Viac ako 15 000 zamestnancov sa stará o približne 18 miliónov zákazníkov vo viac ako 18 krajinách, kde ponúkame dôchodkové a doplnkové dôchodkové sporenie, poistenie a investičné produkty. V niektorých krajinách NN Group poskytuje aj bankové služby.

Co děláme