Finančne vzdelávame študentov

Ako spoločensky zodpovedná firma sa každý rok venujeme charite, pomáhame ľuďom a najmä deťom v núdzi, a čoraz viac sa snažíme podporovať aj finančnú gramotnosť na Slovensku. A práve preto sme sa spojili s neziskovou organizáciou Nexteria a stali sme sa súčasťou tzv. Leadership Academy.

Nexteria je nezávislé združenie ľudí, ktorí cítia zodpovednosť za budúcnosť našej krajiny. Nexteria verí, že rozvoj mládeže je kľúčom k zlepšeniu, a preto venujú svoj čas a úsilie tvorbe a podpore aktivít v oblasti vzdelávania. Od svojho vzniku zrealizovali viac ako 300 prednášok, konferencií, stáží či mentorských stretnutí, do ktorých sa zapojilo už niekoľko tisíc mladých ľudí. Jedným z hlavných projektov tejto neziskovej organizácie je Leadership Academy (alebo inak večerná škola pre študentov vysokých škôl). Nadaní študenti sa tak majú šancu v rámci trojročného štúdia dostať rýchlejšie do praxe a bližšie k reálnym, prosperujúcim slovenským firmám. A od februára tohto roku je i naša NN súčasťou tohto projektu. Budeme se tak podieľať na vzdelávaní mladých ľudí v oblasti poisťovníctva, a to počas rokov 2015 – 2018.