Magazín ING Poisťovne 16

ING Tatry-Sympatia ocenená tretím miestom v súťaži Zlatá minca

Spoločnosť ING Tatry-Sympatia opäť potvrdila kvalitu svojich služieb. V renomovanej súťaži finančných produktov Zlatá minca sa aj tento rok postavila na stupne víťazov, a to v kategórii Doplnkové dôchodkové sporenie. Rovnako, ako v uplynulých dvoch ročníkoch, obhájila bronz.

 „Veľmi si vážim dôveru odbornej poroty, ktorá dlhodobo oceňuje kvalitu našich produktov a služieb v oblasti doplnkového dôchodkového sporenia. V tomto roku sme ako prvá spoločnosť umožnili ľuďom vstúpiť do III. piliera pohodlne cez internet. Reagovali sme tým na výsledky prieskumu, v ktorom sa tri štvrtiny opýtaných vyjadrili v prospech tejto formy uzatvorenia zmluvy. Za poisťovaciu divíziu ING môžem povedať, že chceme ďalej pokračovať v trende zavádzania takých riešení, ktoré existujúcim aj potenciálnym klientom uľahčia riadenie ich osobných financií,“
zhodnotil ocenenie Juraj Dlhopoček, výkonný riaditeľ pre dôchodky a firemný obchod ING.
Doplnkové dôchodkové sporenie patrí medzi najpopulárnejšie finančné produkty osobného sporenia na dôchodok. Podľa posledného prieskumu poisťovacej časti ING má významnú pozíciu medzi desiatkou najčastejšie poskytovaných benefitov pre zamestnancov. Od 1. januára 2014 prejde niekoľkými zmenami, z ktorých najvýznamnejšia je opätovne zavedená možnosť zníženia daňového základu o príspevok do III. piliera.
Súťaž Zlatá minca hodnotila tento rok produkty celkovo v 29 produktových a 3 špeciálnych kategóriách. Odbornú porotu tvorilo 67 členov.

SEPA klope na dvere

Od 1. februára 2014 budú všetky firmy na Slovensku posielať zahraničné platby a inkasá v eurách za rovnakých podmienok ako v rámci domácich platieb. Stane sa tak vďaka spusteniu systému SEPA (Single Euro Payments Area).

Zaniknú tak veľké rozdiely, ktoré vznikajú medzi platbami domácimi a zahraničnými, ktoré sú denominované v eurách. Cieľom SEPA je harmonizovať všetky postupy a štandardy tak, aby spotrebitelia nerozlišovali medzi domácou a zahraničnou platbou. Dosiahne sa tak zjednodušenie a efektívna realizácia platobných transakcií. Občanovi i firme by už na základe tohto systému mal stačiť jeden bankový účet v celej únii, jedna banková karta, jedno inkaso. Do systému sa okrem všetkých krajín EÚ zapoja aj Island, Lichtenštajnsko, Monako, Nórsko a Švajčiarsko.
Nový systém prispeje aj k vytváraniu nových inovatívnych riešení, a to napríklad v oblasti mobilných platieb. Dôjde aj k zrýchleniu platieb, pretože systém garantuje, že pripísanie platby na účet príjemcu prebehne najneskôr počas nasledujúceho pracovného dňa po zaslaní platby.
Dôležitou informáciou je, že podniky budú od 1. 2. 2014 v platobnom styku s bankami používať čísla účtov príjemcu vo formáte IBAN. Tento prechod na IBAN bude od tohto dátumu zapracovaný i do našej klientskej dokumentácie.

Nová facebooková aplikácia poisťovacej časti ING odpovedá na otázky o dôchodkoch a poistení

Kedy je ideálny čas začať si sporiť na dôchodok? Aký je rozdiel medzi II. a III. pilierom? A na čo sa hodí kapitálové životné poistenie? Nielen na tieto otázky vám odpovie nová aplikácia na facebookovej stránke ING Poisťovne Otázky a odpovede s podtitulom Neviete si rady? Poradíme vám my.

Napriek tomu, že množstvo slovenských firiem má dnes na tejto sociálnej sieti vytvorený profil, iba menšina vedie s užívateľmi dialóg. Ako ukazujú prieskumy, viesť iba jednostrannú komunikáciu a promovať značku však užívateľom Facebooku zďaleka nestačí. Medzi príklady aktívneho dialógu s pridanou hodnotou nedávno pribudla aplikácia Otázky a odpovede z dielne ING Poisťovne.
Aplikácia funguje na Facebooku od septembra a je užitočným nástrojom pre všetkých, ktorí hľadajú odpovede na otázky o poistení. "Pri vývoji aplikácie sme mysleli predovšetkým na to, aby sme širokej verejnosti poskytli prehľadný zdroj informácií. Naším cieľom bolo vytvoriť priestor, kde používatelia nájdu stručné a jasné odpovede, vďaka ktorým sa lepšie zorientujú v problematike dôchodkov a životného poistenia,“ opisuje novinku Eva Takáčová, manažérka marketingu poisťovacej časti ING.

Ľudia sa na Facebooku zaujímajú o zabezpečenie budúcnosti

Za pár týždňov svojho fungovania si aplikácia získala množstvo priaznivcov, ktorí vítajú možnosť rozšíriť svoje znalosti ohľadom finančnej budúcnosti. A čo ľudí najviac zaujíma? Vzhľadom na nadchádzajúce legislatívne zmeny v oblasti doplnkového dôchodkového sporenia sú užívatelia zvedaví, čo to v praxi pre nich bude znamenať. „Ľudia registrujú, že od 1. januára 2014 prejde III. pilier obmenou, a preto chcú vedieť, aký vplyv to bude mať na ich doplnkové sporenie na dôchodok s príspevkom zamestnávateľa. Časté sú tiež otázky o fungovaní produktov životného poistenia a možnostiach zabezpečiť svojich najbližších pre prípad úrazu či smrti. Teší nás, že ľudia prejavujú aktívny záujem riešiť svoju finančnú budúcnosť,“ komentuje úspech aplikácie Alena Fábryová, manažérka pre dôchodky ING Tatry-Sympatia a ING DSS. 

Ako nová aplikácia funguje?

Obsahuje deväť tematických kategórií, pričom každá z nich sa skladá z vopred definovaných otázok. Pokiaľ však užívateľ medzi nimi nenájde potrebnú informáciu, môže sa opýtať prostredníctvom jednoduchého formulára na čokoľvek ďalšie. Odpoveď následne dostane v podobe správy na svoj facebookový profil a zároveň ju nájde aj v samotnej aplikácii, medzi ostatnými otázkami danej kategórie. Obsah Otázok a odpovedí sa tým neustále rozširuje a stále lepšie reflektuje témy, ktoré ľudí najviac zaujímajú.
   
Aplikáciu poisťovacej časti ING si môžete vyskúšať na tomto linku.

 

Informácie a podmienky o bežnom účte „môjÚčetdomov“ od Sberbank

Chceli by ste ušetriť na výdavkoch za domácnosť až 5 % a súčasne zarobiť na sporení? Pre všetkých klientov ING Životnej poisťovne tu máme špeciálnu ponuku od nášho nového partnera Sberbank Slovensko, ktorý pripravil zvýhodnené podmienky produktu môjÚčetdomov .

Od 9. októbra 2013 si môžete otvoriť bežný účet od nášho nového partnera Sberbank. Sberbank ponúka všetkým klientom ING Životnej poisťovne zvýhodnené podmienky. Pokiaľ si chcete otvoriť tento účet, ktorý dáva Sberbank len našim klientom, kontaktujte vášho finančného agenta alebo zájdite priamo na ktorúkoľvek pobočku ING Životnej poisťovne.
Po otvorení účtu cez ING Životnú poisťovňu vám Sberbank pomôže s aktivovaním všetkých platieb, ktoré by ste previedli z vášho existujúceho bežného účtu v inej banke na bežný účet do Sberbank.

Výhody:

 • možnosť získať každý mesiac naspäť 5 % z odchádzajúcich platieb z účtu za elektrickú energiu, plyn, telefón, internet a televíziu (zľava sa počíta z celkového súčtu platieb až do výšky 300 € mesačne), ak posielate na bežný účet min. 500 € mesačne,
 • pod bežný účet si môžete automaticky zriadiť aj sporiaci účet,
 • pri vložení min. sumy 20 € mesačne na sporiaci účet, pričom vložený vklad nie je zhora obmedzený, získate vyššiu úrokovú sadzbu 1,6 % p.a. (peniaze však nevyberáte so sporiaceho účtu v danom kalendárnom  mesiaci),
 • pri zostatku min. 10 000 € máte vedenie účtu zadarmo, inak je poplatok 9,99 € mesačne,
 • služby elektronického bankovníctva,
 • medzinárodná platobná karta Maestro, ktorou môžete platiť bezkontaktne,
 • neobmedzený počet výberov kartou z bankomatov Sberbank,
 • 2 x mesačne bezplatný výber kartou z bankomatu inej banky v SR a krajinách EHP v EUR.

Všetky podmienky pre ING klientov nájdete na ING webovej stránke https://www.ingpoistovna.sk/produkty-sluzby/bezny-sporiaci-ucet/ alebo na kontaktnom telefónnom čísle Sberbank 0850 123 123.

Inovácia ING Smart pre prípad invalidity

Je známe, že životné poistenie pomôže pokryť neplánované výdavky nám alebo našim blízkym pri nečakaných udalostiach. Iba dobré riešenie ako chrániť svoje zdravie a život nestačí. Je potrebné prísť s niečím výnimočným. ING Životná poisťovňa uviedla pred dvomi rokmi na trh flexibilný produkt ING Smart, ktorý umožňuje na jednu zmluvu poistiť viac členov rodiny a v rámci pripoistenia kritických chorôb kryje až 67 diagnóz. Dnes prichádza s ďalšími novinkami, ktoré toto poistenie zvýhodňujú ešte viac.

Inovácie ING Smart v súčasnosti ešte viac pokrývajú možné riziká, ktoré sú pre zákazníkov skutočne dôležité. „ING Životná poisťovňa každoročne inovuje nosné životné poistenie ING Smart tak, aby ponúkanými podmienkami patrilo vždy k absolútnej špičke investičných životných poistení na slovenskom trhu,“ komentuje zmeny Dušan Quis, generálny riaditeľ ING Životnej poisťovne.

Nové pripoistenie invalidity

Pripoistenie Invalidity z choroby alebo úrazu prešlo významnými zmenami. Po novom sú kryté obidva stupne invalidity, a to nielen pôvodná úplná, ale aj čiastočná.

Typ invalidity  Percento poklesu schopnosti vykonávať zárobkovů činnosť
Čiastočná invalidita 41 až 70%
Úplná invalidita 71% a viac

Zvýšilo sa vyplácanie poistného plnenia pre oba stupne invalidít:

 • Čiastočná invalidita – výška poistného plnenia predstavuje 50 % dohodnutej poistnej sumy a pripoistenie nezaniká.
 • Úplná invalidita - poisťovňa klientovi vyplatí 100 % dohodnutej poistnej sumy.
 • Progresívne plnenie pre úplnú invaliditu vo výške 150 % dohodnutej poistnej sumy a pre 2 vybrané diagnózy (terminálne ochorenie a kvadruplégia, čiže úplné alebo čiastočné ochrnutie všetkých štyroch končatín a trupu).

V rámci nového pripoistenia Invalidného dôchodku z úrazu sa, okrem zatraktívnenia ceny pre klienta, zjednodušilo skúmanie zdravotného stavu a zaviedla sa výplata mesačného invalidného dôchodku vždy do 65 rokov klienta.

Pripoistenie invalidity možno ďalej rozšíriť o pripoistenie oslobodenia od platenia poistného, ktoré je možné odteraz uzatvárať s unikátnou výplatou renty od 40 do 140 € mesačne, napr. pre účel zaplatenia ďalších záväzkov.

Vernostný bonus

Pre dlhoročných klientov ING Životná poisťovňa po novom zaviedla Vernostný bonus, na ktorý má klient nárok po 10 rokoch vo výške 10 % zaplateného poistného za pripoistenia. Je však potrebné spĺňať dve hlavné podmienky - poistná suma pre prípad smrti musí byť aspoň 4 000 € a mesačné poistné za pripoistenia minimálne 16 €.

PF 2014

Generálny riaditeľ ING Životnej poisťovne Dušan Quis Vám všetkým želá:
„Krásne a spokojné vianočné sviatky v kruhu najbližších ľudí a zároveň by som Vám rád v mene celého tímu zamestnancov ING Životnej poisťovne poďakoval za Vašu priazeň a uistil Vás, že sa budeme aj naďalej snažiť prekonávať Vaše očakávania v oblasti nami poskytovaných služieb. A nielen preto, že sme poisťovňa, Vám všetkým i Vašim blízkym želáme najmä pevné zdravie a radosť zo života.“