NN Tatry – Sympatia oslavuje 20 rokov

Naša doplnková dôchodková spoločnosť NN Tatry – Sympatia oslavuje tento rok krásne jubileum. Už 20 rokov sa staráme o vaše dôchodky a zabezpečujeme spokojnú jeseň vášho života.

NN Group je moderná spoločnosť s jasnou víziou do budúcnosti, ktorej stredobodom záujmu nie sú len poistné zmluvy, ale najmä ľudia. Sme spoločnosť s bohatou, 170-ročnou históriou. V marci 2015 sme sa vrátili zmenou obchodného mena k pôvodným koreňom - názov NN je odvodený od Nationale-Nederlanden, ktorá bola založená pred 50 rokmi. História NN však siaha až do roku 1845, keď vznikla v Holandsku firma špecializovaná na životné poistenie. Odvtedy prešla naša firma dlhým vývojom a dnes ponúkame služby a produkty (poistenie, dôchodky a správa investícií) v 18 krajinách Európy vrátane Japonska. NN ma silnú tradíciu aj na Slovensku, kde pôsobíme od roku 1996 ako prvá zahraničná poisťovňa pod menom Nationale-Nederlanden.

O rok neskôr vznikla Prvá doplnková dôchodková poisťovňa Tatry – Sympatia, ktorá je dodnes jednotkou na slovenskom trhu. NN Tatry – Sympatia sa stará o vaše dôchodky a spokojnú jeseň vášho života už 20 rokov. Samozrejme, za tento čas prešla svojím vývojom a za mienku stojí zopár míľnikov.

Podľa Zákona č.650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení sa museli všetky doplnkové dôchodkové poisťovne transformovať na spoločnosti, rovnako i Tatry - Sympatia. V roku 2004 sme prijali nové obchodné meno ING a 23. 3. 2015 NN Tatry – Sympatia. A hoci sa náš názov menil, naše hodnoty preverené 170-ročnou tradíciou zostávajú. Naším cieľom je prinášať kvalitné produkty i služby a budovať stabilné a dlhodobé vzťahy s vami, našimi klientmi, pretože na vás záleží.