Novinky

Vyberte si novinky, ktoré vás zaujímajú:

Oznámenie o zmene štatútov dôchodkových fondov Dynamika a Harmónia ING DSS (18. 3. 2011)

18.03.2011
Vážení sporitelia, dovoľujeme si Vás informovať, že na základe predchádzajúceho súhlasu NBS a schválenia predstavenstvom spoločnosti dňa 18.3.2011, boli zmenené štatúty fondov Dynamika - Rastový DF a Harmónia - Vyvážený DF spravovaných ING dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, a.s.
 

Zvyšovanie základu dane pri porušení podmienok doplnkového dôchodkového sporenia a životného poistenia

12.02.2011
Vzhľadom k tomu, že od 1.1.2011 došlo k zmene legislatívy týkajúcej sa daní (konkrétne zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov) a v tejto súvislosti vznikli viaceré pochybnosti ohľadne uplatňovania daňových úľav, požiadali sme o stanovisko Ministerstvo financií SR.
 

Zvýšenie DPH nemá vplyv na produkty ING Poisťovne

13.01.2011
Radi by sme Vás informovali, že z produktov životného poistenia a dôchodkového sporenia ponúkaných spoločnosťou ING sa neplatí daň z pridanej hodnoty. Preto zvýšenie DPH z 19 % na 20 %, ktoré nastalo od 1.1.2011, nemá vplyv na odvádzanú výšku vašich príspevkov ani na výšku plnení pri súčasných produktoch spoločnosti ING. Teda nemení sa predpísané poistné a v prípade poistnej udalosti, či žiadosti o dávky sa oproti stavu v roku 2010 nezmení ani výška vyplatenej sumy.
 

Novinka v spôsobe zasielania výpisov alebo myslime spolu ekologicky

02.01.2011
Vážení klienti, ako proekologická spoločnosť, sme sa rozhodli umožniť Vám v blízkej dobe elektronický prístup k Vášmu osobnému účtu.
 

Zvyšovanie základu dane pri porušení podmienok doplnkového dôchodkového sporenia a životného poistenia

01.01.2011
Vzhľadom k tomu, že od 1.1.2011 došlo k zmene legislatívy týkajúcej sa daní (konkrétne zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov) a v tejto súvislosti vznikli viaceré pochybnosti ohľadne uplatňovania daňových úľav, požiadali sme o stanovisko Ministerstvo financií SR.
 

Petícia za záchranu III. piliera zaznamenala veľkú odozvu

03.12.2010
Na základe nesúhlasu s vládou ohlásenými plánovanými zásahmi do systému doplnkového dôchodkového sporenia sa spoločnosť NN zapojila do petičnej akcie proti týmto zmenám.
 

Petícia proti zásahom do systému doplnkového dôchodkového sporenia

06.10.2010
Vážení účastníci, obraciame sa na vás s prosbou o pomoc pri záchrane systému doplnkového dôchodkového sporenia.
 

Informácia o doplnkovom dôchodkovom sporení pre zamestnávateľov

29.09.2010
V poslednom čase sa objavilo niekoľko úvah a vládnych návrhov týkajúcich sa zmien daňových či odvodových povinností.