Klientska linka NN Životnej poisťovne je opäť NAJ

V rámci pravidelného nezávislého monitoringu poistného trhu agentúra MARKET VISION SLOVAKIA realizovala v apríli tohto roku tzv. mystery calling zameraný na životné poistenie. Oslovila v rámci neho 12 slovenských poisťovní s cieľom zhodnotiť a porovnať kvalitu poskytovaných služieb na ich infolinkách.

Agentúra realizovala celkom 24 hodnotiacich telefonátov, v ktorých volajúci vystupovali ako bežní klienti zaujímajúci sa o životné poistenie v danej poisťovni. Predmetom hodnotenia bola celková spokojnosť s vybavením, komplexnosť a prínos poskytnutých informácií.

Zatiaľ čo celkový priemerný trhový index všetkých životných poisťovní za kvalitu hovorov dosiahol hodnotu 45 %, Klientska linka NN dosiahla výsledok vysoko nad úrovňou konkurencie, a to 85 %.

Naša Klientska linka poskytla podľa hodnotenia agentúry klientovi v každej hodnotenej situácii najprínosnejšiu a najkomplexnejšiu odpoveď. Klientovi teda dokážeme poskytnúť plnohodnotné informácie od predstavenia produktov, cez dohodnutie stretnutia s našim NN poradcom až po kompletný servis na poistnej zmluve klienta.

NN – na vás záleží.

Zdroj: Market Vision Slovakia, s.r.o.