Novinky

Vyberte si novinky, ktoré vás zaujímajú:

Oznámenie o zmene sídla

17.12.2015
Dovoľujeme si vás informovať, že s účinnosťou od 1.1.2016 dôjde k zmene sídla spoločnosti NN Životná poisťovňa, a.s., na Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava.
 

Oznámenie o zmene štatútov dôchodkových fondov NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s.

29.10.2015
Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 27.10.2015 bolo na základe predchádzajúceho súhlasu NBS predstavenstvom spoločnosti NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. schválené nové znenie štatútu dôchodkového fondu Tradícia – Dlhopisový garantovaný d.f. NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
 

Oznámenie o zmene štatútov dôchodkových fondov NN dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a.s.

03.09.2015
Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 25.8.2015 boli na základe predchádzajúceho súhlasu NBS predstavenstvom spoločnosti NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. schválené nové znenia štatútov všetkých negarantovaných dôchodkových fondov ako aj nové znenia informačných prospektov všetkých dôchodkových fondov NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
 

Oznámenie o zmene podkladového aktíva finančného fondu životného poistenia Multifond

27.07.2015
Na základe rozhodnutia predstavenstiev spoločností NN (L) PATRIMONIAL a NN (L) dochádza s účinnosťou k 31. júlu 2015 k zlúčeniu podfondu NN (L) Patrimonial Multi Asset V5 do podfondu NN (L) First Class Multi Asset. Táto fúzia má za následok zmenu podkladového aktíva finančného fondu životného poistenia Multifond.
 

Štatút fotografickej súťaže na Facebooku: „Užite si pokojné leto s deťmi bez následkov“

27.07.2015
Štatút spotrebiteľskej fotografickej súťaže „Užite si spokojné leto s deťmi bez následkov“ na podporu znalosti značky a produktu Pripoistenie hospitalizácie dieťaťa (ďalej len ako „štatút“) je záväzným dokumentom, ktorý upravuje pravidlá tejto súťaže a určuje podmienky jej riadneho priebehu (ďalej len ako „súťaž“).
 

Informácia o výhercoch súťaže Cesta rozprávkovým lesom

15.06.2015
V rámci súťaže Cesta rozprávkovým lesom, ktorá sa konala dňa 30. 5. 2015 na Králikoch, ceny získali:
TV Thomson – Natália Koľová
X-Box – Milan Halaj, Oľga Filipa Ondrejková
Tablet – Zutana Fortiaková, Ivana Soukupová, Daniela Dyntárová
 

NN Životná poisťovňa zníži k 1. augustu 2015 vyhlasovanú úrokovú mieru Garantovaného fondu na 0,5 %

01.06.2015
V nadväznosti na veľmi nízke úrokové sadzby na trhu sa NN Životná poisťovňa rozhodla v súlade s poistnými podmienkami znížiť vyhlasovanú úrokovú mieru v rámci Garantovaného fondu. Aktuálny garantovaný ročný rast ceny podielovej jednotky Garantovaného fondu vo výške 1,9 % sa od 1. augusta 2015 zníži na 0,5 %.
 

Aktuálne znenie Kľúčových informácií od 1.2.2015

01.02.2015
Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 1.2.2015 nadobudnú účinnosť aktualizované znenia Kľúčových informácií všetkých príspevkových doplnkových dôchodkových fondov ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.
 

Zmena štatútov a vytvorenie Kľúčových informácií, ktoré v zmysle zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení nahrádzajú Informačné prospekty

20.12.2014
Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 20.12.2014 nadobudnú účinnosť nové znenia štatútov všetkých doplnkových dôchodkových fondov ING Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.
 

Zmeny od 20.12.2014

19.12.2014
20.12.2014 Zmena štatútov a vytvorenie Kľúčových informácií, ktoré v zmysle zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení nahrádzajú Informačné prospekty