Informácia o prebiehajúcom prieskume

Informácia o prebiehajúcom prieskume

Vážení klienti,

stále sa snažíme zlepšovať ponuku produktov tak, aby ste s ňou boli čo najviac spokojní. To však nie je možné bez spätnej väzby od vás. Preto v týchto dňoch prebieha prieskum spokojnosti našich klientov s produktmi životného poistenia. Ak budete v dňoch od 2.1. do 15.1. 2011 telefonicky oslovení výskumnou agentúrou Ipsos Tambor, radi by sme vás poprosili o zodpovedanie niekoľkých otázok a následne o vyplnenie on-line dotazníka.

Vopred ďakujeme za aktívnu účasť v prieskume!