Magazín ING Poisťovne 10

Výnosy fondov a trhový podiel

Zhodnotenie doplnkových dôchodkových fondov od začiatku roka k 31. 5. 2012

Fond
vyvážený rastový konzervatívny zaistený výplatný
ING Tatry - Sympatia 2,86% -2,44% 2,08% x 3,77%
DDS Tatra banky 1,58 % -0,89 % 1,84 % 4,48 % 0,77 %
DDS AXA 2,95 % 0,79 % x x 0,22 %
DDS Stabilita 4,43 % 1,41 %* x x 1,86 %

* DDS Stabilita spravuje od 7. 2. 2012 nový príspevkový fond „Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s.“

AuM a trhový podiel AuM k 31. 5. 2012

  ING T-S DDS Tatra-banky AXA Stabilita
AuM v mil eur 450,88 373,80 155,82 232,31
trhový podiel v % 37,18 % 30,82 % 12,85 % 19,15 %

Vychutnajte si slniečko s darčekom od ING

Zlákalo aj vás slniečko na výlety do prírody? Predtým ako vyrazíte zbierať nové zážitky, nezabudnite si pre každý prípad, rýchlo a z pohodlia vášho domova, uzavrieť rizikové životné poistenie ProAktiv Štart online.

Každému, kto si najneskôr do 30. 6. 2012 uzatvorí poistenie online, k nemu pribalíme praktický turistický batoh ZADARMO.

ProAktiv Štart vám poskytne finančné krytie pre tieto prípady:

  • Nevyhnutné liečenie úrazu
    Pripoistenie trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením do výšky 8 300 €
  • Trvalé následky úrazu
    Pripoistenie denných dávok za dobu nevyhnutného liečenia úrazu vo výške 5 € na deň
  • Úmrtie
    Poistenie pre prípad úmrtia do výšky 330 €

Rizikové životné poistenie ProAktiv Štart online si uzatvoríte už od 7,20 € mesačne.

Stále sa snažíme niečo zlepšovať. Posúďte sami, či sa nám darí...

V ING chceme byť bližšie svojim klientom, a preto priebežne prichádzame s novinkami, ktoré zefektívnia našu vzájomnú komunikáciu.

Od 4. 6. 2012 je možné na zmluvách životného poistenia odmietnuť alebo prijať ponúkané inflačné zvýšenie aj telefonicky a to prostredníctvom Kontaktného centra na telefónnom čísle 0850 111 464 alebo 02/59 800 733. Inflačné zvýšenie je služba, ktorá chráni Vašu poistnú sumu pred vplyvom inflácie. Odmietnuť alebo prijať inflačné zvýšenie na zmluve životného poistenia môže telefonicky realizovať vlastník zmluvy po základnom overení totožnosti.

Ďalšou plánovanou novinkou je zasielanie SMS a e-mailových notifikácií po uplynutí jedného roka od Vášho úrazu. Je to z toho dôvodu, že práve po 12 mesiacoch nastáva čas, kedy môžete zažiadať o prehodnotenie poistného plnenia z pripoistenia Trvalých následkoch z úrazu a to v prípade, keď Vám úraz zanechal trvalé následky.

Neustálymi zlepšeniami v nastavenej komunikácii a procesoch naša spoločnosť potvrdzuje stanovený smer v zlepšovaní služieb zákazníkom a snahu maximálne vyhovieť Vašim potrebám.

Dôchodok: etapa života, na ktorú netreba zabúdať

Snom každého človeka je prežívať svoj život najlepšie, ako sa len dá. Samozrejme, pod tento pojem nespadá len zdravie, šťastie a láska, ale aj určité finančné zabezpečenie. Práve to nám totiž umožňuje „osladiť“ si život tým správnym spôsobom. Pri financiách je však dôležité myslieť nielen na súčasnosť, ale najmä na budúcnosť.

Úroveň dnešných dôchodkov nikoho z nás nenapĺňa optimizmom. Problémy Sociálnej poisťovne jasne ukazujú, že od štátu sa v budúcnosti dočkáme čoraz nižšej pomoci. Ako sa budete mať na dôchodku však môže zmeniť každý z nás. Okrem štátneho dôchodku z 1. piliera máte možnosť rozhodnúť sa pre dôchodkové sporenie v 2. a 3. pilieri, ktoré vám odložené peniaze zúročia pre lepší život na dôchodku. Aj v tomto prípade platí staré známe príslovie „Kto chce žať, musí (najprv) siať“.

Spôsob sporenia v oboch pilieroch je veľmi jednoduchý. 2. pilier vás nestojí ani cent navyše, ale smeruje polovicu dôchodkového odvodu na váš osobný účet v správcovskej spoločnosti. Na 3. pilier vám vo väčšine prípadov prispeje aj zamestnávateľ. V takom prípade získavate okamžite dvojnásobok svojho vkladu, ktorý sa rokmi ďalej zhodnocuje. Sporenie v oboch pilieroch je rozhodne lepšia voľba ako rôzne bankové účty, ktoré nás „zvádzajú“ siahnuť po usporených peniazoch vždy, keď sa vyskytne niečo lákavé na kúpu. Vďaka dôchodkovému sporeniu si tak môžete voľný čas na dôchodku vyplniť cestovaním alebo finančnou pomocou svojim vnúčatám.

Dôchodkové sporenie v II. pilieri, ako aj doplnkové dôchodkové sporenie v III. pilieri sú dlhodobé produkty, ktoré dávajú každému z nás možnosť skvalitniť svoj život. Čím skôr so sporením začnete, tým viac peňazí na svojom osobnom účte budete mať v čase, keď prekročíte dôchodkový vek. Začnite teda myslieť na svoju budúcnosť už dnes.

ING je finančná skupina, ktorá má rozsiahle skúsenosti so správou aktív, vrátane správy úspor na obdobie dôchodku.

Spoločnosť ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. pôsobí na trhu starobného dôchodkového sporenia od r. 2004 a v súčasnosti spravuje aktíva v celkovej hodnote vyše 540 mil. €.

ING Tatry-Sympatia, d.d.s, a.s., spoločnosť so 16 ročnou tradíciou je lídrom tretieho piliera predstavujúceho dobrovoľné – doplnkové dôchodkové sporenie.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa starobného dôchodkového sporenia, ako aj doplnkového dôchodkového sporenia, vrátane výhod, ktoré tieto formy sporenia so sebou prinášajú, získate na našej internetovej stránke: www.ing.sk, telefonicky na našom kontaktom centre: 0850 111 464, 02/59 800 733, prípadne osobne na niektorej z našich pobočiek v rámci SR.

ING prináša špeciálne poistenie pre seniorov

Aj napriek tomu, že slovenský poisťovací trh ponúka množstvo zaujímavých produktov, doteraz mu chýbalo poistenie pre seniorov. ING Životná poisťovňa, a.s., tak ako prvá prichádza s novinkou v podobe životného poistenia pre ľudí nad 55 rokov so špeciálnymi pripoisteniami určenými práve pre túto vekovú skupinu. Nový produkt ING Smart Senior je nastavený tak, aby sa flexibilne prispôsobil potrebám starších ľudí z hľadiska životného poistenia aj voliteľných pripoistení. Zásadnou výhodou pre starších ľudí je pritom asistenčná služba a pripoistenie pre prípad nesebestačnosti ako súčasť poistenia, vďaka ktorým majú seniori v prípade potreby zaistenú pomoc alebo niektoré služby domácej asistencie.

Prieskum, ktorý pre ING vykonala výskumná agentúra 2Muse potvrdzuje, že starší ľudia na Slovensku sa obávajú o to, kto sa o nich postará vo vyššom veku. Takmer dve tretiny opýtaných vo veku nad 55 rokov totiž uviedli, že mladí ľudia sa nezaujímajú o ich potreby. Zároveň až 72 % ľudí sa obáva možnej finančnej krízy a až 9 z 10 opýtaných nechce byť na staré kolená niekomu na ťarchu a naopak túži po samostatnosti. Odpoveďou, ktorá reaguje na obavy zo starnutia je prvé životné poistenie na slovenskom trhu, určené špeciálne seniorom. „ING Smart Senior je určený pre ľudí nad 55 rokov, pre ktorých je poistná ochrana v tomto období veľmi dôležitá. Novinka v oblasti poistenia flexibilne pokrýva požiadavky poistených a prispôsobuje sa ich životnej situácii. Ľudia považujú za atraktívnu možnosť pripoistenia trvalých následkov v dôsledku úrazu a choroby, ponuku asistenčných služieb a možnosť zabezpečiť sa pre prípad nesebestačnosti,“ hovorí Dušan Quis, generálny riaditeľ ING Životnej poisťovne.

Prieskum taktiež dokazuje, že žiadanou výhodou nového poistenia je aj samotná ponuka životného poistenia v staršom veku. Takmer tretina opýtaných tvrdí, že najväčšími prekážkami v životnom poistení v ich veku boli doteraz samotný vyšší vek a s tým spojený nárast poplatkov či neochota životných poisťovní poistiť starších ľudí pre zvýšené riziko zdravotných problémov.

ING Smart Senior však naopak okrem poistenia úmrtia a invalidity rieši špecifické požiadavky ľudí v staršom veku v podobe pripoistenia špecifických rizík, ako napríklad hospitalizácia, drobné úrazy či prípady nesebestačnosti. Zároveň majú seniori možnosť využiť ponuku zhodnotenia finančných prostriedkov prostredníctvom garantovaného fondu. Veľkým plusom poistenia je ponuka asistenčných služieb. S novinkou v rámci životného poistenia tak už nebude pre klientov problém využívať domácu asistenciu, ako napríklad dovoz jedla, upratovanie domácnosti či opatrovanie seniorov. Táto služba je ako bonus venovaná zdarma klientom ING Životnej poisťovne, ktorým tento rok končí životné poistenie a rozhodnú sa byť naďalej krytí produktom ING Smart Senior. „Možnosť využívať asistenčné služby umožňuje ľuďom zachovať si životný štandard a samostatnosť a zároveň istotu, že v prípade potreby v otázke zdravia nájdu radu a pomocnú ruku,“ dodáva Dušan Quis.

Poistenie je do maximálnej výšky flexibilné, počas jeho trvania je možné kedykoľvek meniť jednotlivé časti pripoistenia. „ING Smart Senior prináša nové riešenie pre starších klientov, ktorí sú stále aktívni v pracovnom nasadení a rovnako aj v oblasti osobného života. Naším cieľom je umožniť klientom žiť aktívnym životom aj napriek rizikám, ktoré im v staršom veku v spojení s aktívnym životným štýlom hrozia,“ tvrdí Dušan Quis.

ING Životná poisťovňa ponúka poistenie Smart Senior koncom apríla 2012.