Spoľahnite sa, že vás podržíme

V živote každého z nás nastane situácia, keď potrebujeme rameno, o ktoré sa môžeme oprieť. My vás v ťažkých chvíľach podržíme. Vašu poistnú udalosť riešime rýchlo, bez hľadania zbytočných prekážok a v dohodnutom rozsahu.

Nešťastným udalostiam zabrániť nedokážeme. Vďaka nám však nemusíte riešiť ich finančnú stránku. Svoju pozornosť tak môžete naplno sústrediť na nové okolnosti, s ktorými sa musíte vyrovnať.  Ak sa váš život v dôsledku nepriaznivej životnej udalosti zmení natoľko, že zostanete závislí od pomoci druhých či nie ste schopní ďalej pracovať, oceníte tých, ktorí sa vám neobrátia chrbtom. A my sme jedným z nich. Pri závažných poistných udalostiach vyplácame poistné plnenie až v 98 % prípadov.

Čo sú závažné poistné udalosti?

 • Čiastočná invalidita
 • Úplná invalidita
 • Kritické choroby (napr. rakovina, infarkt, mŕtvica)
 • Smrť

Našťastie, oveľa častejšie zasahujú do nášho života menej závažné poistné udalosti, ktoré znamenajú dočasný výpadok príjmov. Z celkového počtu tvoria až 80 %. Tu poskytujeme poistné plnenie až v 80 % prípadov.

Čo sú menej závažné poistné udalosti?

 • Liečenie úrazu
 • Trvalé následky spôsobené úrazom
 • Pracovná neschopnosť
 • Hospitalizácia

Ako rýchlo poskytujeme financie?

Uvedomujeme si, že človek, ktorého postretlo nešťastie, potrebuje finančné prostriedky čo najskôr. Preto až 9 z 10 poistných plnení vyplácame do 5 pracovných dní po predložení všetkých potrebných dokumentov a splnení podmienok na výplatu.

Kedy neposkytujeme poistné plnenie?

Naším prvoradým cieľom je vaša spokojnosť. Snažíme sa preto zamietať čo najmenej hlásených poistných udalostí. Žiaľ, sú aj situácie, keď sme nútení pristúpiť i k tomuto kroku. Najčastejšie je to z nasledujúcich dôvodov:

 • Nesplnenie poistných podmienok zo strany klienta (napr. klient nemal uzatvorené poistenie na udalosť, z ktorej žiada poistné plnenie; došlo k porušeniu poistných podmienok; nahlásený úraz/choroba sa za poistnú udalosť nepovažuje)
 • Prešetrenie poistnej udalosti odhalilo podvod
 • Klient si úraz spôsobil sám a úmyselne
 • Poistná udalosť sa stala pri páchaní trestného činu klientom
 • Klient neposkytol všetku potrebnú dokumentáciu na posúdenie poistnej udalosti
 • Ak sa poistná udalosť stala pod vplyvom omamných a psychotropných látok, poistné plnenie bude krátené

S NN máte rozsiahle poistné krytie

Základnou funkciou životného poistenia je poskytnutie finančnej stability v neočakávaných situáciách. Ponúkame poistné krytie až pri 67 kritických chorobách, čo je v súčasnosti najviac na slovenskom trhu. Medzi kritické choroby radíme napr. alzheimerovu chorobu, mŕtvicu, rakovinu či infarkt. Taktiež vyplácame poistné plnenie za dobu liečenia úrazu pri takmer 400 vážnych a 57 drobných diagnózach. V prípade vybraných zdravotných komplikácií zvyšujeme výšku odškodného a ak dôjde ku komplikovanému úrazu, vyplácame až trojnásobok poistného plnenia oproti základnému plneniu. Na základe pripodobnenia k inej, známej diagnóze plníme aj pri diagnózach, ktoré nie sú uvedené v poistných podmienkach.

NN Rodinný lekár vždy k dispozícii

Vďaka jedinečnej asistenčnej službe NN Rodinný lekár získate k životnému poisteniu, starobnému dôchodkovému sporeniu či doplnkovému dôchodkovému sporeniu odborné lekárske poradenstvo v ktorúkoľvek nočnú i dennú hodinu 365 dní v roku len za 1 € mesačne. Nemusíte nikam chodiť, a pritom máte vy i vaša rodina istotu, že lekára máte vždy poruke. Navyše, ušetríte čas strávený v čakárni. Pretože na vás záleží.
Ako správny životný partner nezabúdame ani na našich súčasných klientov! Ponuka asistenčnej služby NN Rodinný lekár len za 1 € mesačne je tu pre každého, kto už má v NN uzatvorenú zmluvu bez nutnosti zakúpenia ďalšieho produktu.