Sme PoisťovňaFH roka 2016

On-line porovnávač finančných produktov – FinančnáHitparáda.sk, hodnotil spokojnosť slovenských zákazníkov so životnými poisťovňami. Najspokojnejších klientov má podľa verejného hlasovania naša NN Životná poisťovňa. Vyjadrilo sa tak až 90 % z oslovených.

„Titul PoisťovňaFH roka 2016 nás mimoriadne teší. Spokojnosť klientov dávame totiž pri všetkých našich krokoch vždy na prvé miesto. A preto sme veľmi radi, že toto naše úsilie oceňujú, ” hovorí generálny riaditeľ Peter Brudňák na margo získaného ocenenia.

Životné poistenie je spojené aj so subjektívnymi pocitmi. Človek, ktorý si dlhé roky platí poistné, vždy s napätím sleduje, ako sa poisťovňa zachová vo chvíli poistnej udalosti. „Snažíme sa byť čo najviac ústretoví. Až deväť z desiatich poistných nárokov odškodňujeme už do 5 pracovných dní po doručení všetkých potrebných dokladov. Okrem toho pri vážnych situáciách, akými sú kritické choroby, invalidita a smrť, plníme až v 97 % prípadov. Vieme, že ľudia sa v ťažkých životných chvíľach potrebujú sústrediť na riešenie problému, chceme byť preto po finančnej stránke spoľahlivým partnerom a celoživotnou oporou,“ dodáva P. Brudňák.

Finančná Hitparáda vyhodnocovala spokojnosť klientov so životnými poisťovňami prvýkrát. Údaje zbierala prostredníctvom spoločnosti Staffino či priamo cez stránku www.FinancnaHitparada.sk. Hodnotila celkovú mieru spokojnosti klientov so službami poisťovne