Čo prinesie rovnosť pohlaví v poisťovníctve?

Rovnosť poistných sadzieb pre mužov a ženyV marci 2011 Súdny dvor Európskej únie rozhodol, že počnúc 21. decembrom 2012 nesmú poisťovne brať do úvahy pri výpočte ceny svojich produktov pohlavie klientov. Toto „unisexové pravidlo“ má zabezpečiť rovnaký prístup mužov a žien k tovarom a službám. Pre poisťovne to znamená jedno: zásadná zmena v spôsobe oceňovania produktov.

Čo nás teda s príchodom najbližších vianočných sviatkov čaká? Keďže dnešný systém životného poistenia umožňuje stanoviť nižšiu cenu buď pre mužov, alebo pre ženy po zavedení jednotného rovného prístupu k obom pohlaviam určite dôjde pri mnohých produktoch k zvýšeniu ich ceny, a to najmä pre ženy. A tak kým dnes platí nežnejšie pohlavie nižšiu cenu rizikovej životnej poistky, od 21. decembra 2012 sa mu cena zvýši a naopak, u silnejšieho pohlavia sa v niektorých prípadoch cena zníži. Poisťovne tak nastavia určitú zlatú strednú cestu, ktorá však v porovnaní so situáciou pred týmto dátumom bude pre ženy výrazne nevýhodnejšia. V prípade anuitných produktov bude situácia opačná, ženy platia vyššie poistné, pretože sa dožívajú vyššieho veku, a preto by sa cena mala zvýšiť mužom.

Aj keď oceňovanie produktov poistení prešlo dlhodobým vývojom a už niekoľko desaťročí sa riadi štatistickými údajmi, ktoré poukazujú na rozdielnu rizikovosť mužov a žien, Európska únia trvá na ich rovnosti.. A to aj napriek faktu, že ženy sú v rámci poisťovníctva označované nielen za osoby s vyššou priemernou dĺžkou života, ale zároveň sú uvádzané aj ako opatrnejšie a starostlivejšie v porovnaní s mužmi, teda sú označované za osoby opatrné a málo riskujúce v oblasti zdravia.

Rada na záver

Nariadenie EÚ o rovnosti pohlaví platí pre všetky nové zmluvy uzatvorené po 21. decembri 2012. Preto nežnejšiemu pohlaviu, ktoré zvažuje uzatvorenie životnej poistky, odporúčame zakúpiť si túto ešte pred daným dátumom. Vďaka tomuto kroku je možné ušetriť nemalé finančné prostriedky.