ING Wholesale Banking Slovensko spustilo novú stránku

ING Wholesale Banking Slovensko spustilo novú stránku

ING Wholesale Banking Slovensko sa rozhodla v prvých mesiacoch roka 2009 zriadiť novú internetovú stránku, za účelom zosúladenia výzoru stránok jednotlivých pobočiek. V súlade s novým dizajnom poskytne spomínaná stránka užívateľom jednoduchý a prehľadný prístup k dôležitým a aktuálnym informáciám.

Za účelom plynulého prechodu na nový dizajn stránok budú v najbližšom období na www.ing.sk ešte stále dostupné všetky súčasti týkajúce sa ING Wholesale Banking.

Nová stránka, na ktorej nájdete všetky dôležité informácie týkajúce sa ING Wholesale Banking Slovensko, je dostupná na www.ingwholesalebanking.sk. Veríme, že Vás naša nová stránka zaujme nielen svojim obsahom ale i jednoduchším prístupom a prehľadnosťou.

Ďakujeme za Vašu dôveru.