Nedostupnosť webových stránok dňa 5. 10. 2013

Upozornenie na možnú nedostupnosť webových stránok

Vážení klienti,

z dôvodu plánovanej technickej údržby webových stránok, ktorá bude prebiehať dňa 5. 10. 2013 v čase od 11.00 do 13.00 hod. si vás dovoľujeme upozorniť na možnú nedostupnosť webových stránok:

www.ingpoistovna.sk
www.ing-tatry-sympatia.sk
www.ingdss.sk


Vopred sa ospravedlňujeme za možné komplikácie
a ďakujeme za pochopenie.


ING Poisťovňa