NN Tatry - Sympatia tretia v súťaži Zlatá minca 2015

Spoločnosť NN Tatry - Sympatia, d. d. s., a. s., získala 3. miesto v súťaži finančných produktov Zlatá minca v kategórii doplnkové dôchodkové sporenie. Preukázala tak, že stále patrí medzi jednotky na slovenskom trhu.

V tejto súťaži bola spoločnosť ocenená už viackrát a za kvalitu svojich služieb získala za minulý rok krásne tretie miesto. Nezávislá porota zároveň týmto ocenením opätovne potvrdila, že vaše úspory na dôchodok sú u nás v dobrých rukách. A to je dôležité, pretože pri súčasnom demografickom vývoji je doplnkové dôchodkové sporenie dôležitou súčasťou života Slovákov.