Podporujeme nadaných študentov

Future Matters je ústredný vzdelávací program NN Group. Cieľom je vo všetkých 18 krajinách, kde pôsobíme, podporovať finančnú gramotnosť, a predovšetkým nadaných študentov trpiacich nedostatkom peňazí alebo sú inak sociálne znevýhodnení.  

NN vzdelávací program sa primárne orientuje na mládež od 10 do 25 rokov a pozostáva z troch hlavných cieľov: 

  • podpora finančnej gramotnosti,
  • vytvorenie ekonomických príležitostí pre mladých ľudí,
  • podpora rodín s deťmi vo finančnej tiesni.

V súlade so všetkými tromi posolstvami sa aj NN Slovensko stala súčasťou projektu „Future Matters Štipendium“. Celkovo sa tento rok zapojilo 12 krajín skupiny NN: Slovensko, Česko, Turecko, Holandsko, Belgicko, Luxembursko, Bulharsko, Grécko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Španielsko.

Študenti mohli žiadať našu firmu o stáž v Holandsku do 1. mája 2017. Najlepším kandidátom sprostredkujeme zahraničné štúdium a finančné prostriedky - každý uchádzač dostane minimálne 5 000 € na študijné účely.

A medzi šťastnými školákmi máme aj Slováka – je ním 21-ročný Filip Krajčuška z Liptovského Mikuláša, ktorému umožníme študovať v Holandsku a prispejeme mu sumou 10 000 €. Gratulujeme!

Aké základné podmienky museli záujemcovia spĺňať? Požiadať o štúdium v odbore financie, risk manažment alebo ekonómia na jednej z holandských univerzít. Potvrdiť, že sú schopní nastúpiť do školy od septembra tohto roku. Nemenej dôležitými požiadavkami boli, že v minulosti neštudovali alebo nepracovali v zahraničí a nikto v rodine predtým nebol na vysokej škole.

NN chce aj takto podporovať trvalú prosperitu spoločnosti v miestach, kde pôsobí. Spoločenskú zodpovednosť berieme vážne. Veríme, že vďaka dlhoročným skúsenostiam a znalostiam celosvetových trendov a ich vplyvu na ľudí sme schopní prispieť k zdraviu ekonomiky, stabilite spoločnosti a blahobytu súčasnej aj budúcej generácie.