NN Tatry - Sympatia druhá v súťaži Zlatá minca 2016

Spoločnosť NN Tatry - Sympatia, d. d. s., a. s., získala 2. miesto v súťaži finančných produktov Zlatá minca v kategórii doplnkové dôchodkové sporenie. Preukázala tak, že stále patrí medzi jednotky na našom trhu.

V tejto súťaži bola NN Tatry - Sympatia ocenená už viackrát a za kvalitu svojich služieb získala za minulý rok krásne druhé miesto. Nezávislá porota zároveň týmto ocenením opätovne potvrdila, že úspory našich klientov na dôchodok sú u nás v dobrých rukách. A to je dôležité, pretože pri súčasnom demografickom vývoji je doplnkové dôchodkové sporenie dôležitou súčasťou života Slovákov.

Zlatá minca je súťaž finančných produktov, ktorá sa u nás koná od roku 2005. Jej primárnym cieľom je zorientovať verejnosť v ponuke bánk, poisťovní a ďalších finančných subjektov na Slovensku. Oslovuje všetkých, ktorí sa zaujímajú o kvalitu finančných produktov a ich optimálny výber pre svoje požiadavky a potreby. Pre finančné spoločnosti pôsobiace na slovenskom finančnom trhu poskytuje Zlatá minca príležitosť porovnať a vylepšiť svoje produkty so zreteľom na úžitok klienta. Svojím zameraním šíri projekt finančnú gramotnosť a zodpovednosť medzi slovenskú verejnosť.