NN Protect: čisté riziko je v trende

Z nášho interného prieskumu vychádza, že Slováci čoraz častejšie vyhľadávajú čisto rizikové životné poistenie a tomuto trendu sme prispôsobili i našu ponuku. Od 1. apríla vám ponúkame nové rizikové životné poistenie NN Protect, ktoré slúži výlučne na krytie rizík a neobsahuje sporiacu či investičnú zložku.

Začiatkom apríla tohto roku spustila naša NN Životná poisťovňa predaj nového, čisto rizikového životného poistenia NN Protect. Oproti doteraz ponúkaným poisteniam prináša viacero vylepšení. Zvýšila sa dostupnosť, pribudli nové pripoistenia či možnosť výberu medzi fixnou a flexibilnou sadzbou poistného. Toto poistenie je dostupné všetkým vekovým skupinám - poistiť je možné už 6-týždňové bábätká, ale aj seniorov do 70 rokov. K základnému riziku smrti možno dopoistiť celý rad ďalších rizík, pričom parametre poistenia môže klient kedykoľvek zmeniť. Dá sa pridať alebo vypustiť niektoré z pripoistení, či upraviť výška poistnej sumy a zmeny sú bezplatné. „Podceňovať by sa nemalo najmä poistenie kritických chorôb alebo vážnych úrazov. To sú riziká, ktoré môžu človeka vyradiť na viacero rokov z normálneho života a spôsobiť výrazné zhoršenie finančnej situácie,“ radí Daniela Guťanová, hovorkyňa NN Slovensko.

Klesajúca poistná suma ochráni pri hypotéke
Pre ľudí s hypotékou je zaujímavá možnosť pripoistenia pre prípad smrti či kritických chorôb s klesajúcou poistnou sumou. Spolu s klesajúcim zostatkom úveru postupne klesá poistná suma. Pri poistení pre prípad neschopnosti splácať úver, ktoré ponúkajú banky, poistený dlžník platí počas celého trvania zmluvy rovnaké poistné, bez ohľadu na to, či aktuálne dlhuje stotisíc eur alebo už len päť. Navyše, ak už poistenie nepovažujete za potrebné, môžete ho kedykoľvek zrušiť bez toho, aby to malo akýkoľvek finančný dopad. V prípade bankového poistenia je jeho využívanie často naviazané na výšku úrokovej sadzby, čo v prípade zrušenia môže automaticky viesť k jej nárastu.

Čo s NN Protect získate?

  • Poistenie bez povinnej investičnej zložky už od 12 eur mesačne.
  • Poistené riziká si môžete meniť podľa svojich aktuálnych potrieb – a to aj počas trvania poistenia.
  • Výšku poistných súm si môžete prispôsobiť v priebehu trvania poistenia. Napríklad, v prípade splácania hypotéky či úveru si môžete poistnú sumu postupne znižovať.
  • V prípade smrti úrazom pri dopravnej nehode vyplatíme oprávneným osobám 40 000 eur navyše.
  • Možnosť optimalizácie sadzby poistného.
  • Možnosť súbehu pevnej a klesajúcej poistnej sumy na jednej poistnej zmluve pri vybraných pripoisteniach.