NN ako hlavný partner kampane Týždeň proti rakovine

Tento rok sme opäť finančne podporili niekoľko občianskych združení sumou z 1 % z daní. Ako spoločensky zodpovedná spoločnosť pomáhame ľuďom v núdzi a prispievame i na projekty, ktoré podporujú finančnú gramotnosť mládeže.

V spolupráci s nadáciou Nexteria vzdelávame vysokoškolákov v oblasti poisťovníctva a dôchodkov a v mene zdravotnej prevencie sme podporili aj Ligu proti rakovine. Stali sme sa hlavným partnerom ich každoročnej jesennej akcie Týždeň proti rakovine, ktorá tento rok trvala od 10. do 14. októbra.

V rámci podujatia organizovala Liga viacero aktivít výchovného a preventívneho charakteru, ktoré vedú ľudí k zdravému životnému štýlu. Týždeň proti rakovine už tradične finišoval Dňom jabĺk, keď dobrovoľníci rozdávali čerstvé jablká ako symbol zdravia a jednou z hlavných aktivít bola mesačná pohybová akcia Krok ku zdraviu, ktorá skončila 10. novembra. Tvárou kampane bol náš „zlatý“ olympijský víťaz v chôdzi Matej Tóth a výzva znela: Dokážu Slováci urobiť spoločne 10 miliónov krokov, toľko, čo za celý rok spraví Matej sám? Výzva sa stretla s veľmi pozitívnym ohlasom. Spoločne nachodili Slováci cez 53 miliónov krokov, čím mnohonásobne prekonali cieľ kampane. NN Slovensko sa do Týždňa proti rakovine a preventívnej kampane Krok ku zdraviu zapojila nielen venovaním finančnej čiastky. Do súťaže pre krokujúcich poskytla naša spoločnosť aj asistenčnú službu NN Rodinný lekár.