Podporili sme študentov, ktorí zmenia svet

Naša NN sa zapojila do unikátneho medzinárodného projektu Social Innovation Relay, zameraného na osvetu v oblasti sociálne prospešného podnikania a tvorbu podnikateľských konceptov. Študenti stredných škôl v rámci neho súťažili o najlepší slovenský projekt zameraný na riešenie problému v spoločnosti či oblasti kvality života. Víťaz bude reprezentovať Slovensko na medzinárodnom finále.

Žiaci prišli so skutočne zaujímavými nápadmi, u mnohých z nich si vieme reálne predstaviť uskutočnenie podnikateľskej idey. Rozhodovanie bolo ťažké, trojčlenná porota zo spoločnosti NN napokon víťazstvo pridelila projektu študentskej „firmy“ ZEAL, ktorá prišla s inovatívnou stoličkou Sensor Chair. Tá prostredníctvom elektronických senzorov učí ľudí správne sedieť – či už v zamestnaní alebo v aute, a tak chráni ich zdravie.
Stredoškoláci budú Slovensko zastupovať na medzinárodnom finále 23. júna 2016.
Držíme im palce!

Víťazi národného kola:

Miesto   Tím Projekt Popis projektu Škola
1. ZEAL Sensor Chair Stolička, ktorá učí ľudí správne
sedieť a predchádzať
zdravotným problémom.
Gymnázium Sv. Tomáša Akvinského, Košice
2. VitaGuards  VitaGame  Hra zameraná na zlepšenie
kondície, fyzického a psychického zdravia, zníženie obezity.
Spojená škola
Partizánske, o. z. Obchodná akadémia
3. HEAVEN Sound Collector Prístroj na výrobu elektriny. Elektrina sa tvorí z hluku. Gymnázium, Košice

Cieľom projektu Social Innovation Relay je rozvíjať inovatívne podnikateľské idey, ktoré riešia sociálne potreby. Celkovo sa prihlásilo až 140 stredoškolských tímov z celého Slovenska. Ich úlohou bolo vypracovať podnikateľský nápad v oblasti sociálneho podnikania. Do ďalšieho kola postúpilo 20 najlepších skupín, ktorým sa následne venovali firemní dobrovoľníci a pomáhali im nazerať na projekt a sociálny problém z rôznych uhlov pohľadu. Do slovenského finále, ktoré sa konalo 19. mája 2016, sa dostalo desať finalistov.