Spoločenská zodpovednosť a charita

Pre celú skupinu NN, a teda aj pre nás je veľmi dôležitá spoločenská zodpovednosť. Podporujeme zodpovedné investovanie aj finančnú gramotnosť, najmä detí. V roku 2014 sme, napríklad, podporili vydanie knihy Denisy Proškovej „Kde rastú peniaze?“, ktorá sa zameriava na priblíženie sveta financií deťom od 6 do 9 rokov.

Pravidelne prispievame Nadácii pre deti Slovenska na jej projekt Hodina deťom. Považujeme za dôležité rozvíjať finančnú gramotnosť tínedžerov a mladých dospelých, preto spolupracujeme s neziskovým združením Nexteria a v príprave mladých ľudí do praxe.

Okrem detí sa zameriavame aj na dospelých – v spolupráci s Ligou proti rakovine pomáhame bývalým onkologickým pacientom opäť sa zaradiť do pracovného života.

Naši zamestnanci sa už tradične podieľajú na dobrovoľníckej akcii „Naše mesto“, ktorú organizuje nadácia Pontis.

Spoločenská zodpovednosť a ekologické zmýšľanie sa premieta nielen do prevádzky našich kancelárií a pobočiek, ale aj všeobecne do našich procesov a spôsobu fungovania.

Veríme, že naša rola by sa nemala obmedzovať len na vytváranie zisku. Záleží nám nielen na spokojnosti našich klientov, ale berieme vážne aj svoju zodpovednosť voči spoločnosti, v ktorej pôsobíme.