Slovenskí sporitelia sú nároční, financie chcú mať pod kontrolou

Kým našim západným susedom najviac záleží na výnosnosti penzijných fondov, Slováci si okrem toho potrpia aj na starostlivosť a komunikáciu zo strany doplnkových dôchodkových spoločností. Vyplýva to z výsledkov decembrového prieskumu spoločnosti Ipsos, ktorý mapoval úroveň služieb slovenských doplnkových dôchodkových spoločností a českých penzijných fondov z hľadiska celkovej spokojnosti. Na čele rebríčka spokojnosti zákazníkov s klientským servisom doplnkových dôchodkových spoločností sa súbežne umiestnili DDS Tatra banky a ING Tatry-Sympatia, d.d.s.

Klienti doplnkových dôchodkových spoločností považujú za ideálne, keď ich doplnková dôchodková spoločnosť kontaktuje aspoň raz ročne a spoločne s nimi reviduje existujúcu zmluvu, prezradil prieskum. Z tohto pohľadu vyšla najlepšie ING Tatry-sympatia, d.d.s. 34 % opýtaných uviedlo, že ich v priebehu trvania zmluvy doplnková dôchodková spoločnosť kontaktovala. Ďalšie „medailové" pozície v tomto hodnotení získali spoločnosti Stabilita d.d.s. a AXA d.d.s.

Frekvencia kontaktovania svojich klientov zo strany doplnkových dôchodkových spoločností

Zdroj: prieskum Ipsos, december 2011, n = 300.

"Pravidelný kontakt s finančnou inštitúciou považujú klienti za prioritnú súčasť kvalitného, klientskeho servisu. Ak ich finančná inštitúcia proaktívne kontaktuje, je to pre nich signál, že pre ňu nie sú len číslom, ale osobou, ktorá je pre nich významná. A to si vážia," uviedol k výsledkom prieskumu Michal Drobník z výskumnej agentúry Ipsos.

55 % Slovákov je spokojných s doplnkovým dôchodkovým sporením, ktoré majú uzavreté. V rebríčku spoločností dosahujú nadpriemernú spokojnosť ING Tatry-sympatia, d.d.s. a AXA d.d.s., ktoré majú rovnaké hodnotenie čo do pomeru spokojných a nespokojných klientov.

Časom, kedy Slovákov telefonáty prípadne listy z finančných inštitúcií otravovali, už zdá sa odzvonilo. Najnovšie trendy nasvedčujú tomu, že klienti chcú mať svoje financie a investície pod kontrolou a záleží im na tom, čo sa s ich peniazmi deje. V porovnaní s obyvateľmi susednej Českej republiky slovenskí klienti vo vyššej miere vyžadujú od svojej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti lepšiu informovanosť. Podľa ďalších výsledkov prieskumu Slováci kladú dôraz na proaktívnu komunikáciu, personalizovaný kontakt a prejav záujmu o klienta aspoň jedenkrát ročne.