Novinky

Vyberte si novinky, ktoré vás zaujímajú:

Oznámenie o zmene štatútov dôchodkových fondov NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s.

31.08.2016
23.8.2016 boli predstavenstvom spoločnosti NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. schválené nové znenia štatútov všetkých dôchodkových fondov NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
 

Aktuálne znenie Kľúčových informácií od 15.8.2016

12.08.2016
dňa 15.8.2016 nadobudne účinnosť aktualizované znenie Kľúčových informácií o Konzervatívnom príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.
 

Oznámenie o zmene štatútov doplnkových dôchodkových fondov NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.

28.04.2016
Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 26.4.2016 boli na základe predchádzajúceho súhlasu NBS predstavenstvom spoločnosti NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. schválené nové znenia štatútov všetkých doplnkových dôchodkových fondov.
 

Aktuálne znenie Kľúčových informácií od 1.2.2016

29.01.2016
Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 1.2.2016 nadobudnú účinnosť aktualizované znenia Kľúčových informácií všetkých príspevkových doplnkových dôchodkových fondov NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.
 

Oznámenie o zmene sídla

17.12.2015
Dovoľujeme si vás informovať, že s účinnosťou od 1.1.2016 dôjde k zmene sídla spoločnosti NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., na Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava.
 

Oznámenie o zmene sídla

17.12.2015
Dovoľujeme si vás informovať, že s účinnosťou od 1.1.2016 dôjde k zmene sídla spoločnosti NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s., na Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava.
 

Oznámenie o zmene sídla

17.12.2015
Dovoľujeme si vás informovať, že s účinnosťou od 1.1.2016 dôjde k zmene sídla spoločnosti NN Životná poisťovňa, a.s., na Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava.
 

Oznámenie o zmene štatútov dôchodkových fondov NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s.

29.10.2015
Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 27.10.2015 bolo na základe predchádzajúceho súhlasu NBS predstavenstvom spoločnosti NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. schválené nové znenie štatútu dôchodkového fondu Tradícia – Dlhopisový garantovaný d.f. NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
 

Oznámenie o zmene štatútov dôchodkových fondov NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s.

03.09.2015
Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 25.8.2015 boli na základe predchádzajúceho súhlasu NBS predstavenstvom spoločnosti NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. schválené nové znenia štatútov všetkých negarantovaných dôchodkových fondov ako aj nové znenia informačných prospektov všetkých dôchodkových fondov NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
 

Oznámenie o zmene podkladového aktíva finančného fondu životného poistenia Multifond

27.07.2015
Na základe rozhodnutia predstavenstiev spoločností NN (L) PATRIMONIAL a NN (L) dochádza s účinnosťou k 31. júlu 2015 k zlúčeniu podfondu NN (L) Patrimonial Multi Asset V5 do podfondu NN (L) First Class Multi Asset. Táto fúzia má za následok zmenu podkladového aktíva finančného fondu životného poistenia Multifond.