Dôchodkové fondy v správe NN dôchodkových spoločností dosahujú výborné zhodnotenie

V roku 2015 sa dôchodkovým fondom v správe NN DSS počas prvých piatich mesiacov darilo. K 31. 5. 2015 ich zhodnotenie dosiahlo veľmi pekné hodnoty, a to napriek zmiešanému vývoju na finančných trhoch v poslednom období.

Index - Indexový negarantovaný d.f. dokonca dosiahol za toto obdobie druhé najlepšie zhodnotenie na trhu!

Dôchodkový fond Výkonnosť
k 31.5.2015
Výkonnosť
za rok 2014
Tradícia – Dlhopisový garantovaný d.f. + 0,13 % + 1,25 %
Harmónia – Zmiešaný negarantovaný d.f. + 3,90 % + 6,10 %
Dynamika – Akciový negarantovaný d.f. + 6,38 % + 9,69 %
Index – Indexový negarantovaný d.f. + 14,19 % + 3,32 %

Zhodnotenie doplnkových dôchodkových fondov v správe NN Tatry-Sympatia patrilo k najlepším na trhu. Veľmi zaujímavú výkonnosť v tomto období dosiahol najmä Vyvážený príspevkový d.d.f. a Rastový príspevkový d.d.f.  - bola porovnateľná so zhodnotením za celý rok 2014.

Doplnkový dôchodkový fond Výkonnosť
k 31.5.2015
Výkonnosť
za  rok 2014
Konzervatívny príspevkový d.d.f. + 0,32 % + 1,72 %
Vyvážený príspevkový d.d.f. + 2,59 % + 3,19 %
Rastový príspevkový d.d.f. + 6,25 % + 4,89 %
Dôchodkový výplatný d.d.f. + 0,26 % + 1,67 %