Výkonnosť dôchodkových fondov

V správe NN dôchodkových spoločností evidujeme za rok 2015 nižšie uvedenú výkonnosť fondov.

Výkonnosť dôchodkových fondov v správe NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti a NN Tatry - Sympatia v roku 2015 zodpovedala turbulentnému vývoju na finančných trhoch. Napriek tomu sa podarilo vo všetkých dôchodkových fondoch dosiahnuť kladné zhodnotenie. Zhodnotenie doplnkových dôchodkových fondov v správe NN Tatry - Sympatia patrilo k najlepším na trhu doplnkového dôchodkového sporenia.

Dôchodkový fond
NN dôchodková správcovská spoločnosť
Výkonnosť za rok 2015
Tradícia – Dlhopisový garantovaný d. f. + 0,28 %
Harmónia – Zmiešaný negarantovaný d. f. + 2,01 %
Dynamika – Akciový negarantovaný d. f. + 2,63 % 
Index – Indexový negarantovaný d. f. + 5,59 % 
Doplnkový dôchodkový fond
NN Tatry - Sympatia                                        
Výkonnosť za rok 2015
Konzervatívny príspevkový d. d. f. + 0,43 %
Vyvážený príspevkový d. d. f. + 0,36 %
Rastový príspevkový d. d. f. + 2,13 % 
Dôchodkový výplatný d. d. f. + 0,15 %