NN Management Services, s.r.o., organizačná zložka

Identifikačné údaje:
Jesenského 4/C
811 02 Bratislava
IČO: 31 814 433
IČ DPH: SK2020289271
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.: 1065/B

Predmet činnosti:

 • činnosť účtovných poradcov
 • činnosť organizačných a ekonomických poradcov
 • poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
 • prenájom a správa nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
 • marketingová činnosť
 • vedenie účtovníctva
 • automatizované spracovanie dát
 • služby databánk
 • správa sietí
 • reklamná a propagačná činnosť
 • vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
 • prenájom hnuteľných vecí

Konanie:
Vedúci organizačnej zložky je oprávnený konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach týkajúcich sa organizačnej zložky.

Mgr. Martin Višňovský, PhD.           vedúci organizačnej zložky

Zriaďovateľ – zahraničná materská spoločnosť:
NN Management Services, s.r.o., Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov, Česká republika, IČO: 64573729, zapísaná v obchodnom registri Městského súdu v Prahe, oddiel: C, vložka č.: 41678

História a súčasnosť:
NN Management Services, s.r.o., organizačná zložka bola založená materskou spoločnosťou v roku 2003 a pre ostatné regulované NN spoločnosti v Slovenskej republike poskytuje servisno-prevádzkové činnosti a podporu.