácností. Najviac, a to až dve tretiny rodinného rozpočtu, zhltnú výdavky za potraviny a domácnosť. Teda na oblečenie, dopravu, sporenie, zábavu a iné im zostáva len tretina príjmov. Svoje účty pritom spravidla platí včas 73 % Slovákov čím sme sa dostali na úroveň celosvetového priemeru.

„Podľa prieskumu majú finančnú rezervu ¾ Slovákov, polovica by s peniazmi vyžila 3 a viac mesiacov. Táto tendencia je zrejme dôsledkom krízy, ktorá nás primäla šetriť a myslieť i na horšie časy,“ doplnila Renata Mrázová. A ako by sme reagovali v prípade nedostatku peňazí? Pri náhlych udalostiach by 68 % Slovákov znížilo svoje výdavky, hneď potom by Slováci čerpali doterajšie úspory (34 %) a až 18 % by si vzalo pôžičku. Ale napríklad za českými hranicami by po pôžičke siahli len 4 % respondentov. V prípade náhleho poklesu mesačného príjmu o 20 % by viac než polovica opýtaných vypustila dovolenku.