Slováci majú peniaze pod kontrolou

Medzinárodný prieskum NN Group ukázal, že hoci majú Slováci svoje financie pomerne dobre pod kontrolou, ich obavy o obsah peňaženky v budúcnosti sú vysoké, a to najmä u žien. Výber zložitejších finančných produktov však nepodceňujeme a snažíme sa o nich vedieť čo najviac.

NN Group v spolupráci s agentúrou GfK a holandskou Tilburg University uskutočnili prieskum v štrnástich krajinách Európy. Cieľom bolo zistiť, ako ich obyvatelia vnímajú svoju finančnú budúcnosť a ako pristupujú k jej plánovaniu. Slováci dosiahli zaujímavé výsledky: „Ukázalo sa, že k financiám pristupujeme rozumne a rozhodnutia, ktoré robíme, sú dobré pre stabilitu našej finančnej budúcnosti,“ hovorí Peter Brudňák, generálny riaditeľ NN Životnej poisťovne a dôchodkových spoločností. V porovnaní s inými európskymi štátmi sa Slovensko umiestnilo na výbornom 4. mieste za Holandskom, Luxemburskom a Nemeckom. „No na druhej strane sme sa prepadli v rebríčku merajúcom náš osobný pocit kontroly nad finančnou budúcnosťou a skončili sme na predposlednom mieste. Veľkej časti Slovákov totiž chýba dôvera vo vlastné finančné rozhodnutia,“ dopĺňa Brudňák.

Základom rozumného riadenia financií a finančnej stability do budúcnosti je aj sporenie. Pravidelne by sme si mali odkladať zhruba 10 % z príjmu a sporenie by sa malo stať bežnou súčasťou našich výdavkov. „Rovnako, ako sporenie, je pri plánovaní finančnej budúcnosti dôležité myslieť i na životné riziká, ktoré môžu našu finančnú stabilitu narušiť. Tu zohráva významnú úlohu poistenie. Poistiť si zdravie a majetok je jedným z finančne najzodpovednejších rozhodnutí, ktoré môžeme urobiť. Samozrejme, nikto z nás nechce, aby sa mu prihodila nepríjemná udalosť. No keď sa stane, je lepšie byť poistený a chrániť si aj takto celoživotné úspory,“ radí generálny riaditeľ NN SR.

Ako si vybrať kvalitný produkt?

Pozitívnou správou je, že pri výbere životného poistenia a iných zložitejších finančných produktov nenechávame veci na náhodu a snažíme sa zistiť čo najviac informácií. Podľa prieskumu NN Group prevažne takto postupuje 80 % Slovákov, kým napríklad v Poľsku je to len 66 % ľudí. Množstvo informácií, žiaľ, automaticky neznamená, že si človek vyberie to najlepšie. Životné poistenie je komplikovaný produkt a je dobré, ak sa vždy poradíme s finančným agentom, ktorý sa v tejto oblasti vyzná. „Pýtajte sa  aj na veci, ktoré sa z bežných letákov či na internete nedočítate. Máte tak vyššiu šancu, že si vyberiete správny produkt v spoločnosti, ktorá vám bude spoľahlivým partnerom,“ odporúča Brudňák. Zistite si napríklad, akú má mieru plnenia, teda akú časť nahlásených poistných udalostí poisťovňa reálne uzná a vyplatí. To vypovie mnoho o jej spoľahlivosti. Pri závažných poistných udalostiach, akými sú smrť, invalidita či kritické choroby, by podľa Brudňáka mala byť v každej dobrej poisťovni miera plnenia aspoň 98 %.

O kvalite poistenia môže veľa naznačiť už samotný proces uzatvárania zmluvy. Čím viac podkladov od vás poisťovňa žiada na začiatku, vrátane lekárskych správ, tým máte väčšiu istotu, že poistné plnenie prebehne hladko. Nie je totiž nič horšie ako zistenie, že vaša poistka vás nechráni, lebo ste zabudli v zdravotnom dotazníku uviesť ochorenie, ktorým ste prešli v mladosti. NN Životná poisťovňa vypláca svojich poistencov vo viac ako 90 % prípadov do 5 pracovných dní od predloženia potrebných dokladov. „U nás nečakáte v neistote. Môžete rýchlo narábať s vyplatenými peniazmi a sústrediť sa na riešenie zdravotného problému,“ hovorí Brudňák. Legislatíva pritom dáva poisťovniam na vyplatenie až mesiac a pol.

Mužom a viac vzdelaným to ide lepšie

Či už ide o poistenie alebo iné finančné rozhodnutia, prieskum NN Group ukázal, že istejšie sa v tejto sfére cítia muži. Väčšia časť z nich (54 %) sa prikláňa k tomu, že finančnú budúcnosť má pod kontrolou, zatiaľ čo rovnaký názor má len 43 % žien. Naopak, takmer pätina žien (19 %) má jednoznačne problém vyjsť zo svojho príjmu. Takýto zásadný postoj však zastáva len 8 % silnejšieho pohlavia. Preukázalo sa tiež, že významnú úlohu vo finančnom správaní má vzdelanie. Približne polovica Slovákov s vysokoškolským vzdelaním je presvedčená, že finančnú budúcnosť má pod kontrolou, a zároveň realizuje finančné rozhodnutia, ktoré tento cieľ reálne napĺňajú. Medzi stredoškolákmi je takýchto ľudí len tretina a v skupine s najnižším vzdelaním dokonca menej než 15 %. Naopak, 57 % ľudí s najnižším vzdelaním má oprávnené obavy o svoju finančnú budúcnosť, zatiaľ čo medzi vysokoškolákmi je ich len 19 %.