Obchodné aktivity NN Group nadväzujú na 170-ročnú históriu

Názov spoločnosti NN je odvodený od Nationale-Nederlanden, ktorá bola založená pred 50 rokmi.

História NN siaha do roku 1845, keď bola založená spoločnosť De Nederlanden van 1845, špecialista na poistenie proti požiarom. Nationale Levensverzekering-Bank bola založená v roku 1863. Hlavnou oblasťou jej záujmu bolo životné poistenie, ktoré ponúkala na domácom trhu v Holandsku.

Obe spoločnosti svoje aktivity postupne rozširovali prostredníctvom akvizícií, ktoré prispeli k diverzifikácii a k rozrastaniu produktového portfólia.

V roku 1963 došlo k fúzii De Nederlanden a Nationale a k vytvoreniu NationaleNederlanden. Od 60. do 80. rokov spoločnosť rástla prostredníctvom akvizícií, ktoré zahŕňali aj významné podniky v USA. Spoločnosť taktiež otvorila nové pobočky v Európe a v Ázii.

Na slovenský trh životného poistenia vstúpila spoločnosť pod značkou Nationale-Nederlanden v roku 1996. Po viac ako 10 rokoch vo farbách ING sa spoločnosť NN, ktorá dnes patrí medzi významných poskytovateľov životného poistenia a dôchodkových produktov na Slovensku, svojím názvom vrátila späť ku koreňom.

Naše historie