Áno pre II. pilier

Naša populácia starne: pribúda počet dôchodcov a rodí sa menej detí. V budúcnosti tak nebudeme mať dostatok pracujúcich (a teda ani dosť daňových poplatníkov) na to, aby štát dokázal udržať súčasnú výšku dôchodku z I. piliera, resp. ich zvyšovanie pre všetkých starnúcich. Preto podporujeme myšlienku viacpilierového zabezpečenia sa na dôchodok. Do 15. 6. 2015 je možné vstúpiť do II. piliera bez ohľadu na vek, po tomto dátume je táto forma zabezpečenia sa na dôchodok možná len pre ľudí, ktorí nedovŕšia 35 rokov.

Treba si uvedomiť, že výška budúcich dôchodkov z I. piliera, ktorú komunikuje Sociálna poisťovňa, nie je garantovaná a zlý demografický vývoj prinesie tlak na znižovanie dôchodkov z I. piliera a zvyšovanie dôchodkového veku. I. pilier je už v súčasnosti v strate a na výplatu dôchodkov si prostriedky požičiava. Preto je dôležité nespoliehať sa len na štát, ale aktívne si zabezpečiť dôstojný život v starobe prostredníctvom II. a III. piliera a mať tak dôchodok vo vlastných rukách.

Výhody starobného dôchodkového sporenia, ktoré I. pilier neposkytuje

Na rozdiel od I. piliera, účasťou v II. pilieri sa časť povinných odvodov stáva vaším osobným vlastníctvom. Ďalšou významnou výhodou je, že prostriedky v II. pilieri sú dediteľné. V prípade vašej smrti vo fáze sporenia alebo poberania dôchodku tak vami určené oprávnené osoby alebo dedičia nadobudnú vaše úspory. Pokiaľ by ste zostali len v I. pilieri, pozostalí by z peňazí, ktoré ste si pravidelne odvádzali do I. piliera, nedostali nič. Ďalej je potrebné si uvedomiť, že kým II. pilier je ekonomicky sebestačný a vytvára ponuky na dôchodky na základe individuálne nasporenej sumy, dôchodok z I. piliera je solidárny a financovaný z odvodov pracujúcich ľudí, ktorých počet bude klesať. Vďaka dvom pilierom máte možnosť rozdeliť si riziko a mať tak dôchodok vyplácaný z dvoch zdrojov - od štátu a z vašich osobných úspor.

V prípade, že II. pilier ešte nemáte uzatvorený, všetky prostriedky sú odvádzané do Sociálnej poisťovne a sú vyplácané súčasným dôchodcom na aktuálne dôchodky. Ak sa rozhodnete zapojiť do II. piliera, nebude vás to stáť nič, len sa časť vašich odvodov presmeruje na váš osobný dôchodkový účet. Zároveň, všetky prostriedky, ktoré si tu budete sporiť, sa vám budú zhodnocovať a budete z nich získavať výnosy. Rozloženie svojich úspor v dôchodkových fondoch pri tom môžete kedykoľvek zmeniť, a aj tým ovplyvniť výšku svojho budúceho dôchodku.

Navyše si do II. piliera môžete prispievať aj dobrovoľnými príspevkami, ktoré môžu zvýšiť váš budúci dôchodok a navyše si ich môžete odrátať z daňového základu do roku 2016.

Zhrňme si to, prečo je lepšie nevystúpiť z II. piliera, resp. do neho vstúpiť?

 • I. pilier so sebou nesie riziko nepriaznivého demografického vývoja, ktorý prinesie tlak na znižovanie dôchodkov z I. piliera a zvyšovanie dôchodkového veku.
 • II. pilier počas sporiacej fázy prostriedky akumuluje a zhodnocuje investovaním na finančných trhoch na rozdiel od I. piliera, kde žiadne zhodnotenie neexistuje.
 • Pokiaľ je v súčasnosti váš príjem nízky, ale k odchodu do dôchodku vám chýba ešte viac ako desaťročie, rozhodne to nie je dôvod na výstup z tohto systému. Je veľký predpoklad, že s vývojom vašej profesijnej kariéry sa bude vyvíjať aj váš zárobok a časom sa zvýši.
 • V prípade výstupu z II. piliera sú prostriedky na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa, ktoré zodpovedajú zhodnoteným povinným príspevkom, prevedené na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici.
 • Nasporené prostriedky nie sú po výstupe sporiteľa z II. piliera vyplatené sporiteľovi, ako si niektorí sporitelia myslia, ale sú použité na výplatu súčasných dôchodkov z I. piliera.
 • Výška budúcich dôchodkov z I. piliera, ktorú komunikuje Sociálna poisťovňa, nie je garantovaná.
 • I. pilier je už v súčasnosti v strate a na výplatu dôchodkov si prostriedky požičiava.

Čo vám prináša sporenie s NN DSS?

 • Možnosť výberu zo 4 dôchodkových fondov.
 • Zaujímavé zhodnotenie v negarantovaných dôchodkových fondoch (zhodnotenie od začiatku roka k 27.5.2015 je pre Harmónia – Zmiešaný negarantovaný d. f. NN DSS, +4,30 %, pre Dynamika – Akciový negarantovaný d. f. NN DSS + 7,00 % a pre Index – Indexový negarantovaný d. f. NN DSS +16,83 %).
 • On-line zmeny bez papierovej žiadosti.
 • Nadštandardný servis a bezplatné služby.

Začnite si sporiť na vlastnom osobnom dôchodkovom účte s našou NN DSS už teraz – je to veľmi jednoduché:

 • uzatvorte si zmluvu on-line na www.nn.sk
 • zavolajte nám na Klientsku linku 0850 111 464
 • navštívte ktorúkoľvek z našich NN pobočiek v rámci celého Slovenka.