Slováci si stále viac uvedomujú dôležitosť sporenia na dôchodok

Z výletnej riečnej lode, zakotvenej na brehu Dunaja, vystupuje skupina spokojných seniorov a vydáva sa na prehliadku Bratislavy. Tú zakončia obedom v príjemnej, určite nie lacnej reštaurácii v centre mesta. Ďalšou zastávkou na ich plavbe bude Viedeň či Budapešť. Môžu sa aj budúci slovenskí dôchodcovia tešiť na podobný scenár alebo je to sci-fi?

So zvyšovaním priemerného veku obyvateľstva a klesajúcou pôrodnosťou na Slovensku rastie počet ľudí v post produktívnom veku. Zároveň sa Slováci čoraz menej spoliehajú len na dôchodok od štátu a začínajú si vo väčšej miere sporiť na spokojnú starobu.  

V roku 2017 dosiahol priemerný vek obyvateľov Slovenska 40,59 roka. Zároveň sa postupne znižuje počet narodených detí, pretože žien vo veku 15 až 49 rokov je z roka na rok stále menej. Píše sa to v publikácii Perspektívy, riziká a výzvy demografického vývoja najväčších miest Slovenska z dielne Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Výskumného demografického centra.

Hroziaca demografická kríza postupne mení zmýšľanie Slovákov, pokiaľ ide o ich budúce príjmy v dôchodkovom veku. Správajú sa zodpovednejšie a viac využívajú možnosť vytvárať si, okrem povinných platieb do priebežne financovaného systému dôchodkového zabezpečenia, aj vlastné rezervy prostredníctvom dobrovoľného sporenia na dôchodok. To, že záujem o III. pilier stúpa dokazuje i fakt, že počet nových zmlúv na slovenskom trhu vzrástol o 24 %, ak porovnávame 1. kvartál 2017 a 2018.

Zvýšiť si životnú úroveň v penzijnom veku je možné dobrovoľným vstupom do II., ako aj III. piliera. Vstupom do II. piliera sa povinné odvody na dôchodkové sporenie v celkovej výške 18 % rozdelia na dve časti a sporiteľ si do vybranej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS) odvádza v súčasnosti 4,5 % z odvedených prostriedkov. Naopak, v doplnkovom dôchodkovom sporení si účastník môže aktívne určovať výšku svojho príspevku a v mnohých prípadoch využiť aj príspevok zamestnávateľa, čiže má časť peňazí, takpovediac, zadarmo. Navyše si účastník môže zvoliť fondy, v ktorých chce svoje úspory zhodnocovať a nasporené prostriedky sú v prípade jeho úmrtia predmetom dedenia alebo pripadnú účastníkom vopred určenej oprávnenej osobe.

Najdlhšiu tradíciu na Slovensku v oblasti dôchodkového sporenia majú práve naše NN dôchodkové spoločnosti. Doplnková dôchodková spoločnosť NN Tatry - Sympatia je lídrom na trhu a v prvom kvartáli tohto roku prekonala hranicu 300-tisíc klientov vďaka kvalitnému servisu.