Nový riaditeľ pre financie a riadenie rizík NN SR

Do funkcie nového riaditeľa pre financie a riadenia rizík sa 1. apríla 2017 postavil Peter Jung.

Peter Jung je zodpovedný za financie a risk manažment všetkých troch slovenských entít NN Životná poisťovňa, a.s., NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. a NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. Jeho cieľom je napĺňať ciele a zisky NN Slovensko v súlade s hodnotami spoločnosti.

Peter Jung je človek na správnom mieste najmä vďaka výbornej znalosti poisťovacieho, dôchodkového a finančného sektora. Má vyše 10-ročné skúsenosti na vedúcich pozíciách vo finančných spoločnostiach na slovenskom trhu. V minulosti pracoval napríklad v Komerčnej banke, vo Volksbank a do NN prichádza z Aegon Slovensko, kde pôsobil ako finančný riaditeľ a člen predstavenstva.