Informácia o ukončení prieskumu

Informácia o ukončení prieskumu

Vážení klienti, prieskum spoločnosti ING bol ukončený. Momentálne žiaden klientsky prieskum neprebieha. Ďakujeme za váš čas a poskytnutú spätnú väzbu, ktorá nám napomôže zlepšiť naše služby.

Zároveň si vás dovoľujeme upozorniť, že ING v rámci prebiehajúcich prieskumov nikdy nežiada identifikačné údaje klientov, ako číslo občianskeho preukazu alebo rodné číslo, ani číslo účtu.