Nové NN Klientske centrá

Nedávno sme pre vás otvorili v troch mestách nové priestory, ktoré sú modernejšie, dostupnejšie a vychádzajú v ústrety vašim klientskym potrebám.

Trebišov

Regionálna riaditeľka spoločnosti NN Životná poisťovňa a dôchodkové spoločnosti Zlata Nahalková sprístupnila v septembri nové priestory našej trebišovskej pobočky. Klientom sa tak otvorili dvere do moderného klientskeho centra s bezbariérovým prístupom, a to na hlavnej dopravnej tepne v centrálnej časti Trebišova. Dobrá dostupnosť, možnosti na parkovanie a viditeľnosť sú najväčšími výhodami nových priestorov, kde sú finanční agenti vždy pripravení ochotne vám pomáhať a poradiť.

Svidník

Na konci septembra sme otvorili nové priestory aj vo Svidníku. Slávnostnú pásku spoločne prestrihli primátor mesta Ján Holodňák, obchodný riaditeľ NN SR Jan Zápotočný a NN riaditeľ predaja pre Východ Richard Varga. Zmenou a otvorením nových priestorov sme vyšli v ústrety najmä vám, klientom. Aj tu vám ponúkame modernejšiu a lepšie dostupnú pobočku. Nové priestory a ich vzhľad sa ešte viac približujú korporátnemu dizajnu našej firmy. Premenou prešlo i označenie budovy zvonka a NN logo je teraz oveľa vizibilnejšie. „Je dôležité, aby sa poisťovne otvárali i v  menších mestách a ľudia sa mohli oficiálne stretávať so svojimi zástupcami priamo na pobočkách. Dôvera klientov v poisťovne a samotnú prácu finančných agentov je pre nás kľúčová. Chceme, aby Slováci vnímali životné poistenie ako významnú súčasť ich života,“ hovorí Jan Zápotočný.

Šaľa

Začiatkom novembra sme otvorili ďalšie obchodné miesto NN aj v Šali, a to za účasti viacerých vzácnych hostí. Slávnostnú pásku pred novou kanceláriou spoločne prestrihli primátor mesta Jozef Belický, NN riaditeľ predaja pre Západ Zoltán Sipos a regionálna riaditeľka Andrea Terebesyová. „V podstate sme sa do Šale vrátili, máme tu pomerne veľké množstvo klientov, sú medzi nimi aj zamestnanci Dusla Šaľa aj mestského úradu, tak im chceme byť bližšie poruke,“ hovorí A. Terebesyová. Nové obchodné miesto sa nachádza v OK Centre na Ul. P. Pázmaňa 30 a klientom tu je k dispozícii manažérka Beáta Seböová so štyrmi finančnými agentmi.