Budúcnosť Slovenska nám nie je ľahostajná

Štatistiky hovoria, že finančná gramotnosť na Slovensku je nízka. Súbežne so vzdelávaním dospelých je preto kľúčové viesť aj deti a mládež k zodpovednému prístupu voči financiám. Aj preto podporujeme niekoľko vzdelávacích projektov.

Z výsledkov štúdie OECD PISA 2012 vyplýva, že každý piaty slovenský žiak (22,8 %) nemá ani základnú znalosť v oblasti financií. V medzinárodnom porovnaní gramotnosti sme skončili výrazne pod priemerom OECD. Naša spoločnosť sa preto snaží vzdelávať mladých ľudí a zvyšovať ich finančnú gramotnosť.
Aktuálne podporujeme tri projekty:
„New Notion“ (Nová predstava) ukazuje študentom posledného ročníka stredných škôl a mladým ľuďom pred ich blížiacim sa odchodom z detských domovov reálne riziká v oblasti osobných financií. Vysvetľuje a odhaľuje im situácie, ktorým môžu čeliť v krátkom čase vo svete dospelých. Zároveň rozvíja ich myslenie tak, aby si boli schopní samostatne poradiť pri ťažkých finančných rozhodnutiach. Projekt organizujeme v spolupráci so zmluvnými lektormi Nadácie pre deti Slovenska, ktorí vo vybraných stredných školách po celom Slovensku budú učiť deti ako „narábať s peniazmi“. Cieľom 10-mesačného projektu, ktorý sme spustili tento mesiac, je zvýšiť finančnú gramotnosť slovenskej mládeže. 
NN podporí túto jeseň i projekt „Innovation Camp“ v spolupráci s neziskovou organizáciou Junior Achievement. Presne 18.  novembra sa stretne 100 študentov, ktorí budú vo vytvorených tímoch čeliť výzvam z finančnej oblasti. Každý tím bude podporovať jeden mentor – dobrovoľník z NN. Na konci dňa študenti predstavia svoje projekty porote v súťaži o víťazný tím a najlepší projekt.
NN odštartovala v tomto roku aj spoluprácu s neziskovým združením Nexteria, ktoré cíti zodpovednosť za budúcnosť našej krajiny a verí, že rozvoj mládeže je kľúčom k zlepšeniu. Sme tak súčasťou večernej školy pre študentov vysokých škôl Leadership Academy. To, že študenti oceňujú naše prednášky, dokazuje i účasť NN na akcii Night of Chances 11. novembra. Ide o unikátne študentské kariérne podujatie, ktoré v jeden večer v roku ponúka študentom biznisu neformálne prostredie, kde majú šancu stretnúť top CEO najžiadanejších firiem na Slovensku. A my budeme pri tom.