Magazín ING Poisťovne 11

Opäť sa uchádzame o Zlatú mincu

ING Životná poisťovňa sa aj tento rok zapojila do prestížnej súťaže Zlatá minca, kde v konkurencii produktov životného poistenia ďalších poisťovní bojujú o ocenenie aj produkty ING Smart a ING Smart Senior. Okrem hodnotenia odbornej poroty môžete všetkých súťažiacich hodnotiť aj vy, naši čitatelia a to prostredníctvom ankety denníka SME.

Stačí kliknúť sem a svojím hlasom môžete podporiť ktorýkoľvek z produktov a firiem zapojených do súťaže. Navyše, zapojením sa do hlasovania zároveň súťažíte o zaujímavé ceny.

Firmám sa darí viac, v roku 2013 chcú zvýšiť benefity pre zamestnancov

Firmy na Slovensku chcú v budúcom roku odmeňovať svojich zamestnancov viac ako dnes. Do trojice najobľúbenejších benefitov patrí mobilný telefón, stravné lístky a vzdelávanie, ktoré poskytuje vyše 90% firiem. Dobrou správou je, že stúpa podiel firiem, ktorým záleží na zabezpečení zamestnancov na dôchodok a každá piata firma uzatvára svojim zamestnancov nejaký typ životného poistenia. Tieto údaje vyplývajú z prieskumu poisťovne ING na reprezentatívnej vzorke 100 spoločností na Slovensku.

Mobil, stravné lístky a vzdelávanie vedú rebríček najčastejších výhod pre zamestnancov na Slovensku aj v Čechách. Rozdiel je len v poradí: kým v Čechách firmy najčastejšie investujú do vzdelávania (82 % firiem), na Slovensku je najčastejším benefitom mobilný telefón (95 % firiem). Z prieskumu zároveň vyplynulo, že zamestnanci na Slovensku sa z hľadiska benefitov majú lepšie ako v Čechách: napríklad 10 a viac benefitov poskytuje až 70 % slovenských firiem, ale len 48 % českých. Súvisí to pravdepodobne s tým, že v Čechách pociťuje zhoršenú ekonomickú situáciu v medziročnom porovnaní až o vyše 60 percent viac firiem ako na Slovensku (18 % v SR vs. 30 % v ČR z celkového počtu firiem).

Firmy plánujú zvýšiť investície do benefitov, porastie najmä vzdelávanie zamestnancov

Firmy plánujú v budúcom roku ponúknuť zamestnancom viac benefitov. Najviac budú v budúcom roku rásť investície do vzdelávania: až 18 % firiem z prieskumu plánuje intenzívnejšie vzdelávať svojich zamestnancov. Rebríček trojice rastúcich benefitov dopĺňajú investície do zdravia vo forme preventívnych prehliadok (7 % firiem) a športu (6 % firiem). Naopak, približne 1 % firiem plánuje v tomto roku znižovať alebo zrušiť 13. plat.

Dve tretiny firiem chcú aktívne zabezpečiť svojich zamestnancov na dôchodok

Aj keď podiel firiem, ktoré sa zaujímajú o zabezpečenie zamestnancov na dôchodok stúpa, stále je na Slovensku priestor na rast v tejto oblasti. Doplnkové dôchodkové sporenie (3. pilier) dnes poskytuje na Slovensku o 15 % menej firiem ako v Čechách. Rozdiel vidíme aj v motivácii: 65 % slovenských firiem poskytujúcich doplnkové dôchodkové sporenie tak robí preto, že im záleží na zabezpečení zamestnancov na dôchodok (v ČR len 40 %), naopak v Čechách považuje 42 % firiem, poskytujúcich sporenie na dôchodok tento benefit za lepšiu alternatívu ako zvýšenie platu v rovnakej výške (v SR 19 %). Motivačné životné poistenie svojim zamestnancom poskytuje 28 % oslovených firiem, pričom 4 % plánujú investície do tohto benefitu zvýšiť. Tým výrazne zaostávame za Českou republikou, kde životné poistenie svojim zamestnancom platí až 43 % firiem. „Najmä v stredných a väčších firmách vidíme silnejšiu snahu o poskytovanie dlhodobých benefitov, medzi ktoré patrí doplnkové dôchodkové sporenie a životné poistenie. Aby však tieto benefity priniesli úžitok vo väčšej miere, je potrebná kombinácia osobnej zodpovednosti zamestnancov ako aj zamestnávateľov a motivačný legislatívny rámec zo strany štátu,“ hovorí Juraj Dlhopolček, výkonný riaditeľ ING pre dôchodky a firemný obchod. Z vyjadrení firiem ďalej vyplýva, že 48 % firiem je presvedčených, že zamestnanci oceňujú pomoc firmy pri zaistení slušného dôchodku.

Štvrtine firiem sa darí lepšie ako pred rokom, väčšina zvyšuje zamestnancom plat a benefity

Z prieskumu vyplýva, že 26 % slovenských firiem sa v roku 2012 ekonomicky darí lepšie ako v rovnakom období pred rokom. 62 % z nich sa snaží vyššie príjmy preniesť do nárastu mzdy a poskytovania zamestnaneckých výhod. Pritom ekonomicky úspešné firmy siahajú po výhodách v oblasti zlepšovania zdravia a zdravého životného štýlu svojich zamestnancov, ako sú poukážky na voľnočasové aktivity, rehabilitácia, vitamíny a výživové doplnky.

Firmy s horšími výsledkami sa snažia v rámci možností zachovať existujúce výhody a siahajú viac po prepúšťaní zamestnancov na dobu určitú (33 %), resp. neurčitú (33 %) ako aj po znižovaní miezd a benefitov (11 %).

Prieskumu sa počas mesiacov júl a august zúčastnila reprezentatívna vzorka 100 slovenských firiem. Vyše 80 % respondentov sú stredné a veľké firmy a až 70 % opýtaných firiem má ročný obrat nad 1 milión eur. Respondentmi teda boli hlavne významnejšie firmy z rôznych oblastí podnikania na Slovensku.

Novinky pre vaše pohodlie: Dostali ste on nás SMSku?

Od augusta sme v ING spustili novú službu. Vďaka nej sú noví klienti informovaní o svojich platbách do ING.

Už sa tak napríklad nemôže stať, že by ste vo svojej schránke objavili upomienku, keď neprebehne trvalý príkaz. S požiadavkou na zavedenie tejto služby ste prišli vy, naši klienti, a my sme vám radi vyšli v ústrety. Informovanie o platobných transakciách je dnes už štandardom v bankových inštitúciách a pri mobilných operátoroch. Ak by ste sa o službe chceli dozvedieť viac, neváhajte sa obrátiť na naše Kontaktné centrum.

ING Poisťovňa má prvé pripoistenie kritických chorôb, ktoré nezaniká pri poistnej udalosti

Pripoistenie kritických chorôb na slovenskom trhu čaká zásadná zmena. ING Životná poisťovňa ponúka pripoistenie, ktoré ako prvé umožňuje poistiť si chorobu, ktorú človek v minulosti už prekonal. Zároveň poistenie nezaniká pri prvej poistnej udalosti, ale trvá až do vyčerpania 100 % poistnej sumy. ING Životná poisťovňa túto možnosť ponúka v dvoch variantoch – pripoistenie pre skupinu 67 kritických chorôb vrátane rakoviny alebo výlučne ako pripoistenie pre prípad vzniku rakoviny. Obe novinky pritom pokrývajú rakovinu in situ (lokalizovanú rakovinu v najskoršom štádiu) aj rakovinu v konečnom štádiu a pokrývajú aj opakované ochorenia.

„Štandardné poistenie kritických chorôb diagnózou ochorenia a následnou výplatou poistného plnenia automaticky zaniká. ING však prináša zmenu, keď poistnú sumu možno čerpať po častiach až do vyplatenia jej plnej hodnoty. Pre poisteného to znamená, že si čerpanie z poistenia môžu flexibilne prispôsobiť a zostáva im poistné krytie aj v prípade, keď chorobu prekonajú,“ vysvetľuje Marcela Pekárková, produktová manažérka ING Životnej poisťovne.

Pripoistenie pre prípad kritických chorôb a pripoistenie špeciálne pre prípad rakoviny

ING Životná poisťovňa po novom ponúka výber z dvoch pripoistení, a to kritických chorôb, ktorých súčasťou je aj rakovina a špeciálne pripoistenie zamerané výlučne na rakovinu dospelých. „Kritická choroba znamená pre chorého, ale aj pre jeho rodinu, značnú finančnú záťaž. A to nehovoríme len o nákladoch spojených s liečbou či rehabilitáciou, ale aj o pokrytí základných potrieb pre zaistenie chodu domácnosti. Počas choroby sa rodina môže dostať do úzkych, pretože nemocenské dávky predstavujú len zlomok mzdy,“ uvádza Marcela Pekárková.

Pripoistenie takmer 70 diagnóz vrátane lokalizovanej rakoviny

Pripoistenie pre prípad kritických chorôb ING Životnej poisťovne pokrýva celkom 67 diagnóz. Súčasťou sú nielen nádorové ochorenia, infarkt a mozgová mŕtvica, ale aj turistické choroby a ochorenia ako encefalitída, borelióza či žltačka. Unikátom tohto produktu je však pripoistenie rakoviny in situ, teda lokalizovanej rakoviny, ktorá sa po diagnóze už ďalej nešíri a u pacienta sa dá očakávať plné uzdravenie. Zaujímavosťou je aj krytie ochorení v konečnom štádiu, teda takých, ktoré sú postupujúce, nevyliečiteľné a ktorých prognóza je počítaná v niekoľkých mesiacoch. V tom prípade je klientovi vyplatených dokonca 150 % poistnej sumy.

Pripoistenie pre prípad rakoviny je zamerané na diagnózu rakovina. Aj tento produkt hradí štádium in situ a konečné štádium, čo nie je na trhu obvyklé.

Začínajú si Slováci uvedomovať výhody poistnej ochrany?

Podľa prieskumu ING Životnej poisťovne je medzi Slovákmi najčastejším dôvodom uzatvorenia pripoistenia kritických chorôb zaistenie rodiny (49 %), celkovo 44 % Slovákov tiež spomenulo potrebu finančnej nezávislosti. Podľa prieskumu nie je dôležité iba poistenie samotné, ale tiež počet diagnóz, na ktoré sa vzťahuje. „"Výsledky prieskumu ukazujú, že si Slováci uvedomujú význam životného poistenia a ochrany, ktorú im poskytuje. Ich podpoistenosť však zatiaľ stále svedčí o opaku - v porovnaní so západoeurópskym trhom je priemerné poistné zhruba tretinové,“ uzatvára Marcela Pekárková.

Výhody pripoistenia kritických chorôb od ING Životnej poisťovne

  • Najširšie pripoistenie kritických chorôb na slovenskom trhu – pokrýva 67 diagnóz vrátane rakoviny
  • Pri poistnej udalosti poistenie nezaniká, až kým nie je vyplatených 100 % poistnej sumy
  • Jediné poistenie rakoviny in situ (lokalizovanej rakoviny)
  • Vyplatenie poistného plnenia už v momente diagnózy
  • Bonus 50 % poistnej sumy pri konečnom štádiu ochorenia
  • Možnosť výberu z dvoch variantov pripoistenia

O prieskume

Prieskum pre ING Životnú poisťovňu realizovala nezávislá výskumná agentúra Factum Invenio. Dopytovanie prebiehalo on-line formou v dňoch 7. až 15. decembra 2011. Prieskumu sa zúčastnilo celkom 500 respondentov vo veku od 18 do 65 rokov, ktorí buď majú zjednané ŽP alebo ho do budúcna neodmietajú.

Plavcovi bez rúk sme pomohli doplávať až do veľkého finále

Slovenský telesne znevýhodnený paralympionik Viktor Kemény doplával do cieľa veľkého finále na 100 metrov prsia na siedmom mieste. Palce mu držalo celé Slovensko, nás v ING nevynímajúc. Naša radosť z úspechu tohto mladého športovca bola o to väčšia, že aj my sme mohli prispieť k jeho účasti na paralympiáde v Londýne.

Účasť mladého nádejného športovca, ktorý sa narodil bez rúk, sa podarilo zabezpečiť aj vďaka spoločnosti ING, ktorá v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska pomohla uhradiť časť nákladov spojených s cestou do Londýna.

„Je to pre mňa úžasné, že po rokoch ´v tme´, keď som sa nemohol veľmi objavovať na medzinárodnej plaveckej scéne, som dostal možnosť vyjsť na svetlo a ukázať, že niečo viem.“

Na paraolympiádu išiel s osobným rekordom 1:30,06, v rozplavbe ho zlepšil na 1:26,58, čo znamenalo senzačný postup neznámeho plavca. Vo finále stlačil osobák ešte na 1,26,24. Spomedzi finalistov mal pritom očividne najvýraznejší hendikep.

ING každoročne podporuje projekty Nadácie pre deti Slovenska (NDS). „Po tom, ako sa k nám v ING dostala žiadosť Viktora o príspevok na cestu do Londýna sme neváhali a ihneď sme nadáciu kontaktovali s prosbou, aby časť nášho príspevku venovala práve hendikepovanému plavcovi. Myslím si, že tento mladý muž je pre nás ostatných príkladom a inšpiráciou. Som presvedčený, že o ňom ešte budeme počuť“, uviedol Dušan Quis, generálny riaditeľ ING Životnej poisťovne.

ING Smart je od jesene v novom šate

Obľúbené flexibilné poistenie ING Smart, ktoré vstúpilo na trh v máji minulého roka, už isto poznáte. Za viac ako rok svojej existencie si vydobylo stabilné miesto na trhu, čo potvrdzujú aj dve získané ocenenia Zlatá minca v kategóriách Objav roka a Najlepší produkt životného poistenia v hlasovaní verejnosti. Kľúčové slovo, ktoré produkt charakterizuje a robí ho výnimočným, je flexibilita. Tá umožňuje upraviť parametre poistenia priamo na mieru vašim aktuálnym potrebám. A pretože sa nemenia len individuálne požiadavky, ale vyvíja sa aj prostredie na trhu, rozhodli sme sa ING Smart inovovať tak, aby uspokojil aj tých najnáročnejších klientov.

Poistenie ING Smart je obľúbené najmä vďaka priaznivej kombinácii výhod, ktoré ponúka. Nielenže umožňuje výhodné zabezpečenie celej rodiny a prispôsobenie parametrov aktuálnym životným potrebám, ale taktiež ponúka možnosť individuálneho rozloženia investícií a výber z 13 druhov pripoistení. Počnúc septembrom však jeho parametre prejdú niekoľkými zmenami.

September v mene zmien

Prvá novinka sa týka pripoistenia hospitalizácie v prípade úrazu. V prípade, že pre svoje dieťa uzatvoríte pripoistenie trvalých následkov úrazu na poistnú sumu minimálne 9 000 eur a zároveň s pripoistením denných dávok za dobu nevyhnutného liečenia úrazu minimálne 9 eur, bude vám v prípade poúrazovej hospitalizácie vášho potomka vyplatená dvojnásobná suma!

V rámci zlepšovania služieb sme sa zároveň rozhodli rozšíriť počet diagnóz u jedného z našich najpopulárnejších pripoistení – pripoistenie doby nevyhnutného liečenia úrazu dospelých. To sa bude týkať najmä menej závažných úrazov spojených predovšetkým s aktívnym spôsobom života a športom. Po novom tak budete mať nárok na výplatu poistnej sumy aj v prípade, že si spôsobíte napríklad pomliaždeniny, podvrtnutie, natrhnete si sval či si privodíte povrchové zranenie.

Výraznými zmenami prešlo aj pripoistenie pre prípad kritických chorôb. Po novom sú k dispozícii dva varianty – pripoistenie pre prípad kritických chorôb, ktoré kryje 67 diagnóz vrátane rakoviny, a pripoistenie len pre prípad rakoviny. Ich výhodou je krytie ako rakoviny in situ (najrozšírenejšej rakoviny), tak rakoviny v terminálnom štádiu a aj krytie opakovaných ochorení. A navyše pripoistenie pri vzniku poistnej udalosti nezaniká, ale je možné ho čerpať postupne po menších sumách až do vyplatenia celkovej dohodnutej poistnej sumy.

Otvorenie II. piliera je príležitosť na lepší dôchodok

Fakt, že práve vy patríte medzi ľudí, ktorí myslia na svoju budúcnosť nás v ING veľmi teší. Preto vám chceme predstaviť ďalšiu príležitosť, ako si v budúcnosti (konkrétne na dôchodku) polepšiť. V médiách ste možno zaregistrovali novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení a zmeny, ktoré prináša ohľadom II. piliera a jeho opätovného otvorenia. Na nasledujúcich riadkoch sme pre vás zhrnuli, ako môžete túto príležitosť využiť a aké výhody vám môže priniesť.

Prečo?

Napriek tomu, že postarať sa o svojich občanov by malo byť prvoradou úlohou každého štátu, asi väčšina Slovákov si už uvedomuje, že spoliehať sa iba na štát nestačí. Vzhľadom k očakávanému demografickému vývoju je totiž viac ako pravdepodobné, že štát sa v budúcnosti nedokáže postarať o dôchodcov ani v takej miere, ako je tomu dnes. Dlhodobé dôchodkové sporenie v podobe II. a III. piliera a nespoliehanie sa tak len na štát je tá správna cesta, ako si zabezpečiť slušný životný štandard aj v budúcnosti.

Kedy?

Nedávno schválená novela zákona otvára II. pilier dvoma spôsobmi. Do 31. januára 2013 môže začať sporiť na dôchodok v II. pilieri každý zamestnanec či živnostník bez obmedzenia veku alebo výšky príjmu. Pre vstup stačí, aby ste uzatvorili zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení. Pre absolventov stredných a vysokých škôl, vstupujúcich prvýkrát na trh práce, sa od 1. januára 2013 stane vstup do II. piliera dobrovoľným. Rozhodnúť sa o vstupe potom môžu až do veku 35 rokov, pokiaľ im vzniklo dôchodkové poistenie v I. pilieri.

Koľko?

Novela priniesla aj zmeny vo výške odvodov a poplatkov: povinný príspevok do II. piliera, odvádzaný automaticky z platu, sa od 1. septembra 2012 znížil z pôvodných 9 % na 4 %. Sadzba povinných príspevkov sa počnúc rokom 2017 bude zvyšovať o štvrť percenta ročne, až do r. 2026, kedy dosiahne 6%. Zvýšenie odvodov do štátneho piliera však môže viesť k zníženiu dôchodku, keďže štát sa pravdepodobne v budúcnosti nedokáže postarať o stále väčší počet dôchodcov. Toto riziko sa dá ošetriť vstupom do / zotrvaním v II. pilieri. Od 1. januára 2013 si navyše môžete do II. piliera prispievať dobrovoľnou sumou, ktorú novela nelimituje. Limit je iba na uplatnenie daňovej úľavy vo vzťahu k dobrovoľným príspevkom, a to do výšky maximálne 2 %, aj to len do konca roku 2016. Pri II. pilieri máte ako sporiteľ istotu tej časti dôchodku, ktorý bude spravovaný na vašom osobnom dôchodkovom účte zo strany dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Kam?

Ako sporiteľ sa zároveň môžete rozhodnúť, v akom type dôchodkového fondu sa vaše financie budú zhodnocovať. Aktuálne každá spoločnosť povinne spravuje 4 dôchodkové fondy: dlhopisový, zmiešaný, akciový a indexový. Z nich je garantovaným fondom dlhopisový dôchodkový fond. Od 1. 1. 2013 budú spoločnosti spravovať minimálne jeden garantovaný dôchodkový fond a jeden negarantovaný dôchodkový fond. Voľba, v ktorom fonde si klient chce sporiť, by mala závisieť predovšetkým od vzťahu k riziku spojenému s investovaním. V prípade, že ste ochotný riziko spojené s investovaním znášať, je rozhodnutie pre negarantovaný dôchodkový fond pre vás vhodné a odmenou vám môžu byť zaujímavé výnosy. Na druhej strane, pokiaľ chcete mať garantovanú minimálne istinu vložených prostriedkov, je pre vás vhodnejší garantovaný dôchodkový fond. Kompromisom môže byť rozdelenie prostriedkov medzi 2 dôchodkové fondy (v tomto prípade však jedným z nich musí byť garantovaný dlhopisový dôchodkový fond).

Kde?

V ING sme pripravení odpovedať na akékoľvek otázky, ktoré v súvislosti s II. pilierom máte. Neváhajte nás kontaktovať a začať aktívne plánovať svoju budúcnosť, aby o vás aj v dôchodku bolo dobre postarané.