Cieľom NN je ponúkať výnimočnú zákaznícku skúsenosť, založenú na skvelých službách a dlhodobých vzťahoch.

Tento cieľ sa snažíme dosiahnuť ponukou transparentných produktov a služieb, ktoré vyhovujú životným potrebám všetkých našich zákazníkov. Na tieto účely využívame rôzne formy predaja, vďaka ktorým sú naše produkty ľahko dostupné, a dbáme na efektívnosť prevádzky a vysokú kvalitu zákazníckych služieb.

Naše hodnoty 

Naše hodnoty vyjadrujú to, čo považujeme za cenné, čomu veríme a čo je naším cieľom. Vedú nás, zjednocujú a inšpirujú.

CARE: starostlivosť a láskavosť 

Umožňujeme ľuďom byť čo najlepší a tvrdo pracujeme, aby sme spĺňali očakávania klientov. Dávame našim zamestnancom príležitosť, aby sa vyvíjali v zdravom pracovnom prostredí. Stojíme pri ľuďoch v rozhodujúcich chvíľach. Rešpektujeme svet, v ktorom žijeme.

CLEAR: zrozumiteľnosť a transparentnosť

Komunikujeme proaktívne a čestne. Ponúkame klientom dôveryhodné rady, používame zrozumiteľný jazyk a vítame spätnú väzbu. Sme ľahko prístupní, pozorní a vnímaví a počúvame so skutočným záujmom.

COMMIT: spoľahlivosť a dôvera

Konáme bezúhonne, sme zodpovední za naše kroky a plníme sľuby. Dodržujeme platné zákony, obmedzenia a medzinárodne smernice a zásady. Obchodujeme len so zodpovednými a s dôveryhodnými stranami, ktoré rešpektujú zákony. Podnikáme s myšlienkou na budúcnosť.