Cieľom NN je ponúkať výnimočnú zákaznícku skúsenosť, založenú na skvelých službách a dlhodobých vzťahoch.

Tento cieľ sa snažíme dosiahnuť ponukou transparentných produktov a služieb, ktoré vyhovujú životným potrebám všetkých našich zákazníkov. Na tieto účely využívame rôzne formy predaja, vďaka ktorým sú naše produkty ľahko dostupné, a dbáme na efektívnosť prevádzky a vysokú kvalitu zákazníckych služieb.

Medzi základné hodnoty NN patrí:

Care: starostlivosť a láskavosť
Clear: zrozumiteľnosť a transparentnosť
Commit: spoľahlivosť a dôvera

Naše hodnoty vyjadrujú, čo je pre nás skutočne dôležité, čomu veríme a o čo sa snažíme. Ukazujú nám smer, poskytujú nám inšpiráciu. Do života ich uvádzame svojou každodennou prácou.

„Starostlivosť a láskavosť“ Všetky naše aktivity sa začínajú potrebami zákazníkov. Nie sme ľahostajní – vzájomne sa s kolegami rešpektujeme a veríme, že spoločnými silami dosiahneme lepšie výsledky. Svoju rolu v spoločnosti berieme vážne, pretože veríme, že záleží na každom jednotlivcovi.

„Zrozumiteľnosť a transparentnosť“ Komunikujeme jasne a zrozumiteľne, zákazníkom sme vždy k dispozícii. Starostlivo počúvame a prijímame potrebné opatrenia. Plníme svoje sľuby.

„Spoľahlivosť a dôvera“ Za svoje rozhodnutia nesieme zodpovednosť. Konáme čestne, s ohľadom na dlhodobé ciele a výsledky.