Hodnoty spoločnosti NN

Všetko, čo robíme, sa odvíja od potrieb našich klientov

Cieľom NN je ponúkať výnimočnú zákaznícku skúsenosť, založenú na skvelých službách a dlhodobých vzťahoch. Tento cieľ sa snažíme dosiahnuť ponukou transparentných produktov a služieb, ktoré vyhovujú potrebám našich klientov.

Sme presvedčení, že finančné produkty a služby by mali byť jednoduché a zrozumiteľné. Aby ste vedeli, čo kupujete a aké sú prípadné riziká. A aby ste v každej fáze svojho života cítili, že svoju finančnú budúcnosť máte pod kontrolou. Zmyslom našej práce je pomáhať vám zaistiť vašu finančnú budúcnosť.
Preto v našich spoločnostiach naprieč celou NN Group uplatňujeme hodnoty „Clear, Care, Commit“, ktoré nám pomáhajú naše poslanie napĺňať. Vyjadrujú, čo je pre nás skutočne dôležité, čomu veríme a o čo sa snažíme.

Care – starostlivosť, láskavosť

Snažíme sa plniť a prekonať vaše očakávania. Zamestnancom ponúkame inšpiratívne a zdravé pracovné prostredie. Rešpektujeme sa navzájom aj svet, v ktorom žijeme.

Clear – zrozumiteľnosť, transparentnosť

Komunikujeme zrozumiteľne, konáme čestne, sme otvorení, transparentní a vítame spätnú väzbu.

Commit – spoľahlivosť, dôvera

Sme zodpovední a spoľahliví, plníme svoje sľuby. Pri podnikaní myslíme na budúcnosť a presadzujeme iniciatívy, ktoré vytvoria lepší život pre budúce generácie.

Pre celú skupinu NN, a teda aj pre nás je veľmi dôležitá aj spoločenská zodpovednosť. Podporujeme zodpovedné investovanie aj finančnú gramotnosť, najmä detí.