Novinky pre vaše pohodlie

NPS top poistenieAko sme vás už informovali v minulom čísle nášho ING Magazínu, spustili sme projekt Net Promoter Score, v rámci ktorého nás zaujíma, ako ste spokojní s našimi službami. Práve na základe vašej spätnej väzby sme od začiatku tohto roka priniesli dve novinky, ktorých cieľom je zabezpečiť vám, našim klientom, vyšší komfort a s ním súvisiacu vyššiu mieru spokojnosti.

Informujeme o registrácii poistnej udalosti

Uvedomujeme si, že likvidácia poistnej udalosti je pre našich klientov dôležitou záležitosťou a chcú byť včas informovaní o tom, kedy a akým spôsobom sa ich hlásenie poistnej udalosti rieši. Preto okamžite po nahlásení poistnej udalosti odosielame klientom prostredníctvom e-mailu alebo SMS informáciu o jej registrácii. Zákazník si tak môže byť istý, že jeho hlásenie bolo úspešne prijaté a naši zamestnanci mu budú v čo najkratšej dobe venovať pozornosť.

Elektronické hlásenie poistnej udalosti

Pre zabezpečenie väčšieho pohodlia našich klientov majú títo od polovice februára možnosť zasielať Oznámenie o poistnej udalosti formou naskenovaného tlačiva na e-mailovú adresu .
Aktuálne formuláre, rozdelené podľa druhu poistnej udalosti, sú k dispozícii na našej webovej stránke www.ingpoistovna.sk v Klientskej zóne - Nahlásenie škodovej (poistnej) udalosti.
Formuláre sú editovateľné, po vyplnení požadovaných údajov je potrebné tlačivo vytlačiť, podpísať, naskenovať a následne odoslať na vyššie uvedenú e-mailovú adresu.
Žiadosť je nutné overiť finančným agentom a doložiť všetky potrebné doklady, ktoré sú nevyhnutné k likvidácii poistnej udalosti, tak ako doposiaľ. Priložená lekárska správa alebo formulár Oznámenie poistnej udalosti musia byť vždy potvrdené pečiatkou a podpisom lekára.

Nezabudnite...

Aby sme vás mohli urýchlene informovať o zaregistrovaní poistnej udalosti a zefektívniť komunikáciu pri likvidácii poistnej udalosti, musíme mať k dispozícii kontakt na vás. Či evidujeme váš e-mail a telefónne číslo si môžete overiť v našom Klientskom centre, na tel. čísle 0850 111 464 alebo 02/59 800 733.