Aktuálne znenie Kľúčových informácií od 1.2.2018

Dovoľujeme si vás informovať, že dňa 1.2.2018 nadobúdajú účinnosť aktualizované znenia Kľúčových informácií všetkých príspevkových doplnkových dôchodkových fondov NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.