NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., posilnila svoje postavenie a prinesie najširšiu ponuku dôchodkových fondov

Skupina NN Group začiatkom roka úspešné ukončila akvizíciu spoločností Aegon na Slovensku. V súvislosti s touto transakciou sa NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., k 1. 11. 2019 zlučuje s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou AEGON, d.s.s., a.s.

Spojenie oboch dôchodkových správcovských spoločností výrazne posilní naše postavenie na trhu, staneme sa jedným z lídrov v oblasti dôchodkového zabezpečenia. Veríme, že zo zázemia ešte silnejšej a väčšej spoločnosti pod značkou NN budú profitovať všetci naši klienti. Zdieľanie know-how nám umožní prinášať kvalitnejšie služby vďaka využitiu toho najlepšieho z oboch spoločností.

Prinášame najširšiu ponuku fondov

Spolu so zlúčením spoločností optimalizujeme aj ponuku našich dôchodkových fondov. Ako jediná dôchodková správcovská spoločnosť na Slovensku ponúkneme sporiteľom na výber až z piatich dôchodkových fondov. Fondy sa líšia investičnou stratégiou, mierou investičného rizika a výškou potenciálneho výnosu. Ponuka fondov bude zahŕňať dlhopisový garantovaný fond, určený pre konzervatívny typ sporiteľa, rovnako ako i akciové, indexové a zmiešané fondy, ktoré v posledných rokoch priniesli na trh zaujímavejšie zhodnotenie dôchodkových úspor. Sporenie je možné v jednom alebo v dvoch dôchodkových fondoch súčasne, pričom klienti môžu kombinovať vždy garantovaný dôchodkový fond s ktorýmkoľvek ďalším dôchodkovým fondom.

Optimalizovali sme aj garantovaný dôchodkový fond

Z oboch dôchodkových spoločností sme ako nástupnícke fondy vybrali tie najatraktívnejšie. Úspory klientov, ktoré sa doteraz zhodnocovali v dôchodkovom fonde Tradícia – Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s., sa od 1. 11. 2019 budú zhodnocovať v nástupníckom dôchodkovom fonde Solid – Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. Tento fond korešponduje s nastavenou investičnou stratégiou klientov, z dlhodobého hľadiska má však potenciál efektívnejšieho zhodnocovania dôchodkových úspor. Všetkých klientov dotknutých procesom zlúčenia spoločností budeme informovať listom individuálne.

Bezplatný online prístup k dôchodkovému účtu

Za kľúčový krok k vyššej spokojnosti našich klientov považujeme digitalizáciu služieb. Všetci sporitelia NN DSS môžu aj naďalej využívať svoje online konto na portáli Moja NN. Pri online službách plánujeme do budúcnosti predstaviť viaceré inovácie a vylepšenia, ktoré klientom prinesú vyššiu efektivitu a pohodlie pri správe osobného dôchodkového účtu.

Radi zodpovieme všetky otázky

Viac informácií o zlúčení spoločností a optimalizácii dôchodkových fondov klientom radi poskytneme prostredníctvom Klientskej linky 0850 111 464 v pracovných dňoch od 08.00 do 18.00 hod. Kontaktovať nás tiež môžu na emailovej adrese alebo cez kontaktný formulár na našej web stránke.

Štatúty a informačné prospekty dôchodkových fondov