Hodnoty spoločnosti NN

V NN pomáhame ľuďom starať sa o to, na čom im najviac záleží

Aby sme tento cieľ naplnili, našu prácu staviame na troch hodnotách: Care (starostlivosť, láskavosť), Clear (zrozumiteľnosť, transparentnosť), Commit (spoľahlivosť, dôvera). Tieto hodnoty vyjadrujú to, čo považujeme za cenné, čomu veríme a čo je naším cieľom. Vedú nás, zjednocujú a inšpirujú.

Uplatňovanie hodnôt nám umožňuje starostlivo zvažovať záujmy zainteresovaných osôb. Zainteresovanými osobami sú naši klienti, ktorí sú východiskom všetkých našich aktivít. Naši kolegovia, ktorí napĺňajú naše spoločne zostavené ambície. Naši akcionári, ktorí investujú do našej spoločnosti. Naše spoločnosti, v ktorých pracujeme a žijeme. Naši obchodní partneri, s ktorými spolupracujeme a regulátory, s ktorými vedieme konštruktívny dialóg.

V NN sme všetci zodpovední za to, že žijeme v súlade s našimi hodnotami. Vytvárajú štandard správania, sú naším etickým aj morálnym kompasom pri rozhodovaní a pomáhajú nám vytvárať dlhotrvajúcu hodnotu. Vedú nás k tomu, aby sme sa neustále sami seba pýtali, či sú naše kroky voči klientom a ďalším zainteresovaným osobám správne.

Care – starostlivosť, láskavosť

Umožňujeme ľuďom byť čo najlepší a tvrdo pracujeme, aby sme spĺňali očakávania klientov. Dávame zamestnancom príležitosť, aby sa vyvíjali v zdravom pracovnom prostredí. Stojíme pri ľuďoch v rozhodujúcich chvíľach. Rešpektujeme svet, v ktorom žijeme.

Clear – zrozumiteľnosť, transparentnosť

Komunikujeme proaktívne a čestne.Ponúkame klientom dôveryhodné rady, používame zrozumiteľný jazyk a vítame spätnú väzbu. Sme ľahko prístupní, pozorní a vnímaví a počúvame so skutočným záujmom.

Commit – spoľahlivosť, dôvera

Konáme bezúhonne, sme zodpovední za naše kroky a plníme sľuby. Dodržujeme platné zákony, obmedzenia a medzinárodne smernice a zásady. Obchodujeme len so zodpovednými a s dôveryhodnými stranami, ktoré rešpektujú zákony. Podnikáme s myšlienkou na budúcnosť.